Tanácskérés és bejelentés

Az etikai bejelentő rendszer célja, hogy az Etikai Kódex normáinak megsértése és a közérdek sérelme esetén nyomon követhetően, az egyenlő bánásmód elvét betartva tárják fel az okokat, és olyan megoldások szülessenek, amelyek a MÁV-csoport és a munkavállalók érdekeit egyaránt szolgálják. Az eljárásrend célja, hogy a MÁV-csoport érdekeinek védelmével kapcsolatban felmerülő problémákat egységesen, átlátható és ellenőrzött módon kezelje.

 

Amennyiben az Etikai Kódex figyelmes elolvasása után úgy érzi, hogy nem kapott elegendő információt arról, hogy mi az elvárt magatartás egy-egy konkrét helyzetben, esetleg úgy látja, hogy a Kódexben foglalt elveket megsértették, akkor további információért, tanácsért, valamint bejelentéssel a Belső ellenőrzés szervezetéhez fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

 
 • postai út: Budapest 1426 Pf. 111. postafiók vagy bejelentés tehető a MÁV Vasútszolgálati postáján („B” posta) keresztül a Belső ellenőrzés címére

 • e-mail: etika [KUKAC] mav.hu 

 • telefon: 06 (1) 511 39-57

 • személyes: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., a MÁV Zrt. Belső ellenőrzés szervezet munkatársánál.

 

Ki fordulhat tanácskéréssel és bejelentéssel az etikai bejelentő rendszerhez?

 
 •  a MÁV-csoport munkavállalói,

 •  a MÁV-csoport társaságainak szolgáltatásait igénybe vevők (utasok, vevők…),

 •  a MÁV-csoporttal hivatalos kapcsolatban lévő harmadik felek (szerződéses partnerek, pályázati hirdetésre jelentkezők, stakeholderek…),

 •  a MÁV-csoport munkavállalóival kapcsolatba kerülő harmadik felek, akik valamilyen sérelmet vagy hátrányt szenvedtek el a MÁV-csoport munkavállalója vagy munkavállalóinak egy csoportja által.

 

A bejelentő úgy segítheti leginkább a tények hatékony feltárását, így a kifogásolt helyzet megszüntetését, ha a bejelentésben saját nevét és elérhetőségét is megadja, valamint észrevételeit a lehető legrészletesebben ismertetve jelenti be:

 
 •  mit, mikor, hol és milyen körülmények között észlelt, 

 •  ki(k) voltak részesei a kifogásolt magatartásnak vagy tevékenységnek, 

 •  a bejelentő vagy más számára okozott-e hátrányt a kifogásolt helyzet,

 •  ismétlődő cselekményről van-e szó,

 •  amennyiben rendelkezésre állnak bizonyítékok, javasolt a bejelentés során átadni. 

 

A rendszer fogadja és kezeli a névtelen bejelentéseket is, azonban azokat csak akkor vizsgálják ki, ha alapos okkal feltételezhető a MÁV-csoport üzleti érdekeinek, valamint a vasúti közlekedés biztonságának veszélyeztetése vagy sérelme, illetve minden elvárt információt tartalmaznak.

 

A bejelentő azzal, hogy bejelentést tesz, hozzájárul az általa megadott személyes adatok kezeléséhez, amelyeket a bejelentéstől elkülönítetten, zárt borítékban tárolnak.

A rendszer teljes transzparencia mellett működik, a bejelentő és az eljárásban érintettek tájékoztatása is kötelező. Az információk áramlása, az adatok kezelése védett módon és zártan történik.

 

A bejelentések kezelésének folyamata:

 
 • bejelentés fogadása, visszajelzés

 • Megfelelőségi Bizottság tárgyalása és határozata:

                                                 vizsgálat nélküli lezárás / tájékoztatás kérése / vizsgálat elrendelése

                                                 tájékoztatás / vizsgálat eredményének elfogadása

                                                 intézkedések kérése, azok eredményeinek elfogadása lezárás

 •  bejelentő, bejelentett tájékoztatása az eljárás eredményéről

 • a bejelentő személyes adatainak törlése, irattárazás (zárt borítékban)

 

A sikeres fellépés az Etikai Kódexbe ütköző magatartással szemben nagyban hozzájárul a MÁV-csoport hatékony működéséhez, hiszen a visszaélések feltárása – kimutathatóan és tapasztalhatóan – hatékonyságot növelő szereppel bír.

 

Köszönjük, hogy támogatja a MÁV-csoport tisztességes és átlátható működését!

 

Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon Adatkezelési Tájékoztató217.21 KB2018.05.29.