Felsőfokú duális képzés

dualiskepzesA MÁV az alábbi egyetemekkel közösen hirdet duális képzési lehetőséget:

Dunaújvárosi Egyetem  

 • gazdaságinformatikus alapképzési (BSc) szak
 • gazdálkodási és menedzsment alapképzési (BSc) szak
 • gépészmérnöki alapképzési (BSc) szak
 • mérnökinformatikus alapképzési (BSc) szak

Széchenyi István Egyetem  

 • építőmérnöki alapképzési (BSc) szak
 • közlekedésmérnöki alapképzési (BSc) szak
 • villamosmérnöki alapképzési (BSc) szak

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 • villamosmérnöki mesterképzési (MSc) szak

Miért válaszd a duális képzést és a MÁV-ot?

 • a képzés teljes ideje alatt havi juttatásban részesülsz, amely hozzájárul anyagi függetlenségedhez
 • az egyetemi és a vállalati időszakok előre megtervezettek, ezáltal kiszámítható időbeosztásod lesz
 • tapasztalt vállalati mentor segíti a szakmai munkádat
 • amit az elméletben megtanulsz, abban itt tapasztalati tudásra tehetsz szert
 • érdekes és kihívást jelentő projektekben vehetsz részt
 • rendszeresen visszajelzést kapsz a teljesítményedről
 • megismerheted az egyik legnagyobb hazai nagyvállalat működését
 • diplomád megszerzését követően csatlakozhatsz a MÁV Pályakezdő Diplomás Programjához

A duális képzésben részt vevő hallgatók a szakmai gyakorlati időszak alatt megismerkednek a vállalat munkafolyamataival, megfelelő gyakorlati tudást szereznek szakterületükön, a képzést követően pedig munkavállalóként csatlakozhatnak a szakmai gyakorlati helyet biztosító vállalathoz.

Hogyan tudsz jelentkezni a duális képzéseinkre?

Az e-felvételi rendszerben  2023. február 15.-ig kell jelentkezned az érintett egyetem duális képzésben induló szakára, majd 2023. április 30.-ig ahhoz a vállalathoz is be kell nyújtanod a pályázatodat, amelyiknél duális hallgató szeretnél lenni. 

A vállalati jelentkezésed beadását követően egy többkörös kiválasztási folyamat részese leszel, melynek részét képezi egy interjú és orvosi alkalmassági vizsgálat is.

Csatlakozz hozzánk és vegyél részt te is a vasút fejlesztésében és korszerűsítésében!

JELENTKEZEM A BME ÉS A MÁV ZRT. KÖZÖS DUÁLIS KÉPZÉSÉRE

JELENTKEZEM A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM ÉS A MÁV-CSOPORT KÖZÖS
DUÁLIS KÉPZÉSÉRE

JELENTKEZEM A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÉS A MÁV ZRT. KÖZÖS
DUÁLIS KÉPZÉSÉRE

 

Ismerd meg a MÁV Zrt. felsőfokú duális képzési programjának keretében választható szakokat
Építőmérnöki alapszak (BSc) - Széchenyi István Egyetem

Debreceni Pályavasúti területi igazgatóság

A hallgató a vasúti pályák utasítások szerinti felügyeletében, pályafelügyeleti, diagnosztikai tervek összeállításában, diagnosztikai vizsgálatok elvégzéseben, kiértékelésében, elemzésében, infrastruktúra elemek nyilvántartásának karbantartásában, aktualizálásában, karbantartási, felújítási tervek összeállításában, ezek megvalósulásának nyomonkövetésében vehet részt.
Duális szakmai gyakorlat helye: Nyíregyháza

Miskolci Pályavasúti területi igazgatóság

A Pályafenntartási főnökségen, illetve a  Pálya-, híd- és alépítményi osztály Pályafenntartási alosztályon a duális hallgató a gyakorlatban ismerheti meg a szakaszmérnök feladatait. Közreműködik a pályafelügyeleti tevékenységben, vágánygeometriai méréseket végez, részt vesz azok kiértékelésében, a mérési eredmények alapján szükséges pályafenntartási munkák meghatározásában. Betekintést nyer a folyamatban lévő pályafenntartási munkák kivitelezésébe, a szakaszmérnökök egyéb műszaki és adminisztratív feladataiba.
Duális szakmai gyakorlat helye: Miskolc

