Biztonság

A közlekedés biztonsága az egyre fokozódó mobilitási igény mellett mind nagyobb kihívást jelent nemzetközi és hazai viszonylatban egyaránt. A vasúti közlekedés biztonsága a kötött pályák alkalmazása révén más közlekedési módokkal összehasonlítva kiemelkedő.

A MÁV-csoport valamennyi, a biztonság fogalomkörébe tartozó kérdést stratégiai jelentőségűnek tart. A vasúttársaság üzembiztonsági helyzetének javítása érdekében a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága feladattervet készített, amelynek folyamatos és következetes végrehajtása jelenleg is zajlik. A vasútbiztonság két, egymással szorosan összefüggő területre bontható, amelyek az üzembiztonság vagy baleseti kockázat mérséklésére, illetve a vagyonbiztonság növelésére irányulnak. A vasúti infrastruktúra károsításának helyreállítása olyan mértékű teher a MÁV-csoport számára, amelyet csak egyre nagyobb erőfeszítéssel tud kezelni, és ami a baleseti kockázat növekedését vonhatja maga után.

Az üzembiztonságra irányuló erőfeszítéseink eredményeként a vonatbalesetek és veszélyeztetések száma csökken.

Szintén mérséklődik – a főként emberi mulasztásra visszavezethető tolatás közben bekövetkezett balesetek száma. A balesetek megelőzése érdekében a vasúttársaság fokozott hangsúlyt fektetett az oktatásra és a rendszeres technológiai ellenőrzésekre.

Hatékony beavatkozást kíván ugyanakkor a vasúti pályák műszaki állapotának javítása is, hiszen a biztonságos vasúti közlekedés elengedhetetlen eleme a megfelelő minőségű vasúti pálya. Ezen a területen fokozódó problémát jelentenek a rendkívüli időjárási körülmények is (pl.: extrém magas hőmérséklet.). A felújítások ütemezetten, és anyagi forrásainknak megfelelően haladnak, de a biztonság érdekében újabb források megnyerését és elkülönítését is célként tűztük ki.

Külön figyelmet fordítunk a vasúti átjárók kockázatainak minimalizálására, mert a balesetek meghatározó arányban e helyszíneken történnek. Elsősorban a szemléletformálás szükségességét jelzi, hogy a balesetek mintegy háromnegyede biztosított átjáróban történik.

A MÁV-csoport évente több milliárd forintot költ vagyonvédelemre. A ráfordítások pozitív hatása érezhető, kedvező jelek tapasztalhatók a vasúton szállított áruk védelme területén. Mind a szállított áruk sérelmére elkövetett cselekmények száma, mind pedig a kárösszeg évről évre csökken.

A vagyonbiztonság területén a vasúttársaság számára a pálya, építmény, távközlő-, biztosító-, és erősáramú berendezésekkel kapcsolatos rongálások és lopások, az anyaglopások, valamint az egyéb vagyon elleni cselekmények előfordulása, illetve megakadályozása jelenti a legnagyobb kihívást. Az elmúlt évben jelentősen mérséklődött a bűncselekmények száma, amelyben a hatóságok fokozott ellenőrzésének meghatározó szerepe volt. A rongálások, lopások a vasúti közlekedésben jelentős zavart és anyagi kárt okoznak, ezért megelőzésük kiemelten kezelendő. Az őrzési tevékenység, a vagyonvédelmi berendezések telepítése jelentős forrást igényel; hosszú távon a szemléletformálás révén érhető el eredmény, amelynek vállalaton belül és azon kívül is meg kell jelennie. A folyamat időigénye miatt a szemléletváltás mielőbbi megkezdésén dolgozunk.

Fontos területe a biztonságnak a használaton kívüli iparvágányok sínanyagainak megóvása, a jármű- és egyéb rongálások megelőzése, amely csak társadalmi összefogással – a leányvállalatokkal, önkormányzatokkal és helyi szervezetekkel, lakossági átvevőhelyekkel és hatóságokkal együttműködésben – valósítható meg.

A vasúti személykocsik elcsúfítása, a grafitizés kártételeinek megakadályozása szintén visszatérő probléma, ennek érdekében a  MÁV gondoskodott az őrzési tevékenység fokozásáról. Ezen a téren, illetve a szintén veszélyt jelentő vonatdobálások vonatkozásában további megoldásokat keresünk többek között nemzetközi példák felkutatásával.