Gyalogos Balaton Körtúra mozgalom és új túrakiírása

Információk a Gyalogos Balaton Körtúra mozgalomról

A Gyalogos Balaton Körtúra jelvénye, melyet kitűző formájában kapnak meg az igazoltan teljesítő túrázók

 

 

Már a rómaiak is szerették a Balatont!

A kiírás kihirdetésének napja: 2021. június 2.

 

A balatoni nyári szezon meghosszabbítása, a szálláskapacitások erőteljesebb kihasználása a magyarországi turizmus területén tevékenykedők egyik kiemelten fontos feladata. Úgy gondoljuk, hogy ebben további segítséget jelentene a gyalogos turizmus fejlesztése, ezért ösztönözni kívánjuk a több napos, egybe függő Gyalogos Balaton Körtúra részteljesítéseket.

Az igazoló füzetet 2021. évben, immáron negyedik alkalommal adtuk ki. A jövőben útnak indulók új feltételekkel vághatnak neki a Balaton körbejárásának. A korábbi kiírás (lásd a füzet 5. oldalán "A körtúra teljesítése" c. bekezdést) változatlan, de "Az igazoló füzet leadása" c. bekezdésben már új lehetőséget is adunk a túrázók számára.

"A túra sikeres teljesítését jutalmazni kívánjuk azzal is, hogy egy adott évben – a szponzoraink által biztosított lehetőségek függvényében – a teljesítőket plusz díjazásban részesítjük."

A kiírás kihirdetésének napjától érvényes pályázati szabályok:

 • Amennyiben a 21 szakasz teljesítése közben a túrázó legalább 6 túraszakaszt úgy teljesít, hogy közben (az útvonal menti, Balaton környéki szálláshely által a túrázó nevére kiállított számlával igazoltan) igénybe vesz regisztrált kereskedelmi és/vagy üzleti szálláshelyet legalább két-két éjszakára, összesen min. 3 alkalommal, akkor az eddigi jutalmakon (jelvény és a megszerzett élmények) felül – egyik fő támogatónk, a MÁV-START Zrt. segítségével – megjutalmazzuk egy, a Balaton körüli vonatokra is érvényes egy évre szóló „START Klub 50%” kártyával.

 • Ez a jutalom a kiírás kihirdetésének napjától kezdődően csak az első 5 fő pályázatot nyert teljesítőt illeti.

 • A sorrendet az értékelésre elküldött igazoló füzet címzetthez (MÁV VSC Természetjáró Szakosztály, lásd az igazoló füzet 6. oldalát) való érkezésének napja határozza meg.

 • A kártya igényével csak azok élhetnek, akik egyéb módon nem jogosultak utazási kedvezmény igénybe vételére (pl. MÁV Csoport dolgozója, 65 éven felüliek, stb.).

A pályázat lebonyolításának részletszabályai:

 • Az igazoló füzet leadásakor egy külön csatolt, olvashatóan kézzel, vagy géppel megírt papírlapon nyilatkozni kell az egy évre szóló „START Klub 50%” kártya iránti igényről.
  A javasolt szöveg a következő:
  Alulírott, (név; születési hely és idő; E-mail és telefoni elérhetőség) ezennel nyilatkozom, hogy pályázok a Gyalogos Balaton Körtúra teljesítéséért járó, egy évre szóló „START Klub 50%” kártyára. Egy úttal nyilatkozom, hogy elfogadom a MÁV VSC honlapján közölt pályázati feltételeket és elfogadom a közölt pályázati eredményemet, azt jogi úton nem támadom meg. Helység, dátum, aláírás kézzel.
  Pályázatom mellékletei: Igazolófüzet; min. 3 db, a pályázó nevére kiállított szálláshely számla.

 • A MÁV VSC Természetjáró Szakosztálya az első 5 beérkezett érvényes pályázat adatait pályázatonként, az elbírálás után azonnal továbbítja a MÁV-START Zrt.-hez, egyben írásban értesíti a pályázót a sikeres pályázatáról.

 • Csak azok a pályázók pályázata kerül értékelésre, akiknek a Gyalogos Balaton Körtúra igazoló füzet 13. oldalán és a szálláshelyek által kiállított számlákon közölt nevei megegyeznek a pályázatban megadott névvel. Az igazolófüzet szálláshelyhez közeli pecsétjeinek kézzel írt dátumai közel azonosak legyenek a számlán szereplő napokkal. Több túrázó azonos szállás igénybevétele esetén külön-külön, saját névre kiállított számlát igényeljen!

 • Minden pályázó, aki a külön lapon közölte pályázatát, értesítést kap annak eredményéről.

A kártyához jutás menete:

 • Az éves START Klub kártyára pályázó a sikeres pályázatról történő értesítés kézhez vétele után 15 nap elteltével, de 60 napon belül igényelheti Kovács Mónikánál a kovacs.monika [KUKAC] mav-start.hu email címen, a MÁV-Csoport honlapjáról letölthető, kézírással kitölthető START Klub kártya igénylőlap kitöltésével és egy fénykép elküldésével mely, legalább 300 dpi felbontású legyen. A 60 napon túli igénybenyújtás jogvesztő. Erről a MÁV-START Zrt. értesíti a MÁV VSC Természetjáró Szakosztályát, aki a kártyát a sorban következő igénylő részére biztosítja.

 • Minden további teendő a MÁV Zrt. honlapján található (https://www.mavcsoport.hu/mav-start/klubkartya/start-klub-kartya-felaron-utazhat)

Egyebek:

 • A MÁV VSC Természetjáró Szakosztálya a fenti szabályok szerint jár el. Ez ellen minden jogi út kizárt.

A személyes adatok kezelésére a MÁV VSC Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak (https://www.mavcsoport.hu/vsc/adatkezelesi-tajekozato) az irányadók.

A Gyalogos Balaton Körtúra igazolófüzet 2021-es, negyedik kiadásának borítója.