A Pálya-, híd- és alépítményi osztály Pályafenntartási alosztályon a duális hallgató a gyakorlatban ismerheti meg a hidász szakaszmérnök feladatait. Közreműködik a híd- és egyéb műtárgy felügyeleti tevékenységben, részt vesz a hídvizsgálatokon, azok kiértékelésében, a vizsgálati eredmények alapján szükséges karbantartási és felújítási  munkák meghatározásában. Betekintést nyer a folyamatban lévő fenntartási munkák kivitelezésébe, a hidász szakaszmérnökök egyéb műszaki és adminisztratív feladataiba.
Duális szakmai gyakorlat helye: Miskolc

A Területi Ingatlankezelési és Zöldterületkarbantartási főnökségen a duális képzésben részt vevő hallgatók egyszerűbb épületfelújítás és üzemeltetési projektek önálló megoldásában, bonyolultabb tervezési munkák kivitelezésében közreműködhetnek. Az épületek, építmények állagmegóvása érdekében munkavégzésük nem csak irodai munkakörnyezetben zajlik, hallgatóink kollegáinkkal közreműködve, vagy önállóan rendszeres helyszíni szemléken, egyeztetéseken, is részt vehetnek.  
Duális szakmai gyakorlat helye: Miskolc

Szegedi Pályavasúti területi igazgatóság

A Területi Ingatlankezelési és Zöldterület karbantartási osztályon a duális hallgató az épületek és építmények állagának vizsgálatával, vizsgálati eredmények rögzítésével és nyilvántartásával, épületállomány kezelésével, hibaelhárítási, karbantartási és felújítási munkákkal kapcsolatos ügyekkel foglalkozhat.
Duális szakmai gyakorlat helye: Szeged

Szombathelyi Pályavasúti területi igazgatóság

A Pályafenntartási főnökségen a duális hallgató a pályafenntartási szakaszmérnöki feladatokkal ismerkedhet meg: fel és alépítményi létesítmények, berendezések és eszközök mérnöki szintű vizsgálatában és minősítésében vehet részt, a folyamatos és biztonságos vasútüzem fenntartása érdekében szükséges biztonsági és műszaki intézkedések végrehajtását ismerheti meg.
Duális szakmai gyakorlat helye: Veszprém, Szombathely

A Területi Pályalétesítményi Osztályon a duális hallgató a hidász szakaszmérnöki feladatokkal ismerkedhet meg: műtárgyak és alépítményi létesítmények, berendezések és eszközök mérnöki szintű vizsgálatában és minősítésében vehet részt, a folyamatos és biztonságos vasútüzem fenntartása érdekében szükséges biztonsági és műszaki intézkedések végrehajtását ismerheti meg.
Duális szakmai gyakorlat helye: Szombathely

Közlekedésmérnöki alapszak (BSc) - Széchenyi István Egyetem

Debreceni Pályavasúti területi igazgatóság

A hallgató a forgalmi szakterület operatív végrehajtási szintjén az üzemi folyamatokhoz kapcsolódó állomási technológiák tervezésébe, elkészítésének, módosításának folyamatába vehet részt. Megismerheti az üzemi tervek, forgalmi technológiai folyamatok összeállítását. Tolatómozdonyok foglalkoztatásának előzetes terveinek készítését végezheti. Megismerheti a MÁV informatikai rendszereit, elsajátíthatja kezelésük gyakorlatát. Vállalkozó vasúti társaságok és társ szakterületek technológiáinak kidolgozásának folyamatában vehet részt. Utastájékoztató rendszerek, utastájékoztatási feladatok, érkező-induló vonatok jegyzékét készítheti el. A menetrendi időszak alatt folyamatosan felügyeleti és elemző tevékenységet folytathat. Az üzemvitelt érintő technikai fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatban javaslatok kidolgozásában vehet részt.
Duális szakmai gyakorlat helye: Debrecen

Miskolc Pályavasúti területi igazgatóság

A Miskolci Forgalmi csomóponti főnökségen a duális hallgató megismerkedhet az üzemmérnöki, állomásfőnöki feladatokkal, állomási technológiával, üzemi terveket ismerhet meg. Megismerheti a rendező pályaudvari technológiát, illetve elsajátíthatja az informatikai rendszerek használatát.
Duális szakmai gyakorlat helye: Miskolc

A Füzesabonyi Forgalmi csomóponti főnökségen a duális hallgató megismerkedhet az üzemmérnöki, állomásfőnöki feladatokkal, állomási technológiával, üzemi terveket ismerhet meg, illetve elsajátíthatja az informatikai rendszerek használatát.
Duális szakmai gyakorlat helye: Szerencs

A Területi forgalmi osztályon a duális hallgató a forgalmi végrehajtó tevékenység irányításával, az alkalmazott állomási és vonali technológiák hatékonyság vizsgálatával, a forgalombiztonsági ellenőrzésekkel ismerkedhet meg.
Duális szakmai gyakorlat helye: Miskolc

