Esélyegyenlőség

Állami tulajdonú és közszolgáltató vállalatcsoportként a MÁV-csoport a szolidaritás letéteményesévé kíván válni. Az esélyegyenlőség az utazóközönség, illetve a munkavállalók vonatkozásában egyaránt értelmezendő.

Az utazási lehetőségek közötti különbség cégünk filozófiája szerint nem elfogadható, az óriási forrást igénylő akadálymentesítés azonban csak egy hosszú folyamat eredményeként valósítható meg. Járműfejlesztéseink, illetve a pályaudvarok korszerűsítése az esélyegyenlőséget is szolgálja, a megkezdett folyamatban jelentős előrelépésnek tekinthető az elővárosi közlekedésben 2007-ben forgalomba állt 33 alacsonypadlós villamos motorvonat. Az infrastrukturális beruházásokon túl a fogyatékkal élők igényeit minél hatékonyabban és teljesebben kiszolgáló megoldások alkalmazása érdekében szorosabb együttműködésre törekszünk képviselő szervezeteikkel, illetve naprakész információkat nyújtunk az akadálymentes szolgáltatásokról.

A MÁV-csoport gondoskodó munkaadói magatartása többek között a munkavállalói esélyegyenlőség teljes körű biztosításában is megnyilvánul, amelynek alapdokumentumát a minden nagyobb tagvállalatunk által önállóan elkészítendő Esélyegyenlőségi Terv jelenti, elvei azonban vállalati kultúránkban gyökereznek. Az átlátható juttatási rendszer kialakításában – amely a nemek közötti egyenlőségre is kiterjed – nagy előrelépést jelentett a Hay-rendszer bevezetése; a besorolás alkalmazása kizárja a diszkriminációt. Tagvállalataink e mellett önállóan, illetve a MÁV Zrt. iránymutatásait is figyelembe véve dolgoznak ki programokat az esélyegyenlőség biztosítására, mint például beilleszkedést segítő programok pályakezdők számára vagy a 45 év felettiek foglalkoztatásának biztosítása.

A MÁV-csoport munkavállalói létszáma, a hatékonysági követelményeknek megfelelően, jelentősen csökkent az elmúlt évek folyamán. Az elbocsátások hatásainak feldolgozására a MÁV-csoport számos programot dolgozott ki. A MÁV Évek – MÁV Esélyek program keretében a munkatársak képzésen vehettek részt a sikeres állásinterjú, illetve önéletrajz-írás képességeinek elsajátítása érdekében. A MÁV Esély Kft. munkaerő-közvetítő cégként alkalmazza a munkatársakat, az elhelyezés esélyeit javítva szakképzést biztosít számukra. A programok megtartása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni mindezen lehetőségek munkavállalóink körében történő megismertetésére.

 


 

Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon Esélyegyenlőségi terv 2019-202113.73 MB2018.12.18.