Bemutatkozás MÁV FKG Kft. | MÁV-csoport

Bemutatkozás MÁV FKG Kft.

 
 
 

A Társaság küldetése

 

A társaság alapvető célja a MÁV Zrt. kezelésében lévő magyarországi vasúti pálya tervezhető karbantartási és felújítási, egyedi felújítási munkáinak végrehajtása, illetve az ehhez kapcsolódó vasútépítő, vágány és kitérő szabályozó nagygépek üzemeltetése. Ezen túlmenően a vasúti pályához kapcsolódó járművek, gépek karbantartása, felújítása és gyártása is nagy jelentőséggel bír. Magyarország jelentősebb vasúti pálya csomópontjaiban található divízió központjaink irányításával (7 divízió központ, 23 főépítésvezetőségen) a jól tervezhető karbantartás és felújítási, illetve egyedi felújítási munkák végrehajtása történik.

A jászkiséri székhelyen a vasútépítő, vágány és kitérő szabályozó nagygépek, és közúti járművek üzemeltetése, illetve a társaság gépészeti tevékenysége folyik.

A gépészeti tevékenységen belül a pálya vasúti nagygépek, kisgépek és járművek karbantartása, felújítása, korszerűsítése, átépítése, gyártása valósul meg.

A gépészeti egységek képesek a MÁV csoport kiszolgálásán túl külső piaci megrendeléseket is teljesíteni fémipari megmunkálás, gyártás tekintetében.

 

A MÁV FKG Kft. megalakulása, átalakulása rövid története

 

A MÁV FKG Kft. tényleges tevékenységét 1994. január 1-jétől kezdte meg, amely vasútépítő, vágány és kitérő szabályozó nagygépek üzemeltetéséből és főként ezen gépekhez kapcsolódó gépészeti feladatokból állt. 100%-ban a MÁV Zrt. tulajdonában állt és ma is abban áll.

2005. január 1-jétől a közforgalmú vasúti pálya tervezhető karbantartási, és felújítási tevékenységének elnyerésével a tevékenységi kör kibővült a vasút építéssel, amely lényegében a miskolci régió kivételével Kelet-Magyarországot fedte le.

A MÁV Zrt. 100%-os tulajdonában lévő MÁVGÉP Kft tevékenysége – melyet Nyugat-Magyarország területén végzett – megegyezett a MÁV FKG Kft. tevékenységével.

A MÁV Zrt. mint tulajdonos 2011. év végén döntött a két 100%-os tulajdonú leányvállalatának az összevonásáról 2012.02.29-i fordulónappal, amely megvalósult a MÁVGÉP Kft.-nek a MÁV FKG Kft.-be való beolvadásával. Ezzel létrejött Magyarország legnagyobb vasútépítő, felújító és karbantartó társasága, amely továbbra is 100%-ban a MÁV Zrt. tulajdona. A MÁV FKG Kft. a MÁV leányvállalataként mintegy 7000 kilométeres vágányhálózat karbantartási, felújítási munkáit végzi, 2013-ban kiemelkedő eredményeket ért el.

 

A beolvadással létrejött társaság tevékenységének főbb konkrét területei, és helyei

 • Közforgalmú vasúti pálya tervezhető karbantartási – felújítási tevékenység (hét Divízióban 23 főépítésvezetőség).
 • Vasúti pályaépítő- és fenntartó munkagépek, vasúti járművek üzemeltetése, bérbeadása (Jászkisér).
 • Önjáró vasútépítő nagygépek és vasúti járművek javítása (Jászkisér).
 • Saját célú és idegenfeles anyagok gyártása (Jászkisér).
 • Pályafenntartási célú vasúti járművek igények szerinti karbantartása, javítása, felújítása egyedi gyártása (Jászkisér).
 • Pályafenntartási vasútüzemi célú kocsik vizsgáztatása (Jászkisér).
 • Közúti járművek és földmunkagépek üzemeltetése, karbantartása, javítása, vizsgáztatása (Jászkisér).
 • Egyéb kiegészítő tevékenységek (pl.: üzemi konyha, üdülő, munkásszálló üzemeltetése, stb.) (Jászkisér, Budapest).
 • A Társaság székhelye: 5137 Jászkisér, Jászladányi u. 10.

A Társaság fióktelepei:

 • 5600 Békéscsaba, Tábor u. 3114/10 hrsz.
 • 1103 Budapest, Kőér u. 2/e.
 • 4000 Debrecen, 15008 hrsz.
 • 7200 Dombóvár, Kandó K. u. 5.
 • 3000 Hatvan, Hősmagyar út 6.
 • 5130 Jászapáti, Vasút u.
 • 6100 Kiskunfélegyháza, 4728/11 hrsz.
 • 6400 Kiskunhalas, Kossuth L. u. 49.
 • 2900 Komárom, Rákóczi rakpart 1.
 • 3400 Mezőkövesd, 5863/1 hrsz.
 • 3500 Miskolc, 5071/2 hrsz.
 • 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 3.
 • 7631 Pécs, Közraktár u. 1.
 • 4150 Püspökladány, 2611 hrsz.
 • 8600 Siófok, Wesselényi u. 101.
 • 6724 Szeged, Eszperantó u. 3.
 • 8000 Székesfehérvár, Támadó út 4.
 • 5000 Szolnok, Abonyi út 2.
 • 8200 Veszprém, 2131 hrsz.
 • 4625 Záhony, 794/12 hrsz.
 • 4625 Záhony, Baross Gábor u. 4.
 • 8852 Zákány, 946/9 hrsz.
 • 8900 Zalaegerszeg, 1557/6 hrsz.

