Spektrum Program

Projekt azonosító száma:
GINOP-6.1.5-17-2018-00187

Projekt címe:

 

Spektrum Program a munkavállalók készségeinek, szaktudásának fejlesztése, a gazdasági változásokhoz való alkalmazkodóképességük, valamint a foglalkoztathatóságuk növelése érdekében

 

Projekt Támogatói Okirat hatályba lépése: 2019.03.07.

Tervezett fizikai befejezése: 2021.03.30.

A Spektrum program Konzorcium keretében valósul meg.

A szerződött támogatás összege: 32 144 101 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 51,053761%

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2021.06.30

 

Projekt szakmai tartalma:

A Spektrum Program célja, hogy Magyarország Kormányának céljával összhangban a MÁV-csoport javítsa munkavállalóik foglalkoztathatóságát, munkahelyi készségeit és kompetenciáit.

Ezt olyan képzések megvalósításával kívánja elérni, melyek a meglévő munkavállalói állomány készségeinek, kompetenciájának spektrumát szélesíti a felnőttkori tanulás alapelveit követve. .A foglalkoztathatóság nagymértékben javul az egyre szélesebb körű tudással, valamint a felnőttkori tanulás egyik legfontosabb színtere a munkahelyi környezet, ezáltal a Spektrum Programban részt vevő társaságok aktívan hozzájárulnak mind Magyarország, mind az Európai Unió céljainak megvalósításához. Mindeközben nem pusztán a programban részt vevő munkavállalók, hanem az egyes társaságok, valamint az egész MÁV-csoport versenyképessége is javul, összhangban a hazai foglalkoztatáspolitika, felnőttképzés, illetve az innovatív iparfejlesztés kulcsfontosságú stratégiáival.

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozásával kapcsolatos szakpolitikai stratégia, valamint az „Egész életen át tartó tanulás” szakpolitikáját bemutató keretstratégia is kiemelten kezeli a munkáltatók által támogatott felnőttkori tanulást, mint az életen át tartó tanulás legfontosabb eszközét.

A Spektrum Programban részt vevő Társaságok mérete, valamint gazdasági befolyása által közvetlenül hozzájárul e foglalkozáspolitikai célkitűzések megvalósításához, valamint az uniós célokkal összhangban lévő nemzeti vállalások teljesítéséhez, továbbá Magyarország gazdasági teljesítőképességének növeléséhez is.

A MÁV-csoport munkavállalói számára kiemelten fontos, hogy az informatikai eszközöket kellő magabiztossággal, készségszinten tudják kezelni. Eddig ezen a területen komoly hiányosságok mutatkoztak. Annak érdekében, hogy általánosságban javítsuk ezeket a készségeket információs és kommunikációs technológia (IKT) témájú képzések megvalósítását is tervezzük. Ugyanennyire fontos, hogy munkavállalóink megfelelő módon ismerjék a vállalati működést átfogó folyamatokat, a napjainkban egyre inkább jellemző projektszerű működést és a folyamatszemléletű gondolkodást, mint ahogy a fizikai állományt irányító, vezetői készségeket elváró munkakörökben foglalkoztatottak is ismerjék meg azokat az elveket, technikákat, melyek hozzájárulnak a munkaerő megtartásához, bevonzásához.

A program keretében az alábbi képzések megvalósítását tervezzük:

Szakmai kompetenciák fejlesztését célzó képzések tárgyában:

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló, Villamos alállomás kezelő, Villanyszerelő, Építő és anyagmozgató gépkezelő - Emelőgépkezelő és Targoncavezető FLIRT motorvonat vezető általános, infrastruktúra, valamint villamos járműkategória, Pénzügyi és számviteli ügyintéző.


Hatékonyság a munkavégzésben, vagy együttműködési helyzetekben hatékony kommunikáció, vagy általános termelésszervezési ismeretek, vagy csoportvezetői kompetencia fejlesztés tárgyában:


Vezetői eszköztár/Vezetői készségek fejlesztése/Korszerű menedzsment technikák, Projektmenedzsment, Konfliktuskezelés, Kompetenciafejlesztés.

A munkavállalók általános és szakmai IKT ismereteinek bővítését célzó képzések:

ACCESS adatbázis kezelő, Számítógépes alapismeretek, Táblázatkezelési alapismeretek (Excel kezdő), Excel haladó, Excel középhaladó, Windows 10 ismeretek,


Képzési tervvel kapcsolatos elvárásoknak való megfelelés:

szocialis_alap_logo_web

A rendelkezésre álló humánerőforrás képzettségi szintje az általános iskolai végzettségtől a diplomáig rendkívül széleskörű.

Az általuk ellátott tevékenységek, azok jellegétől függően különböző informatikai rendszerek kezelését igénylik. Ebből kifolyólag a digitális kompetenciák is rendkívül széles skálán mozognak. Általánosságban elmondható azonban, hogy a munkavállalói kör nagy részének digitális kompetenciája az országos átlaghoz képest alacsonyabb.