Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

A bal oldali menüben, az alábbiak szerint:

A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok

A vasúti szállítás negyedéves adatai

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés és éves beruházásstatisztikai jelentés

Állami, önkormányzati, illetve közszolgáltató vállalatok főbb pénzügyi adatai

Havi munkaügyi jelentés

Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai

Vasúti infrastruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai

Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés

Jelentés az utazásszervező és közvetítő tevékenységről

Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról