Kis-Gellért-hegyi alagút és Központi Forgalomirányítás kiépítésének előkészítése projekt

A kedvezményezett neve:
MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

A projekt címe:
„Kis-Gellért-hegyi alagút és Központi Forgalomirányítás kiépítésének előkészítése”

A szerződött támogatás összege a TSZ szerint:
485.230.000.-Ft, azaz négyszáznyolcvanötmillió kettőszázharmincezer forint

A támogatás mértéke (%-ban), a hatályos TSZ szerinti támogatási intenzitás:
A Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés):
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.12.31.

A projekt azonosító száma:
IKOP 2.1.0-15-2021-00060

 

A Projekt szakmai tartalma:

A projekt infrastruktúra fejlesztések előkészítésére irányul. Az első projekt elem keretében a KISS motorvonatok beszerzésével összhangban a MÁV vizsgálja a Kis-Gellért-hegyi alagút átépítésének és a Déli pályaudvar szolgáltatás- és kapacitásfejlesztésének költséghatékony megvalósítási lehetőségeit. A projekt elem keretében egyesített engedélyezési-kivitelezési terv készül és tanúsítás alapján kiadott hatósági építési engedély. A projekt másik elemében a további KÖFI fejlesztések előkészítésére kerül sor az ún. TEN-T vasútvonalakon (70-es, 80-as, 100-as és a 140-es számú vasútvonalokon). A második projekt elem keretében rendszerterv, engedélyezési terv, kiviteli tender dokumentáció készül, valamint elvi létesítési engedély kerül kiadásra. Mindkét projekt elemhez készülő RMT határozza meg a megvalósítandó műszaki tartalmat. A projekt összhangban van a MÁV 2030 koncepcióval, a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiával és a MÁV KÖFI koncepciójával.