A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A testületi szerv döntéseinek felsorolása, a döntés elérhetőségének biztosításával, a döntéshozatal dátuma (év, hó, nap megjelöléssel), szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

A Társaság ilyen adatot nem kezel

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok, az egyeztetés állapota

A Társaság ilyen adatot nem kezel

A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A Társaság ilyen adatot nem kezel

Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

A Társaság ilyen adatot nem kezel