ETCS vonatbefolyásoló fedélzeti berendezések a FLIRT motorvonatokon

A MÁV-START Zrt. az általa üzemeltetett 2006-2010 között beszerzett 59 db  FLIRT típusú motorvonatokat ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszerrel szereli fel uniós forrásból a közlekedésbiztonság növelése és a járművek nagyobb kihasználtsága céljából.

A MÁV Zrt. a hagyományos transzeurópai vasúti rendszerhez tartozó vasútvonalakon csak az Átjárhatósági Műszaki Előírásoknak (TSI-k) megfelelő alrendszereket és rendszerelemeket tervezi alkalmazni, telepíteni.

A kitűzött célok teljesítése érdekében a MÁV Zrt. az ERTMS/ETCS L2 – azaz az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer – specifikációinak megfelelő vonatbefolyásoló rendszer bevezetése mellett kötelezte el magát az uniós forrásokból felújított vasútvonalakon az átjárhatósági előírások teljesítése és a vonalak maximális engedélyezett pályasebességének 160 km/h értékre való megnövelése érdekében.

Az ETCS L2 az alapvető funkcióit tekintve vonatbefolyásoló rendszer, amelynek elsődleges rendeltetése a vonatok közlekedésének felügyelete, a vasúti forgalom biztonságának a legkülönbözőbb üzemi helyzetekben történő garantálása. A rendszer speciális rendszerelemein keresztül kapott menetengedélyek és pályaadatok alapján folyamatosan figyelmeztetési-, üzemi- és vészfékezési sebességprofilokat számol, amelyek betartását kikényszeríti a mozdonyvezetőtől, valamint ellátja a vonatra, illetve a pályára engedélyezett sebesség folyamatos felügyeletét is.

A MÁV-START Zrt. által üzemeltetett és a MÁV Zrt. tulajdonában álló Stadler FLIRT motorvonatok a regionális és az elővárosi vasúti forgalom számára készült villamos hajtású, alacsonypadlós járművek, engedélyezett konstrukciós végsebességük 160 km/h. A motorvonatok Magyarországon jelenleg valamennyi vasútvonalon EVM üzemmódban közlekedhetnek maximálisan 120 km/h engedélyezett sebességgel.

A MÁV-START Zrt. annak érdekében, hogy a FLIRT motorvonatok ki tudják használni a felújítás alatt lévő vasútvonalak 160 km/h emelt pályasebességet (pl. 30a számú Bp. Kelenföld –Székesfehérvár vasútvonal), a motorvonatok ERTMS/ETCS L2 vonatbefolyásoló berendezésekkel történő felszereléséről döntött.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) a MÁV-START Zrt., mint végrehajtó szerv részvételével 2015-ben sikeresen pályázott az Európai Bizottság képviseletében eljáró Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökséghez (INEA) az „ETCS L2 fedélzeti berendezés felszerelése 59 db FLIRT típusú motorvonatra” című projektjavaslattal Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (Connecting Europe Facility, CEF) társfinanszírozás érdekében. Az NFM és az INEA között 2015. november 18-án lépett hatályba a támogatási megállapodás. A projekt száma: 2014-HU-TMC-0611-W.

A projekt megvalósítása érdekében az NFM, mint Támogató és a MÁV-START Zrt, mint végrehajtó szerv között megkötött támogatási szerződés alapján a CEF-ből származó forrás 7 627 900 000 Ft, míg a hazai társfinanszírozás összege 1 346 100 000 Ft

A MÁV-START Zrt. a megvalósítás érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként szerződést kötött az Alstom Transport Hungary Zrt.-ből és az Alstom Belgium SA.-ból álló konzorciummal.

A motorvonatok ERTMS/ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszerrel történő felszerelésével a vonatközlekedés magasabb biztonsági szintje biztosítható, a motorvonatok magasabb sebességgel üzemeltethetők, így a pályák átbocsátó-képessége is növelhető.

Széchenyi 2020