              A Társaság összes telephelyének, fióktelepeinek (divízió központok, főépítésvezetőségek) Cégbírósághoz történő bejelentése az új menedzsment kezdeményezésére a 2013.01.25-i keltű Alapítói Okirat módosításával valósult meg.

             A társaság fő tevékenysége (árbevétel szempontjától), amely az éves nettó árbevétel jelentős hányadát biztosítja, a közforgalmú vasúti pályán tervezhető karbantartási és felújítási munka.

 

Piaci jellemzők

 

A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletágának alapvető célja, hogy a biztonság – mint alternatíva nélküli tényező – mindenkori szem előtt tartásával az infrastruktúra üzemeltetése és annak fejlesztése EU-konform rendszerben, hatékonyan és racionalizáltan valósuljon meg átlátható módon felhasználva a költségvetési és egyéb forrásokat, a környezetbarát vasúti infrastruktúra versenyképességének növelése érdekében.

Az Üzletág feladata, hogy a meghatározott gazdaságpolitikai, közlekedéspolitikai célok teljesüljenek, biztosítsa a felzárkózást az Európai Unió hálózatát jellemző színvonalhoz. Üzletág hatáskörébe tartozik a vasúti pálya működtetése, azaz a vasúti pálya és tartozékainak létesítése, üzemeltetése, karbantartása, felújítása és fejlesztése. A környezetterhelés egyre magasabb szintje egyre nyomasztóbb és kikényszeríti a környezetbarát közlekedés fejlesztését, Európán belül műszakilag akadálytalan áthaladást a nemzeteken keresztül, ezért a szállítóeszközökön kívül a pályáknak is meg kell felelni ezeknek a követelményeknek. Ez azonban megköveteli a megfelelő technikai és technológiai felkészültséget és felszereltséget is az érintett kivitelező cégek részéről.

A MÁV FKG Kft. főtevékenységét tekintve magyarországi munkák elvégzésében az Üzletág területeit 100%-ban lefedi. E munkálatok további szereplői azon kisebb-nagyobb társaságok, melyek hasonló adottságokkal rendelkeznek és általában külföldi tulajdonban vannak. Ma már a vasútépítő gép bérbeadása területén is egyre több versenytárssal kell számolni, melyek hasonló, esetenként lényegesen modernebb munkagépparkkal rendelkeznek.

A javítás területén a feladat bonyolultságának, specialitásának függvényében (vasúti-, közúti járművek, munkagépek) is több versenytárs akad.

Versenyképesség és hatékonyság szempontjából kulcsfontosságú a Társaság vasúti pálya fenntartó gépeinek műszaki állapota. A géppark elöregedett, elavult, az üzleti terv keretein belül nem oldható meg a felújításuk, az elvárásoknak megfelelő korszerűsítésük. A nem megbízható műszaki állapot megszüntetése elkerülhetetlen. A Társaság vezetése kidolgozta a géppark meghatározott részének felújítási programját, melyre az 500 M Ft összegben megképzett fejlesztési tartalék biztosítja a forrást. A 2012. évben a megképzett fejlesztési tartalékból 2013-ban 19 M Ft került felhasználásra.

 

A vállalat 2013-ban egyebek közt 31,9 km-nyi vágányátépítést, 84 útátjáró átépítést, 49 kitérő cserét, 1815 km-en nagygépes vágányszabályozást, 2413 kitérő nagygépes szabályozást végzett. Továbbá 47,8 km síncsere, 63 000 darab alj cseréje, 285 000 vasbeton alj furatjavítás, közel 1000 hídgerenda csere és 2000 nm hídszigetelés felújítás is a munkái közé tartozott. Az alaptevékenység mellett nagy hangsúlyt fektetnek vasúti munkagép karbantartásra, gyártásra. Magyarországon jelenleg egyetlen szolgáltatóként megszerezték a vasúti munkagépekre vonatkozóan a „karbantartásért felelős szervezet” ECM tanúsítást.

 

A vasúti munkagépek fejlesztése során kezük alól egyebek közt ágyazatrendező, építőgépek szállítására alkalmas jármű, hídvizsgáló jármű, aláverőgép, betonozó szerelvény, bozótirtó jármű, ágyazatkotró, vágányszabályozó, rostaalj szállító kocsi került már ki. Legutóbb 2010-ben a 4-es metró építéshez kapcsolódóan alakítottak ki két korszerű tehervágány-gépkocsit, pótkocsikkal és műhelykocsival. Folyamatosan gyártanak rugózott pótkocsikat is. Új, szintén saját fejlesztésű, TVG-hez kapcsolható pótkocsijuk a korábbi konstrukciónál háromszor nagyobb sebességre képes. Ugyancsak Jászkiséren végzik pályafenntartási és felsővezeték-szerelő gépek nagyjavítását.