Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

A Társaság ilyen adatot nem kezel

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

A Társaság ilyen adatot nem kezel

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

A Társaság ilyen adatot nem kezel

A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám), több helyszín esetén ülésenkénti bontásban

A Társaság ilyen adatot nem kezel

A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), nyilvánossága, látogathatóságának rendje, üléseinek napirendje, döntéseinek felsorolása

A Társaság ilyen adatot nem kezel