Díjakról

Tisztelt Kérelmező!

Idegen beruházáshoz kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulások kiadását Társaságunk díjköteles tevékenységként végzi. A díjak két részből tevődnek össze az alábbiak szerint:
 

1. Adatszolgáltatási és vasútüzemeltetői vizsgálati díj:

  • adatszolgáltatási díj: 27.000,- Ft + ÁFA
  • vasútüzemeltetői vizsgálati díj:

    - új kérelem esetén: 34.000,- Ft + ÁFA
    - vasútüzemeltetői hozzájárulás hatályának meghosszabbítása vagy megújítása esetén (változatlan műszaki tartalom mellett): 17.000 Ft,- + ÁFA.


A díjakat külön-külön a MÁV Zrt. Unicredit 10918001-00000002-22790013 számlaszámára történő átutalással szükséges megfizetni.


Átutalásnál kérjük, hogy a közlemény rovatban az alábbiakat szíveskedjen feltüntetni:

  • adatszolgáltatás esetén: „adatszolgáltatás: érintett település, helyrajzi szám(ok), kérelem fajtája”
  • vasútüzemeltetői vizsgálat esetén: „vasútüzemeltetői: iktatószám (amennyiben ismeri), érintett település neve, helyrajzi szám(ok), kérelem fajátja”

Tájékoztatjuk, hogy a kérelem elutasítása esetén az ügyintézési díj visszafizetésére nincs lehetőség.

Amennyiben a MÁV Zrt. által kért hiánypótlás nem teljesítése miatt a kérelem elutasításra kerül, a kérelem ismételt benyújtásával 34.000,- Ft + Áfa mértékű vasútüzemeltetői vizsgálati díj ismételt megfizetése szükséges.


2. Tulajdonosi hozzájárulás kiadásának díja:

  • Új kérelem esetében az ügyintézési díj mértéke: 85.000 Ft,- + Áfa.
  • tulajdonosi hozzájárulás hatályának meghosszabbítása vagy megújítása esetén (változatlan műszaki tartalom mellett): 13.000 Ft + Áfa.

A díjat a MÁV Zrt. Unicredit 10918001-00000002-22790202 számlaszámára történő átutalással szükséges megfizetni.

A közlemény rovatban kérjük, szíveskedjen feltüntetni az érintett települést, helyrajzi szám(ok)at, kérelem fajtáját, valamint - ha ismeri - a MÁV iktatószámot.

Tájékoztatjuk, hogy a kérelem elutasítása esetén az ügyintézési díj visszafizetésére nincs lehetőség.

Amennyiben a MÁV Zrt. által kért hiánypótlás nem teljesítése miatt a kérelem elutasításra kerül, a kérelem ismételt benyújtásával 85 000,- Ft + Áfa mértékű ügyintézési díj ismételt megfizetése szükséges.


Együttműködésüket megköszönve, üdvözlettel:

MÁV Zrt.