Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, a közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása, a közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás, a közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

MÁV-START Zrt. 2014-2023. évi vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződés és mellékletei

MÁV-START Zrt. 2010-2012. évi Vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződés és mellékletei

Igénybevétel rendje: díj ellenében végzett közforgalmú vasúti személyszállítási szolgáltatás: olyan vasúti személyszállítás, amelyet – a közzétett feltételek alkalmazásával, díj ellenében – bárki igénybe vehet.

Az üzletszabályzat elérhetősége:

MÁV-START Zrt. Személyszállítási Üzletszabályzat és az üzletpolitikai kedvezmények szabályozása

Fizetendő díj:

A szolgáltatások díjait a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet, a kötelezően nyújtott szociálpolitikai kedvezményeket a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet, illetve a munkába járáshoz kapcsolódó kedvezményeket a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet határozza meg.

A fent megnevezett jogszabályok elérhetősége:

MÁV-START Zrt. személyszállítási szolgáltatások díjai

Kedvezmények:

A MÁV–START Zrt. által az utazóközönség részére biztosított üzletpolitikai kedvezmények elérhetősége:

MÁV-START Zrt. által az utazóközönség részére biztosított üzletpolitikai kedvezmények