Európai Uniós támogatások

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

Folyamatban lévő projektek


Projekt címe: ETCS L2 fedélzeti berendezés felszerelése 59 db FLIRT típusú motorvonatra

Projekt azonosító száma: 2014-HU-TMC-0611-W

Végrehajtó Szerv: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Projekt célja:

59 db FLIRT típusú motorvonat ETCS L2 fedélzeti berendezéssel történő ellátása.

Az ETCS L2 az alapvető funkcióit tekintve vonatbefolyásoló rendszer, amelynek elsődleges rendeltetése a vonatok közlekedésének felügyelete, a vasúti forgalom biztonságának a legkülönbözőbb üzemi helyzetekben történő garantálása. A rendszer speciális rendszerelemein keresztül kapott menetengedélyek és pályaadatok alapján folyamatosan figyelmeztetési-, üzemi- és vészfékezési sebességprofilokat számol, amelyek betartását kikényszeríti a mozdonyvezetőtől, valamint ellátja a vonatra, illetve a pályára engedélyezett sebesség folyamatos felügyeletét is.

Széchenyi 2020A projekt elszámolható költsége: 8 974 000 000 Ft

A projekt támogatásának intenzitása: 100%

A projekt tervezett időtartama: 2015.01.01 – 2020.03.31


Széchenyi 2020Projekt címe: MÁV-START Zrt. gördülőállomány fejlesztése nagykapacitású motorvonatok beszerzésével

Projekt azonosító száma: IKOP-2.1.0-15-2017-00039

Kedvezményezett: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Projekt célja:

A nagykapacitású motorvonatok beszerzésének célja, hogy hosszútávon biztosítható legyen az utasok úti céljukhoz való eljutása korszerű, magas színvonalú szerelvényekkel rövidebb menetidő alatt, kevesebb késéssel, lényegesen több szolgáltatási elemmel kiegészítve, ezáltal a vasút a közúti közlekedés versenyképes alternatívájává váljon.

A projekt elszámolható költsége: 60 550 000 000 Ft

A projekt támogatásának intenzitása: 100%

A projekt tervezett időtartama: 2017.08.07 – 2020.02.29

 

Lezárult projektek


Széchenyi 2020Projekt címe: Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver, valamint IT alkalmazás konszolidáció

Projekt azonosító száma: (Szakaszolt projekt) KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0001 utána IKOP-2.1.0-15-2016-00002

Kedvezményezett: MÁV Zrt és MÁV-START Zrt konzorcium

Projekt célja: A fő célkitűzést a hosszú- és rövid távú tervezhetőség javításával lehet elérni, amelynek elemei a következők:

  • A széles értelemben vett pályavasúti karbantartási munkákhoz a szükséges erőforrások (humán erőforrás, anyagok, gépek) tervezhetősége, vertikálisan és horizontálisan lefedve a teljes üzleti folyamatot (kezdve a hibák rögzítésétől a menetrendi korlátok figyelembevételéig).
  • A megtervezett karbantartási tevékenységet támogató beszerzési, raktározási, elszámolási, aktiválási, értékesítési, pénzügyi, beruházási és tervezési folyamatok informatikai támogatása.
  • A kapacitáskorlátozások (vágányzárak, lassújelek) hosszú távú tervezhetősége (3 évre előre, menetrendbe illeszthetően, optimálisan).
  • Ezen intézkedések a hatékonyság javulásához vezethetnek az alábbi területeken:
  • A folyamatok áttekinthetősége, optimalizálhatósága az üzemeltetés, a beruházások, felújítások és a karbantartások területén.
  • Hatékony működési modell fejlesztése Cégcsoport szinten egységes irányítási rendszer bevezetésével.

A projekt támogatásának intenzitása: 100%

Támogatási összeg (IKOP): 1 066 979 814 Ft

Szakaszolt projekt teljes költsége: 2 970 500 000 Ft

Projekt tervezett időtartama:  2014. 01. 14. – 2017.03.31


Támogatási szerződések