PLOTO projekt

Prediktív modellezés, környezetileg fenntartható és innovatív digitális technológiák alkalmazása az IWW éghajlatváltozással és más szélsőségekkel szembeni ellenálló képességének javítására (PLOTO projekt)

(Deployment and Assessment of Predictive modelling, environmentally sustainable and emerging digital technologies and tools for improving the resilience of IWW against Climate change and other extremes)

Horizon azonosító: 101069941 — PLOTO — HORIZON-CL5-2021-D6-01

2019. december 11-én az Európai Bizottság bemutatta a Green Deal-t, azzal a céllal, hogy elkészítse a szükséges kulcsfontosságú politikák és intézkedések kezdeti ütemtervét. A közlemény kiemeli az éghajlattal és a környezettel kapcsolatos kihívások kezelését, az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentését (2050-re cél a nulla nettó ÜHG-kibocsátás, a 2030-ra kitűzött köztes cél a kibocsátás legalább 55%-os csökkentése). Ennek érdekében fontos feladat az európai kikötők és multimodális csomópontok fejlesztése. Ez nem csak szűk értelemben vett infrastrukturális fejlesztéseket jelent, hanem olyan intelligens és innovatív megközelítések kidolgozását és bevezetését is, amelyek hozzájárulnak az áruk és áruáramlások fenntartható kezeléséhez.

A PLOTO projekt a Horizon Europe keretprogram 2021-2027-es víziója szerint készült, amely „fenntartható, tisztességes és virágzó jövőt céloz meg az emberek és a bolygó számára”, és a költségvetési cél 35%-át az éghajlatváltozás elleni küzdelemre tartja fenn, hogy hozzájáruljon, hogy 2050-ig Európa éghajlatváltozással szemben ellenálló társadalommá váljon.

A PLOTO projekt arra vállalkozik, hogy konkrét lépéseket tegyen a kikötők fenntarthatóságának elérése felé.

A PLOTO projekt egy klíma mitigációs, klíma adaptációs projekt. A projekt fő fókusza a folyami kikötők klímakitettségének vizsgálata, ahol a projekt speciálisan fejlesztett eszközökkel és adatbázissal kívánja a klímaváltozás hatására tapasztalható időjárási körülményeket, változásokat és ezen hatások kikötőre gyakorolt hatásait vizsgálni, mérni, elemezni. A projekt célja továbbá ezek mérések, elemzések alapján a klímakitettségre adekvát választ nyújtani.

A PLOTO célja az Inland Waterways (a belföldi vízi utak, - a továbbiakban: IWW) infrastruktúrák és a hozzá kapcsolódó szárazföldi infrastruktúrák ellenálló képességének növelése, így biztosítva a hálózat megbízható rendelkezésre állását olyan kedvezőtlen körülmények között is, mint a szélsőséges időjárás, balesetek és egyéb veszélyek. A projekt fő célja, hogy szimulációs eszközök és tényleges adatok kombinációján alapuló éghajlatváltozási forgatókönyveket állítson elő az IWW-infrastruktúrákra vonatkoztatva.

Ennek eredményeként az érintett hatóságok és üzemeltetőik számára olyan integrált eszközök állhatnak rendelkezésre, amely képesek támogatni infrastruktúráik stratégiai és operatív célú hatékonyabb kezelését és további intézkedések kiinduló alapjává válhatnak. 

A PLOTO integrált platformját és eszközeit három esettanulmányban validálják Belgiumban, Romániában és Magyarországon.

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg a Horizon Europe program 2021. évi felhívására (HORIZON-CL5-2021-D6-01) benyújtott 101069941 számú sikeres pályázat eredményeként megkötött Támogatási Megállapodás (Grant Agreement, a továbbiakban: GA) alapján.

A MÁV Zrt. életében különleges tudományos projekt szakmai munkálatai eredményeként a későbbiekben olyan integrált eszközök állhatnak az üzemeltetők rendelkezésére, amelyek képesek lesznek támogatni infrastruktúráik hatékonyabb kezelését és további intézkedések kiinduló alapjává válhatnak. A kutatás az eljövendő évek vasúti közlekedésének fenntarthatóságához és új innovatív megoldások kidolgozásához járulhat hozzá.

A PLOTO projekt 20 szervezet nemzetközi együttműködésével, konzorciumi formában kerül megvalósításra belga, luxemburgi, szlovén, román, német, finn és görög szervezetek bevonásával. A MÁV Zrt. a projektben konzorciumi tagként vesz részt: infrastruktúra-üzemeltetőként elsődleges feladata a hátországi vasúti infrastruktúra hozzáférésének biztosítása.

A projekt összköltsége:

8 715 422.50 EUR

GA által finanszírozott támogatás összege:

 7 497 694.38 EUR

A MÁV Zrt.-re eső projektösszeg:

 283 125.00 EUR

A MÁV Zrt. támogatás intenzitása:

70 %

A projekt megvalósításának kezdete: 2022.09.01.

A projekt megvalósításának végső határideje: 2026.02.28.