Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, a vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

MÁV-START Zrt. foglalkoztatottak létszáma:

13.988 fő (2018.12.31)

13 913  fő (2018.06.30.)

13 979 fő (2017.12.31.)

14.093 fő (2017.06.30.)