Bemutatkozás MÁV FKG Kft.

A Társaság küldetése

 

A Társaság alapvető célja a MÁV Zrt. kezelésében lévő magyarországi vasúti pálya tervezhető karbantartási és felújítási, egyedi felújítási munkáinak végrehajtása, illetve az ehhez kapcsolódó vasútépítő, vágány és kitérő szabályozó nagygépek üzemeltetése. Ezen túlmenően a vasúti pályához kapcsolódó járművek, gépek karbantartása, felújítása és gyártása is nagy jelentőséggel bír.

A Társaság küldetése nyitott, rugalmas, megújulásra törekvő, vevőközpontú, megbízható társaság a jövő vasútjának szolgálatában. Jelszava: Felelősséggel a jövő vasútjáért!

Magyarország jelentősebb vasúti pálya csomópontjaiban található divízió központjaink irányításával (7 divízió központ, 24 főépítésvezetőségen) a jól tervezhető karbantartás és felújítási, illetve egyedi felújítási munkák végrehajtása történik. A jászkiséri székhelyen a vasútépítő, vágány és kitérő szabályozó nagygépek, és közúti járművek üzemeltetése, illetve a Társaság gépészeti tevékenysége folyik. A gépészeti tevékenységen belül a pálya vasúti nagygépek, kisgépek és járművek karbantartása, felújítása, korszerűsítése, átépítése, gyártása valósul meg. A gépészeti egységek képesek a MÁV-csoport kiszolgálásán túl külső piaci megrendeléseket is teljesíteni fémipari megmunkálás, gyártás tekintetében.

 

A MÁV FKG Kft. megalakulása, átalakulása rövid története

 

A MÁV FKG Kft. tényleges tevékenységét 1994. január 1-jétől kezdte meg, amely vasútépítő, vágány és kitérő szabályozó nagygépek üzemeltetéséből és főként ezen gépekhez kapcsolódó gépészeti feladatokból állt. MÁV Zrt. 99,99%-os és 0,01% MÁV-HÉV Zrt. leányvállalataként végzi tevékenységét.

2005. január 1-jétől a közforgalmú vasúti pálya tervezhető karbantartási, és felújítási tevékenységének elnyerésével a tevékenységi kör kibővült a vasút építéssel, amely lényegében a miskolci régió kivételével Kelet-Magyarországot fedte le.

A MÁV Zrt. 100%-os tulajdonában lévő MÁVGÉP Kft tevékenysége – melyet Nyugat-Magyarország területén végzett – megegyezett a MÁV FKG Kft. tevékenységével.

A MÁV Zrt. mint tulajdonos 2011. év végén döntött a két 100%-os tulajdonú leányvállalatának az összevonásáról 2012.02.29-i fordulónappal, amely megvalósult a MÁVGÉP Kft.-nek a MÁV FKG Kft.-be való beolvadásával. Ezzel létrejött Magyarország legnagyobb vasútépítő, felújító és karbantartó társasága, amely továbbra is 100%-ban a MÁV Zrt. tulajdona. A MÁV FKG Kft. a MÁV leányvállalataként mintegy 7000 kilométeres vágányhálózat karbantartási, felújítási munkáit végzi.

 

A beolvadással létrejött társaság tevékenységének főbb konkrét területei, és helyei

 

 • Közforgalmú vasúti pálya tervezhető karbantartási – felújítási tevékenység (hét Divízióban 31 főépítésvezetőség).

 • Vasúti pályaépítő- és fenntartó munkagépek, vasúti járművek üzemeltetése, bérbeadása (Jászkisér).

 • Önjáró vasútépítő nagygépek és vasúti járművek javítása (Jászkisér).

 • Saját célú és idegenfeles anyagok gyártása (Jászkisér).

 • Pályafenntartási célú vasúti járművek igények szerinti karbantartása, javítása, felújítása egyedi gyártása (Jászkisér).

 • Pályafenntartási vasútüzemi célú kocsik vizsgáztatása (Jászkisér).

 • Közúti járművek és földmunkagépek üzemeltetése, karbantartása, javítása, vizsgáztatása (Jászkisér).

 • Egyéb kiegészítő tevékenységek (pl.: üzemi konyha, üdülő, munkásszálló üzemeltetése, stb.) (Jászkisér, Budapest).

 • A Társaság székhelye: 5137 Jászkisér, Jászladányi u. 10.

 

A Társaság fióktelepei:

 

 • 5600 Békéscsaba, Szabolcs utca 16.

 • 1103 Budapest, Kőér utca 2/G.

 • 4031 Debrecen, Déli sor 4.

 • 4031 Debrecen, Déli sor 24.

 • 4002 Debrecen, Apafa telephely 02629/1 hrsz.

 • 7200 Dombóvár, Kandó Kálmán út 5.

 • 3000 Hatvan, Hősmagyar út 6.

 • 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 37.

 • 6400 Kiskunhalas, Lepke utca 5.

 • 2900 Komárom, Rákóczi rakpart 1.

 • 2900 Komárom, Szélső utca 7., 787/6 hrsz.

 • 3400 Mezőkövesd, Vasút utca 1.

 • 3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 3.

 • 4400 Nyíregyháza, Huszár sor 2.

 • 7631 Pécs, Közraktár u. 1.

 • 4150 Püspökladány, Táncsics Mihály utca 40.

 • 8600 Siófok, Fő utca 181.

 • 8151 Szabadbattyán, Vasútállomás 60/3 hrsz.

 • 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41. II. em.