A Területi forgalomirányítási Főnökségen a duális hallgató a forgalmi szakterület operatív irányítási szintjének vonalhálózatával, a vonatközlekedés szervezésével és lebonyolításának irányításával kapcsolatos ismeretekkel, a vonatközlekedéssel kapcsolatos információk rögzítésének módjaival ismerkedhet meg.
Duális szakmai gyakorlat helye: Miskolc

Pécsi Pályavasúti területi igazgatóság

A Biztosítóberendezési Főnökségen a hallgató megismerkedhet a vasúti biztosítóberendezésekkel, azok üzemeltetésével, vizsgálatával és karbantartásával.
Duális szakmai gyakorlat helye: Pécs

Szombathelyi Pályavasúti területi igazgatóság

A Biztosítóberendezési Főnökségen a hallgató a területen működő biztosítóberendezéseket és ezek üzemeltetéséhez, karbantartásához kapcsolódó mérnöki tevékenységet fogja megismerni, elsajátítani.
Duális szakmai gyakorlat helye: Szombathely

Szegedi Pályavasúti területi igazgatóság

A Szegedi Forgalmi csomóponti főnökségen a hallgató a forgalmi technológiához kapcsolódó tervek, végrehajtási utasítások véleményezésével, készítésével, üzemi terv készítésével, módosításával, vasútvállalati megállapodások készítésével, módosításával foglalkozhat.
Duális szakmai gyakorlat helye: Szeged

Pályaműködtetési és koordinációs igazgatóság

A Gépészeti osztályon a hallgató a NOHAB mozdony üzemeltetésével, zúzottkőszállító kocsik üzemeltetésével, ún. sárgagépek fenntartásaihoz tartozó javítási idők figyelemmel kísérésével, ECM, vasúti hídmérlegek üzembentartásával foglalkozhat.
Duális szakmai gyakorlat helye: Budapest

Mérnökinformatikus alapszak (BSc) – Dunaújvárosi Egyetem

Technológiai rendszerüzemeltetési igazgatóság

A GSMR-R és hálózat üzemeltetési osztályon a hallgató a vasúti távközlési hálózatok megismerésével, nyilvántartások, ügyfélszolgálati teendők és folyamatok áttekintésével foglalkozhat, illetve részt vehet a rendszerfejlesztésben.
Duális szakmai gyakorlat helye: Budapest

Villamosmérnöki alapszak (BSc) - Széchenyi István Egyetem

Budapesti pályavasúti területi igazgatóság

A Biztosítóberendezési főnökségen (Kelet) a hallgató megismerkedik Főnökség működési területéhez tartozó biztosítóberendezések és eszközök üzemeltetéséhez kapcsolódó, mérnöki szintű vizsgálatokkal, a berendezések minősítésének feladataival, a biztonsági és a szükséges műszaki intézkedések végrehajtásának irányítási jellemzőivel és azok koordinációs feladataival, a folyamatos és biztonságos vasútüzem fenntartásának szempontjából.
Duális szakmai gyakorlat helye: Budapest

Az Energiaellátási Főnökségen a hallgató a váltófűtés, térvilágítás és energiaellátás mérnöki feladatainak részletesebb, napi illetve időszakos feladatait ismerheti meg az egyes projektek adatszolgáltatási feladataitól kezdve a kész kiviteli tervek véleményezéséig. Tapasztalt mérnökökkel közösen vehet részt projektekkel kapcsolatos bejárásokon, egyeztetéseken. Megismerheti a feladatai ellátásához szükséges különböző adminsztratív feladatokat és a kapcsolódó vállalati szoftvereket (SAP, Poseidon DMS, Toporail).
Duális szakmai gyakorlat helye: Budapest

Pécsi Pályavasúti területi igazgatóság

A Biztosítóberendezési főnökségen a hallgató a vasúti biztosítóberendezések üzemeltetésével vizsgálatával és karbantartásával foglalkozhat.
Duális szakmai gyakorlat helye: Pécs

Szegedi Pályavasúti területi igazgatóság             

Az Erősáramú főnökségen a hallgató a vasúti közlekedés biztonságát szolgáló energiaellátási, váltófűtési, térvilágítási berendezések és készülékek üzemeltetésének, illetve karbantartásának feladatait sajátíthatja el. 
Duális szakmai gyakorlat helye: Szeged

Az Erősáramú főnökségen a hallgató a vasúti villamos vontató járművek energiaellátását biztosító 120/25 kV-os alállomási berendezések és mechanikus berendezések karbantartását és üzemeltetését ismerheti meg.
Duális szakmai gyakorlat helye: Szeged

