Esélyegyenlőség

MÁV-csoport honlap / Társadalmi felelősségvállalás / Esélyegyenlőség

A MÁV-Volán-csoport állami tulajdonú és közszolgáltató vállalatként hazánk legnagyobb munkaadója; szolgáltatásunkat annak szellemében és elismerésével végezzük, hogy munkavállalóink és utazóközönségünk jelentik sikerünk egyik forrását. Ebből adódóan az esélyegyenlőség elvét az utazóközönség, illetve a munkavállalók vonatkozásában egyaránt értelmezzük, és így megbecsülésünk kifejezésre juttatása mindkét területre kiemelten fontos.

Az esélyteremtő gondolkodásnak hagyománya van a MÁV-nál. 2004. április 11-én a MÁV Rt. létrehozta az Esélyegyenlőségi bizottságot, majd jogszabályi kötelezettségének eleget téve, 2005. február 22-én aláírta első esélyegyenlőségi tervét az érdekképviseletekkel a 2013-2016 közötti időszakra.

A csoportszintű együttműködés érdekében a MÁV Zrt. kezdeményezte a MÁV Esélyegyenlőségi Bizottságának csoportszintre emelését, melynek eredményeként 2016. december 07-én a 2017-2020 közötti időszakra a MÁV-csoport négy vállalata (MÁV Zrt., MÁV-START Zrt., MÁV SZK Zrt. és MÁV FKG Kft.) Esélyegyenlőségi Tervet fogadott el. A jogszabályi kötelezettségen túlmutatva a 2019-2021 évekre vonatkozóan Csoportszintű Esélyegyenlőségi Terv került aláírásra, amelyet immár kilenc társaság és a társaságoknál képviselettel rendelkező érdekképviseletek jegyeznek.

Cégcsoportként 2016-ban csatlakoztunk a Sokszínűségi Kartához, amely az Európai Unió munkahelyi diszkrimináció-ellenes, esélyegyenlőséget támogató irányelveit rögzíti és népszerűsíti a foglalkoztatók körében. Célja a szemléletformálás, a szervezetek vezetőinek elkötelezése és támogatása a szervezeti sokszínűség megvalósításában. Az aláíró vállalatok – köztük a MÁV-csoport is – vállalták, hogy tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód alapelvét, és konkrét lépéseket tesznek egy sokszínű szervezeti kultúra létrehozása érdekében. 2018-ban második alkalommal újítottuk meg csatlakozásunkat a Sokszínűségi Kartához.

A MÁV-Volán-csoportnál minden munkavállalónak fontos szerep jut: a gondoskodó munkaadói magatartás többek között a hátrányos megkülönböztetés megakadályozásában, a veszélyeztetett helyzetű munkavállalói csoportok foglalkoztatási pozíciójának figyelemmel kísérésében és javításában, az egyenlő esélyek megteremtésében és garantálásában, azaz a munkavállalói esélyegyenlőség teljes körű biztosításában nyilvánul meg. Az Esélyegyenlőségi Terv, mint alapdokumentum azzal a kiemelt céllal fogalmazódott meg, hogy mind a munkáltató, mind a munkavállalók és képviseleteik figyelmét ráirányítsa a munkahelyi esélyegyenlőség fontosságára, és az egyenlő bánásmód elveinek tiszteletben tartására, melyet csak szoros együttműködésben valósíthatunk meg.

Hisszük, hogy a sokszínűség üzleti értékeink egyike lehet, így a munkavállalóink képessége és személyisége elősegíti a cégcsoport folyamatos megújulását, és ezen keresztül üzleti sikerességét. Emberi erőforrásaink, tehetséggondozási stratégiánk és gyakorlatunk egyaránt értékelik a különböző személyekben meglévő potenciált és tapasztalatot. Az esélyegyenlőség maradéktalan érvényesülését a MÁV-Volán-csoport az üzleti és humán stratégia alapjaként kezeli.

Ennek érdekében pozitív, méltányos és rugalmas intézkedéseket dolgozunk ki, testületeket működtetünk, amelyek feltárják az esetleges problémákat és elősegítik azok megoldását. Közösen keressük az újabb esélyegyenlőségi célkitűzéseket, feladatokat, valamint esetleges kedvezmények és intézkedések bevezetésének és alkalmazásának lehetőségét. Cégcsoporton belül törekszünk arra, hogy még több lehetőséget tudjunk teremteni a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességűek számára is, valamint támogató munkakörülményeket alakítsunk ki számukra. Ennek érdekében egyre nagyobb fókuszt kapnak cégcsoportunknál a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását célzó kezdeményezések.

Az utazási lehetőségek közötti különbség cégünk filozófiája szerint nem elfogadható, ezért az akadálymentesítés teljeskörű megvalósításának érdekében hosszú folyamatot indítottunk el, melynek egyes eredményei már most is láthatók, például a Keleti pályaudvaron épülő akadálymentesített Utascentrum, illetve a felújítás alatt álló, szintén akadálymentesre épülő Nyugati pályaudvar. Járműfejlesztéseink, illetve a pályaudvaraink korszerűsítésével is az esélyegyenlőséget szolgáljuk, a 2007-ben megkezdett folyamatban jelentős előrelépésnek tekinthető az egyre több akadálymentes jármű beszerzése, a FLIRT, a KISS és a Desiro vonatok forgalomba állása.

Az infrastrukturális beruházásokon túl a fogyatékkal élő utasaink igényeit is minél hatékonyabban és teljesebben kiszolgáló megoldások alkalmazása érdekében szorosabb együttműködésre törekszünk a képviselő szervezeteikkel, illetve naprakész információkat nyújtunk az akadálymentes szolgáltatásainkról is.

 


 

Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon Esélyegyenlőségi terv_20221.59 MB2022.04.13.