Vasúti utazási igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók

Az alábbiakban ellenőrizheti, hogy arcképes igazolványa tiltott-e.

Tájékoztatás menetkedvezményi ügyintézésről

A vasúti utazási igazolványokkal kapcsolatos ügyfélfogadás ideje:

hétfő – csütörtök 8.00-14.00-ig
péntek  8.00-12.00-ig

Ügyfélfogadás helye: 1087 Budapest, Kerepesi u. 3.

A ügyfélfogadás 2018. május 30-án és 31-én szünetel.

A menetkedvezményi térítési díjak a következők:

Vasúti utazási igazolvány

Kiállítás díja 1.250 Ft/igazolvány
Érvényesítés díja 1.250 Ft/igazolvány
Pótlás díja 6.250 Ft/igazolvány

Nemzetközi okmányok (FIP)

FIP szabadjegy kiállításának díja 600 Ft/szelvény
FIP igazolvány kiállítás díja 2.000 Ft/igazolvány
FIP igazolvány érvényesítés díja 2.000 Ft/igazolvány
Elveszett/ellopott FIP igazolvány pótlásának díja 4.000 Ft/igazolvány
Rongált FIP igazolvány cseréje 3.000 Ft/igazolvány

FIP szabadjegyek és FIP igazolványok kiállítása illetve érvényesítése 1. kocsiosztályra csak azoknak a munkavállalóknak lehetséges, akik belföldi vasúti utazási igazolványa 1. kocsiosztályra érvényes és legalább 20 év kedvezményre jogosító társaságnál eltöltött, folyamatos munkaviszonnyal rendelkeznek, vagy a vasúti utazási igazolványuk sorszáma „9” számmal kezdődik.

Az alábbi társaságok jogosultak FIP kedvezményre:

·        MÁV Zrt.

·        MÁV-START Zrt.

·        MÁV FKG Kft.

·        Záhony-Port Zrt.

·        MÁV Szolgáltató Központ Zrt.

·        MÁV VAGON Kft.

·        MÁV NOSZTALGIA Kft.

·        MÁV KFV Kft.

A felsorolt társaságok munkavállalói és igényjogosult családtagjai akkor jogosultak nemzetközi utazási kedvezményre, amennyiben a belföldi menetkedvezményt a szokásos feltételek szerint megkapják és a FIP szabályzatban előírt követelmények teljesülnek.

Üzletszabályozás és menetkedvezmény


TÁJÉKOZTATÓ nyugdíjas vasúti utazási igazolványok érvényesítéséhez

A vasúti utazási kedvezményre jogosultak körét és a kedvezmény mértékét a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény és az 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet szabályozza.

A rendelet kimondja, hogy a vasúti utazási igazolványokat évente érvényesíteni szükséges.

Az érvényesítésben az alábbi jogosultak érintettek:

 • munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók (munkavállalók, közalkalmazottak, stb.) és hozzátartozóik,
 • nyugdíjasok hozzátartozói, felülvizsgálatos rokkantak és hozzátartozóik, rendszeres szociális járadékosok és hozzátartozóik,
 • üzemi balesetet szenvedettek hozzátartozói,
 • elhunyt jogszerzők hozzátartozói (özvegyek, árvák).

Nem kell érvényesíteni az alábbi jogosultaknak:

 • Öregségi nyugdíjas jogszerző és végleges állapotú rokkant nyugdíjas jogszerző (5888 és 6888 számú igazolványok), kivéve a MAHART, BAHART és Erdei vasúttól nyugdíjba vonult jogszerzők

A 2017. évre érvényes vasúti utazási igazolvány érvényesítés nélkül 2018. január 31-ig érvényes (kivéve azok, melyeket nem szükséges érvényesíteni).

A vasúti utazási igazolvány érvényesítési díja érvényesítendő igazolványonként 1250 Ft (ÁFA-val együtt), ami a MÁV-START Zrt. által kiküldött csekk befizetésével, vagy az összeg bármelyik gépesített személypénztárban való befizetésével teljesíthető.

A MÁV-START Zrt. által postán kiküldött, érvényesítéshez szükséges adatlapok kitöltését a levél hátoldalán található kitöltési útmutató alapján kell elvégezni.

A kitöltést követően az adatlapo(ka)t a MÁV-START Zrt. Értékesítési Szervezet menetkedvezményi szakterületének (MÁV-START MK) kell visszajuttatni az eredeti befizetést igazoló pénztárbizonylattal, vagy csekkel és a kitöltési útmutatóban megjelölt dokumentumokkal. Az érvényesítés során az adatlapo(ka)t személyesen, vagy postai úton is eljuttathatja a MÁV-START MK részére.

Személyes érvényesítés esetén a MÁV-START MK munkatársai, amennyiben az adatlapo(ka)t, és a csatolt dokumentumokat megfelelőnek találják, elektronikus úton érvényesítik az igazolvány(oka)t.

Az igazolványok személyes érvényesítése a MÁV-START MK Ügyfélszolgálatán (1087 Budapest, Kerepesi u. 3. fszt. 2.) hétfő-csütörtök 8.00-14.00 óráig, pénteken 8.00-12.00 óráig végehetik el.