A Biztosítóberendezési főnökségen a hallgató a biztosítóberendezési szakma alapjait sajátíthatja el.
Duális szakmai gyakorlat helye: Szeged

A Területi Ingatlankezelési és Zöldterület karbantartási osztályon a hallgató az épületek és építmények érintésvédelmi jegyzőkönyveinek kiértékelésével, árajánlatok kidolgozásával és megküldésével, nyilvántartások vezetésével foglalkozhat.
Duális szakmai gyakorlat helye: Szeged

Szombathelyi Pályavasúti területi igazgatóság

A Biztosítóberendezési főnökségen a hallgató területen működő biztosítóberendezéseket, és ezek üzemeltetéséhez, vizsgálatához illetve karbantartásához kapcsolódó mérnöki tevékenységet fogja megismerni.
Duális szakmai gyakorlat helye: Szombathely

Az Erősáramú főnökségen a hallgató a felsővezetéki rendszereket, az alállomásokat illetve azok kiszolgáló berendezéseit és a védelmi berendezéseket ismerheti meg.
Duális szakmai gyakorlat helye: Szombathely

A Távközlési főnökségen a hallgató a távközlési hálózatok és ezek elemeinek üzemeltetéséhez, karbantartásához kapcsolódó mérnöki tevékenységet fogja megismerni.
Duális szakmai gyakorlat helye: Szombathely

Villamosmérnöki mesterszak (MSc) – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Budapesti pályavasúti területi igazgatóság

A területi TEB osztályon a duális hallgató a kiviteli tervek, illetve a műszaki és karbantartási tervek véleményezésével és összeállításával foglalkozhat.
Duális szakmai gyakorlat helye: Budapest

Távközlési, Erősáramú és Biztosítóberendezési és igazgatóság

Az Erősáramú osztályon a duális hallgató a villamos vontatási energiaellátó rendszer méretezési, üzemeltetési kérdéseivel foglalkozhat valamint mérésekben vehet részt.
Duális szakmai gyakorlat helye: Budapest

Technológiai Rendszerüzemeltetési igazgatóság

A Biztosítóberendezési és áramellátás technológiai osztályán a duális hallgató a sínáramkörök üzemeltetési problémáinak kutatásával, sínáramkörök méretezésével, földelési rendszerek és sínáramkörök kölcsönhatásaival, a vontatási áram okozta zavartatások hatásainak vizsgálatával foglalkozhat.
Duális szakmai gyakorlat helye: Budapest

Pécsi Pályavasúti területi igazgatóság

A Biztosítóberendezési főnökségen a hallgató megismerheti a vasúti biztosítóberendezéseket, illetve azok üzemeltetését, vizsgálatát, karbantartását.
Duális szakmai gyakorlat helye: Pécs

Szegedi Pályavasúti területi igazgatóság

           A Biztosítóberendezési főnökségen a hallgató a biztosítóberendezési szakma alapjait sajátíthatja el.
           Duális szakmai gyakorlat helye: Szeged

Szombathelyi Pályavasúti területi igazgatóság

A Biztosítóberendezési főnökségen a hallgató a területen működő biztosítóberendezéseket és ezek üzemeltetéséhez, karbantartásához kapcsolódó mérnöki tevékenységet fogja megismerni.
Duális szakmai gyakorlat helye: Szombathely

Felmerülő kérdéseidet a dualis [KUKAC] mav.hu e-mail címen várjuk.

Ismerd meg a MÁV-START Zrt. felsőfokú duális képzési programjának keretében választható szakot
Gépészmérnöki alapszak (BSc) – Dunaújvárosi Egyetem

A MÁV-START Zrt. mint személyszállító leányvállalat naponta közel 3000 vonatot közlekedtet, éves utasszáma megközelíti a 142 millió főt. A MÁV-START Zrt. ezen kívül jelentős vontatási szolgáltatást is biztosít a piacon, továbbá vasúti járművek karbantartásával és javításával is foglalkozik.

Ha szeretnél csatlakozni és friss diplomásként gyakorlati tapasztalattal is rendelkezni, akkor a duális képzés kiváló lehetőség számodra. E képzési forma során egyetemi tanulmányaid mellett a vállalati partnernél tapasztalatot is szerezhetsz.

A MÁV-START Zrt.-hez gépészmérnöki szakra jelentkezők megismerhetik a járműbiztosítási igazgatóságok (elsősorban Szeged) munkáját, a vontató és vontatott járművek karbantartási feladatait, a munkafolyamatok szervezését, ellenőrzését, irányítását. A gyakorlat alatt alapvető ismereteket szerezhetnek egy nagyvállalat működéséről, az emberi munka megkönnyítéséről, a gépek és gépészeti berendezések üzemeltetéséről és fenntartásáról.