 • 8000 Székesfehérvár, Déli vasút sor 2.

 • 5000 Szolnok, Abonyi út 2.

 • 8200 Veszprém, Jutasi út 22.

 • 8200 Veszprém, Lahner György utca 1. D. ép.

 • 4625 Záhony, Vasút utca 14.

 • 8852 Zákány, Zrínyi tér 32.

 • 8900 Zalaegerszeg, Juhász Gyula utca 3.,1557/16 hrsz.

 • 8900 Zalaegerszeg, 1557/16 hrsz.

 

A Társaság összes telephelyének, fióktelepeinek (divízió központok, főépítésvezetőségek) Cégbírósághoz történő bejelentése az új menedzsment kezdeményezésére a 2018.01.08-i keltű Alapítói Okirat módosításával valósult meg.

A Társaság fő tevékenysége (árbevétel szempontjától), amely az éves nettó árbevétel jelentős hányadát biztosítja, a közforgalmú vasúti pályán tervezhető karbantartási és felújítási munka.

 

Piaci jellemzők

 

A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletágának alapvető célja, hogy a biztonság – mint alternatíva nélküli tényező – mindenkori szem előtt tartásával az infrastruktúra üzemeltetése és annak fejlesztése EU-konform rendszerben, hatékonyan és racionalizáltan valósuljon meg átlátható módon felhasználva a költségvetési és egyéb forrásokat, a környezetbarát vasúti infrastruktúra versenyképességének növelése érdekében.

Az Üzletág feladata, hogy a meghatározott gazdaságpolitikai, közlekedéspolitikai célok teljesüljenek, biztosítsa a felzárkózást az Európai Unió hálózatát jellemző színvonalhoz. Üzletág hatáskörébe tartozik a vasúti pálya működtetése, azaz a vasúti pálya és tartozékainak létesítése, üzemeltetése, karbantartása, felújítása és fejlesztése. A környezetterhelés egyre magasabb szintje egyre nyomasztóbb és kikényszeríti a környezetbarát közlekedés fejlesztését, Európán belül műszakilag akadálytalan áthaladást a nemzeteken keresztül, ezért a szállítóeszközökön kívül a pályáknak is meg kell felelni ezeknek a követelményeknek. Ez azonban megköveteli a megfelelő technikai és technológiai felkészültséget és felszereltséget is az érintett kivitelező cégek részéről.

A MÁV FKG Kft. főtevékenységét tekintve magyarországi munkák elvégzésében az Üzletág területeit 100%-ban lefedi. E munkálatok további szereplői azon kisebb-nagyobb társaságok, melyek hasonló adottságokkal rendelkeznek és általában külföldi tulajdonban vannak. Ma már a vasútépítő gép bérbeadása területén is egyre több versenytárssal kell számolni, melyek hasonló, esetenként lényegesen modernebb munkagépparkkal rendelkeznek.

A javítás területén a feladat bonyolultságának, specialitásának függvényében (vasúti-, közúti járművek, munkagépek) is több versenytárs akad.

Versenyképesség és hatékonyság szempontjából kulcsfontosságú a Társaság vasúti pálya fenntartó gépeinek műszaki állapota. A géppark elöregedett, elavult, az üzleti terv keretein belül nem oldható meg a felújításuk, az elvárásoknak megfelelő korszerűsítésük. A nem megbízható műszaki állapot megszüntetése elkerülhetetlen. A Társaság vezetése kidolgozta a géppark meghatározott részének felújítási programját, melyre az 500 M Ft összegben megképzett fejlesztési tartalék biztosítja a forrást. A 2012. évben a megképzett fejlesztési tartalékból 2013-ban 19 M Ft került felhasználásra. A Társaság a 2016. évben a Tulajdonosok jóváhagyásával 146 M Ft lekötött tartalékot képzett. A fejlesztési tartalék felhasználásra került 2017-ben a Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen Gesellschaft m.b.H. által gyártott 1 db USP 2005 típusú ágyazatrendező gép beszerzésére.

 

A vállalat 2017-ban egyebek közt 13,13 km-nyi vágánycserét, 589 útátjáró átépítést, 58 kitérő cserét, 2713 km-en vágányszabályozást. Továbbá 249 km síncsere, 33 771 darab alj cseréje,  499 213 vasbeton alj furatjavítás, közel 652 hídgerenda csere és 1613 nm hídszigetelés felújítás is a munkái közé tartozott. Az alaptevékenység mellett nagy hangsúlyt fektetnek vasúti munkagép karbantartásra, gyártásra. Magyarországon jelenleg egyetlen szolgáltatóként megszerezték a vasúti munkagépekre vonatkozóan a „karbantartásért felelős szervezet” ECM tanúsítást.

 

A vasúti munkagépek fejlesztése során kezük alól egyebek közt ágyazatrendező, építőgépek szállítására alkalmas jármű, hídvizsgáló jármű, aláverőgép, betonozó szerelvény, bozótirtó jármű, ágyazatkotró, vágányszabályozó, rostaalj szállító kocsi került már ki. Legutóbb 2010-ben a 4-es metró építéshez kapcsolódóan alakítottak ki két korszerű tehervágány-gépkocsit, pótkocsikkal és műhelykocsival. Folyamatosan gyártanak rugózott pótkocsikat is. Új, szintén saját fejlesztésű, TVG-hez kapcsolható pótkocsijuk a korábbi konstrukciónál háromszor nagyobb sebességre képes. Ugyancsak Jászkiséren végzik pályafenntartási és felsővezeték-szerelő gépek nagyjavítását.