INKA projekt

infoblokk inka

A projekt megnevezése: Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver, valamint IT alkalmazás konszolidáció projekt

Azonosítási szám:

KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0001,
IKOP-2.1.0-15-2016-00002
Támogatás mértéke: 100%

A projekt célja:

A projekt célja a KÖZOP és IKOP alapok támogatásával karbantartási folyamatokat támogató szoftver beszerzése, bevezetése, valamint IT alkalmazás konszolidáció megvalósítása, továbbá az ehhez kapcsolódó működési- és eljárási rendek szabályozása.

A fő célkitűzést a hosszú- és rövidtávú tervezhetőség javításával lehet elérni:

  • A széles értelemben vett pályavasúti karbantartási munkákhoz kapcsolódó, a szükséges erőforrások (humán erőforrás, anyagok, gépek) tervezhetőségét elősegítő szoftver beszerzése és bevezetése, amely a teljes mértékben lefedi – vertikálisan és horizontálisan egyaránt – az üzleti folyamatot (a hibák rögzítésétől kezdve a menetrendi korlátok figyelembevételéig);
  • A megtervezett karbantartási tevékenységet támogató beszerzési, raktározási, elszámolási, aktiválási, értékesítési, pénzügyi-beruházási tervezési folyamatok informatikai támogatása;
  • A kapacitáskorlátozások (vágányzárak, lassújelek) hosszú távú tervezhetősége.

A célokat a gazdálkodási, valamint az infrastruktúra és gördülő állomány karbantartási folyamatokra kiterjedő Integrált Megoldás bevezetésével és a kapcsolódó informatikai alkalmazás architektúra konszolidációjával kívánjuk elérni, illetve megvalósítani.

Az Integrált Megoldás rendszer alelemei:

  • SAP ECC rendszer,
  • ZAK rendszer,
  • TIBCO rendszer és
  • IDMátrix rendszer

A projekt főbb műszaki tartalma:

A projekt megvalósítását követően várhatóan érzékelhető hatékonyságjavulás lesz tapasztalható a folyamatok áttekinthetősége, optimalizálhatósága az üzemeltetés, a felújítások és a karbantartások területén.

MÁV-csoport szinten az egységes irányítási rendszer bevezetésével költséghatékonyabb működés és egyben a szolgáltatási színvonal javulása várható.

A projekt az alábbi projektelemekből áll össze:

a) Rendszerfejlesztés, paraméterezés, alaprendszer teljes felállítása

A projekt keretében az SAP R3 és ZAK rendszerek bevezetésére kerül sor, amelyek a MÁV-csoport igényeinek megfelelően kerülnek felparaméterezésre és beállításra. A folyamatok egyszerűsítése és racionalizálása során ahol csak lehet a sztenderd SAP folyamatok bevezetése a cél, egyéb esetekben pedig egyedi beállítás vagy fejlesztés biztosítja az igények kielégítését.

b) Storage hardware beszerzése

Az integrált vállalatirányítási rendszer és kapcsolódó szatellit rendszerei által feldolgozott nagy mennyiségű adattárolás fog történni a beszerzés alatt levő korszerű storage rendszerrel, amely elengedhetetlen a megbízható és gyors adattárolás és elérés megvalósításához.

c) Kész rendszer átadása, tesztelések lefolytatása

A rendszer tesztelés során az érintett szakterületek meghatározott módszertan szerint vizsgálják meg a kész rendszer működését. Minden üzleti folyamatra külön tesztesetek kerülnek kialakításra, melyeket a rendszeren az éles helyzethez hasonlóan futtatunk végig. A tesztelések eredményét valamint a keletkezett hibákat számítógépes rendszerben tartjuk nyilván. A szállító az így keletkezett információk alapján tudja pótolni az esetleges hiányosságokat, javítani a meglevő hibákat.

A közel hibamentes állapot elérésével válik lehetővé a kész rendszer átvétel, mely egyben az éles indulás lehetőségét is jelenti.

d) Projekt lezárása

Az éles indulás után a kész rendszer átadásra kerül a MÁV Szolgáltató Központ részére, aki a jövőbeli üzemeltetést fogja végezni. Ez azt is jelenti, hogy a MÁV-csoport életében bevezetésre kerül egy világszínvonalú ERP rendszer, mely lehetővé teszi a korszerű vállalatirányítási módszerek alkalmazását és a kornak megfelelő irányítási rendszerek alkalmazását.