Felmerülő kérdéseidet a dualis [KUKAC] mav-start.hu e-mail címen várjuk.

Ismerd meg a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. felsőfokú duális képzési programjának keretében választható szakot
Mérnökinformatikus alapszak (BSc) – Dunaújvárosi Egyetem

Azoknak a hallgatóknak, akik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-hez jelentkeztek duális képzésre mérnökinformatikus szakon, lehetőségük nyílik betekintést nyerni az IT szektorban több mint 25 éves tapasztalattal rendelkező Információs és technológiai szolgáltatások üzletágunk mindennapi feladataiba.

Kollégáink 12 nagy megrendelőnket szolgálják ki a végponti eszközök üzemeltetésétől, az adatközponti szolgáltatásokon keresztül az alkalmazásfejlesztésig és a vállalatirányítási rendszerekig. Országos a lefedettségünk, 7/24 órás központi ügyfélszolgálatunk biztosítja megrendelőink számára a mindig megfelelő informatikai szolgáltatást.

A duális képzésben résztvevők megismerkednek a MÁV-Volán-csoportban alkalmazott és működtetett informatikai technológiákkal, az ügyviteli rendszerekkel, az azok fejlesztésével, működtetésével kapcsolatos feladatokkal. A gyakorlat alatt Te is alapvető ismereteket szerezhetsz a rendszer-, infrastruktúra-, hálózatüzemeltetési tevékenységek, szoftverfejlesztési és rendszertervezési feladatok, az üzleti elemzés, szakértői közreműködés, és döntés-előkészítés tevékenységek ellátásában nagyvállalati keretek között.

Felmerülő kérdéseidet a dualis [KUKAC] mav-szk.hu e-mail címen várjuk.

Ismerd meg a MÁV FKG Kft. felsőfokú duális képzési programjának keretében választható szakokat
Gépészmérnök alapszak (BSc) – Dunaújvárosi Egyetem

A MÁV FKG Kft. Műszaki Igazgatóság Gépészeti főmérnökségén a duális képzésben résztvevő hallgató megismerkednek a gépészmérnöki általános alapismeretek mellett, a MÁV Csoport leányvállalatainál használt pálya, illetve felsővezeték javító-építő munkagépek karbantartásával, javításával, alkatrészgyártásával.

Az értékteremtő folyamat elemeivel, (jármű alkatrész tervezés, gyártás tervezése, gyártás irányítás, szerelés, tervszerű karbantartás) azok ütemezésével.

Használható tudást, tapasztalatot szerezhet a műhelyi munka operatív irányításában, kivonuló szervízcsapatok munka szervezésében, az Integrált vállalatirányítási rendszerek kihívásait teljesítő mérnöki munkavégzésben. Az itt megszerezhető általános és szerteágazó gépészmérnöki ismereteket, speciális területre - vasúti munkagépekre – vonatkozó tudással is kiegészíthetik.
Duális képzés helye: Jászkisér

Gazdálkodási és menedzsment (BSc) – Dunaújvárosi Egyetem

A MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft alapvető célja a MÁV Zrt. kezelésében lévő magyarországi vasúti pálya tervezhető karbantartási és felújítási, egyedi felújítási munkáinak végrehajtása, illetve az ehhez kapcsolódó vasútépítő, vágány és kitérő szabályozó nagygépek üzemeltetése. Ezen túlmenően a vasúti pályához kapcsolódó járművek, gépek karbantartása, felújítása és gyártása is nagy jelentőséggel bír. Jelszava: Felelősséggel a jövő vasútjáért!

A MÁV FKG Kft-nél eltöltött szakmai gyakorlati időszak lehetőséget nyújt arra, hogy a tanrendnek megfelelő elméleti tudását átültetve valós környezetbe megtanulja megismerni és elhelyezni a Társaságot a külső piacon, megtapasztalja a vállalat működését és belső társszervezetek együttműködését, azok irányítását. A folyamatelvű működés közben megismerheti a pályavasúti-, híd-, magasépítési-, gépészeti, gyártási, gépüzemeltetési szakmacsoportokhoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat, szervezetek közötti együttműködést és folyamatok irányítását, betekintést nyerhet a műszaki (építési és termelési) tevékenység eredményeinek értékelésében és elemzésében, részt vehet a mindennapi munkában.
Duális képzés helye: Budapest

 

Felmerülő kérdéseidet a dualis [KUKAC] fkg.hu e-mail címen várjuk.