Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban Vtv.) szerinti közlekedési hatóságra, mint a MÁV-START Zrt. felügyeleti szervére vonatkozó adatok:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Vasúti Hatósági Főosztály

Székhely: 1011 Budapest Fő utca 44-50.

Postai cím: 1441 Budapest Pf. 88

Telefon- és faxszám: +36 1 474-1761; +36 1 312-6614

E-mail cím, honlap címe: vasut.nsa [KUKAC] nfm.gov.hu; www.nfm.gov.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége: 1066 Budapest, Teréz krt. 62.

Ügyfélfogadási rendje: személyes ügyintézés csak előre egyeztetett időpontban lehetséges

            Hétfő-csütörtök: 08.00-16.00

            Péntek: 08.00-12.00

A Vtv. szerinti vasúti igazgatási szervére, mint a MÁV-START Zrt. felügyeleti szervére vonatkozó adatok:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály, Vasúti Igazgatási Szerv

Székhely: 1011 Budapest Fő utca 44-50.

Postai cím: 1440 Budapest Pf. 1.

Telefon- és faxszám: +36 1 373-1405; +36 1 332-6532

E-mail cím, honlap címe: igazgatasiszerv.vasut [KUKAC] nfm.gov.hu; www.nfm.gov.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.

Ügyfélfogadási rendje: személyes ügyintézés csak előre egyeztetett időpontban lehetséges

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhelye: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefonszám: +36-1/391-1400

Telefaxszám: +36-1/391-1410

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Honlap: http://naih.hu

Ügyfélfogadás helye: a székhelyen

Ügyfélfogadás rendje: személyes ügyintézés előzetes bejelentkezés alapján

Ügyfélfogadás rendje: Kedd és csütörtök: 9-12, 13-16 óráig

Telefonos ügyintézés: +36-1/391-1400

Online ügyintézés: http://naih.hu/online-uegyinditas.html

E-mail: ugyfelszolgalat [KUKAC] naih.hu

Békéltető testület

A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ha ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.

A területileg illetékes Békéltető testületek elérhetőségei.

Archívum

2017. augusztus 25-ig

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 62.

Telefon: 06 1 4741 760

Fax: 06 1 3126 614

Postacíme: 1389 Budapest, Pf.: 102

E-mail: vasut [KUKAC] nkh.gov.hu

Honlap: www.nkh.hu

Ügyfélfogadás helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 62.

Ügyfélfogadás rendje: személyes ügyintézés csak előre egyeztetett időpontban lehetséges

hétfő-csütörtök: 08.00-16.30

péntek: 08.00-12.00