Amennyiben postai úton juttatja el az érvényesítéshez megküldött adatlapo(ka)t, kérjük, hogy azt az adatlap(ok) mellékleteként kiküldött válaszborítékban tegye. Az adatlap(ok) mellékleteként kérjük az eredeti befizetést igazoló bizonylat megküldését is. A MÁV-START MK munkatársai a megfelelő adatlap(ok) és csatolt dokumentumok esetén a beküldött igazolvány(oka)t elektronikus úton érvényesítik, majd levélben megküldik az érvényesítés megtörténtét igazoló dokumentumot az Ön nevére és címére.

Az elektronikus úton történő érvényesítéshez az igazolványt nem kell megküldeni!

 


Tisztelt Munkavállalók és Nyugdíjas jogszerzők!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 18. életévet betöltött igényjogosult gyermekek esetében a nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolása – és ez által a vasúti utazási igazolványra való jogosultság igazolása - minden félévben (középfokú tanulmányokat folytató jogosult gyermekek esetén is, kivéve a tartósan beteg gyermekeket) szükséges.

A 2017/2018. tanév 2. félévére vonatkozó, 2018. 02. 01. után kiállított, eredeti iskolalátogatási igazolások leadásának helye és határideje:

Nyugdíjas jogszerző esetén:

2018. március 27. MÁV-START Zrt. Menetkedvezmény, 1087 Budapest, Kerepesi u. 3.(személyesen vagy postai úton)

Munkavállalók esetén:

2018. március 27. a területileg illetékes Humán ügyfélszolgálati irodában.

Külső cégek esetén:

az egyes társaságok menetkedvezményi ügyintézőinél és az általuk meghatározott időpontig.

Azon igényjogosult gyermekek igazolványai, melyekhez nem érkezik meg az aktuális igazolás, 2018. március 31. után letiltásra kerülnek és azok utazásra nem használhatóak!

A 25. életévét betöltött gyermek (a tartósan beteg gyermek kivételével) az utazási igazolványra akkor sem jogosult, ha nappali tagozaton tanulmányokat folytat! Kérjük az utazási kedvezményre már nem jogosult gyermekek igazolványát a MÁV-START Zrt. Menetkedvezménybe szíveskedjenek visszajuttatni.

Kérdés esetén az (1( 511-2350, (1) 511-1059 és az (1) 511-7326 telefonszámokon állunk rendelkezésükre.


Tájékoztató a FIP szabadjeggyel történő utazáshoz

A FIP tagvasutaknak egységesen a következő felhasználási feltételeket kell alkalmazniuk a vasutasok és igényjogosult hozzátartozóik FIP kedvezménnyel történő nemzetközi utazásánál: 

 • FIP igazolvány igénybevételével történő kedvezményes menetjegy váltásakor a jegypénztárban a FIP igazolvány tulajdonosának fényképes, határátlépéshez szükséges, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal (pl: útlevél, személyazonosító igazolvány) kell igazolnia magát.
 • Jegyvizsgálatkor a FIP igazolvány alapján váltott kedvezményes menetjeggyel és a FIP szabadjeggyel utazók kötelesek fényképes, határátlépéshez szükséges, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal (pl: útlevél, személyazonosító igazolvány) igazolni magukat. A személyazonosság igazolásának megtagadása esetén az utast jegynélküli utasnak kell tekinteni.

Tájékoztatjuk valamennyi FIP nemzetközi utazási kedvezményre jogosult munkatársat, hogy az alábbi korlátozások érvényesek a FIP okmányokkal történő utazáskor

Korlátozások az ÖBB-nél: 2016. 12. 11-től az Ausztriába FIP szabadjeggyel utazóknak külön igénybevételi díjat kell fizetniük:

 • az ÖBB vonalán közlekedő valamennyi RJ, ICE, IC, EC vonatokon mind be- és kilépő illetve belföldi forgalomban,
 • a Graz – Klagenfurt viszonylatban közlekedő ICB vonatokon az osztrák belföldi és nemzetközi viszonylatban.

A díjat meg kell fizetniük mind a magán-, mind a szolgálati céllal utazóknak, beleértve a „Kein Zuschlag erforderlich” bélyegzővel ellátott szolgálati- és kísérő utazásokat is.

A megfizetendő igénybevételi díj a fenti vonatkategóriákon:

2. osztályon 10 Euro

1. osztályon 15 Euro.

Ez a díj a vonaton pótdíjmentesen váltható meg.

A megfizetett igénybevételi díj érvényessége a kiadást követő nap 24:00 óráig érvényes és tetszőleges számú utazásra jogosít a FIP szelvény szerinti kocsiosztályon. A megvásárolt helybiztosítás független az igénybevételi díjtól, azt nem helyettesíti.

A következő esetekben nem kell megfizetni az igénybevételi díjat:

 1. helyi (elővárosi) forgalomban

 2. ÖBB éjszakai vonatok igénybevétele esetén

 3. FIP igazolvány alapján váltott 50 %-os mérséklésű menetjegy esetén

 4. az ÖBB ÖsterreichCard felmutatójának

 5. FIP kártya felmutatójának

 6. a Magyarországot érintő alábbi vonatokon:

 7. 346/347 DACIA
 8. EN462/463 KÁLMÁN IMRE (München)
 9. EN 40462/466, 463/40467 WIENER WALZER (Zürich)
 10. EuRegio (ER) vonatok Győr – Bruck a. d. L, Győr – Wien