Vizsgálatok, ellenőrzések

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása.

1. A Nemzeti Közlekedési Hatóság EH/VA/NS/B/339/5/2011. számú határozatával kötelezte a MÁV-START Zrt-t, hogy a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül fizessen meg 100.000.- Ft utasjogi felügyeleti bírságot. A bírság kiszabására azért került sor, mert a hatóság hatósági ellenőrzése során megállapította, hogy 2011. május 26. napján Drégely megállóhelyen az utazást megelőző tájékoztatás teljes mértékben hiányzott, Pilisjászfalu megállóhelyen részben hiányzott. A hatóság 2011. augusztus 4. napi ellenőrzésekor a hiányzó adatok már rendelkezésre álltak mindkét megállóhelyen.

A bírság megfizetésére 2011. szeptember 20. napján került sor.

2. A Nemzeti Közlekedési Hatóság EH/VA/NS/B/201/2/2011. számú határozatával kötelezte a MÁV-START Zrt-t, hogy a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül fizessen meg 10.000.000.- Ft utasjogi felügyeleti bírságot, valamint legkésőbb a határozat jogerőre emelkedésétől számított 3. naptól az egy hónapon túl megválaszolható észrevételek megválaszolásának várható idpontját az észrevételt benyújtónak küldött értesítésben közölje.

A bírság kiszabására azért került sor, mert a hatóság hatósági ellenőrzése során megállapította, hogy a hatóság által vizsgált esetek több mint ötödében nem tartotta be a jogszabályokban és Személyszállítási Üzletszabályzatában – az észrevételek megválaszolására, az eljárások lezárására - előírt határidőket.

A bírság megfizetésére 2011. július 20. napján került sor.

3. A Nemzeti Közlekedési Hatóság KH/VA/NS/A/120/18/2011. számú határozatával kötelezte a MÁV-START Zrt-t, hogy a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül fizessen meg 900.000.- Ft utasjogi felügyeleti bírságot. A bírság kiszabására azért került sor, mert a hatóság hatósági ellenőrzése során megállapította, hogy a vizsgált megállóhelyek közül háromnál részlegesen biztosítottuk az utazást megelőző tájékoztatást, egy megállóhelyen teljes mértékben hiányzott az utazást megelőző tájékoztatás.

A bírság megfizetésére 2011. május 13. napján került sor.