Természetjáró szakosztály

A MÁV Zrt. partnerünk és fő támogatónk.

»  »  »  »  »  »  »  »  »  «  «  «  «  «  «  «  «  «

A MÁV VSC Természetjáró szakosztály logója.

»  »  »  »  »  »  »  »  »  «  «  «  «  «  «  «  «  «

A Szakosztály dokumentálhatóan 1952-től számítja létezését. Turistái ezt megelőzően a Lokomotív TE keretében, mint a „KPM Vasúti Főosztály Alapszervezete” működtek. Szervezetileg a KPM I. Vasúti Főosztály Sport Clubhoz tatozott, mint annak egyik szakosztálya. Megnevezése 1984-től MÁV Vezérigazgatóság Természetbarát Szakosztályra változott.

A Szakosztály a Sport Club tagságon túlmenően tagjává vált a Magyar Természetbarát Szövetségnek és az Országos Vasutas Természetbarát Szakbizottságnak, amely 1990-től Vasutas Természetjáró Szövetségként működik.

A Szakosztály összejöveteli helye:

MÁV Budapesti Igazgatóság 1087 Bp., Kerepesi út 1-3. I. em. 137. (kultúrterem)

Időpont: minden csütörtökön 17–19 óráig.

A túrákra jelentkezés, megbeszélés

A szakosztály vezetősége a jelzett helyen és időben tájékoztatást ad a Rendezvénynaptárban meghirdetett egy– és többnapos túrákról és a szakosztály tevékenységével összefüggő témákról.

Itt kerül lebonyolításra:

  • a túrákra történő jelentkezés
  • a részvételi díjak befizetése
  • a részletes túraprogramok átadása
  • a tagdíjak befizetése, tagfelvétel, tagnyilvántartása
  • a tagsággal és a túrákkal kapcsolatos minden ügyintézés és megbeszélés
  • az élménybeszámolók megtartása
  • a vezetőségi értekezletek megtartása

Egynapos túrákra előzetesen jelentkezni nem kell. A részvételi szándékot azonban tájékozódás céljából a túrát megelőző klubnapon kérjük a programban név szerint kiírt túravezetőnek jelezni. Részletes túraprogramot külön nem készítünk.
Többnapos túrákon a részvétel (előzetes szállásbiztosítás végett) az előjelentkezési lap, illetve a határidőhöz kötött jelentkezés leadása és a részvételi díj, vagy az előleg befizetésével együtt történik. A jelentkezés lezárása után a szállásigénnyel járó részvételt csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a korábban jelentkezettek közül valaki idő közben lemondja a részvételt.
Az előjelentkezési lapot a rendezvénynaptár kézhezvételét követő két héten belül a szakosztály vezetőjének kell átadni. A jelentkezési lapra fel kell írni azokat a többnapos túrákat, amelyeken a jelentkező részt kíván venni, a részt vevő személyek számának megjelölésével.

A részvételi díjat vagy előleget befizetni a klubnapon a programban kiírt túravezetőnél lehet. Amelyik túránál nincs megnevezve a túravezető, annál a vezetőség kijelölt tagja illetékes a részvételi díj átvételére. Többnapos túrák részletes programját legkésőbb a túra időpontját megelőző héten adja át a túravezető a résztvevőknek.

Szakosztályi tagság

– Tagdíjfizetés: a tagdíjakat klubnapokon a szakosztály érvényesítési felelősénél lehet befizetni. A tagdíj – ha valaki mindhárom egyesület tagja, akkor – három részből tevődik össze: a MÁV Vasutas Sport Club (MÁV VSC), a Magyar Természetbarát Szövetség (MTSZ) és a Vasutas Természetjárók Szövetsége (VTSZ) részére fizetendő tagdíjakból. A szakosztályi tagdíj e három szerv által meghatározott díjak összege. A tagdíj egy naptári évre szól, melyet évente egy összegben kell befizetni.

– Tagfelvétel, tagnyilvántartás: felvételre jelentkezőről az érvényesítési felelős tagnyilvántartó lapot állít ki, amely a tag személyére és a tagdíj befizetésére vonatkozó adatokat tartalmazza.
Tagsági igazolvány: a szakosztály minden új tagja a tagdíj befizetése után névre szóló tagsági kártyát kap, amely igazolja, hogy tagja a VTSZ-nek és a MÁV VSC-nek.  A kártya évente – az esedékes tagsági díj befizetését követően – évszámmal ellátott bélyeg ráragasztásával kerül érvényesítésre.  A VTSZ rendezvényein csak a kártya felmutatásával jogosult részt venni.

A személyi adatokban bekövetkező későbbi változást kérjük bejelenteni!

– Felszerelési tárgyak kölcsönzése
A szakosztály az általa szervezett túrákon való részvétel megkönnyítése végett a rendelkezésére álló felszerelési tárgyakat (hátizsák, hálózsák, gumimatrac stb.) igény szerint a túra idejére, térítésmentesen adja kölcsön a tagok részére.
A kölcsönzési igényt a túrára való jelentkezés alkalmával kell bejelenteni.
A felszerelési tárgyakat a klubnapokon adjuk ki, illetve – a túra befejezése után – vesszük vissza. A szakosztály felszerelési tárgyait csak a programban kiírt túrákhoz, igazolt szakosztályi tagoknak adjuk ki.

Egyéni túrákhoz felszerelési tárgyakat senkinek sem kölcsönzünk.