Műszaki vizsgálati jelentés: A vállalkozónak felróható okból nem indul el a személyforgalom október 23-án a Szeged—Röszke vasútvonalon

2023. október 21. szombat, 11.26

A nemzeti ünnep előtti, legfrissebb műszaki vizsgálati jelentés megállapította, hogy a biztosítóberendezés telepítésével és üzembehelyezésével kapcsolatos vállalkozói hiányosságok miatt vált szükségessé a Szeged-Rendező–Röszke országhatár közötti vasúti személyforgalom elindításának későbbre halasztása. A vizsgálati eredmények rámutatnak: a berendezések műszaki készültségi szintje alapján azok próbaüzeme nem megkezdhető, ezért az üzemengedély kiadása továbbra sem lehetséges.

A MÁV biztosítóberendezést vizsgáló kollégái levonultak a munkaterületről, az eddigi vizsgálatok alapján összeállított hibalistákat pedig átadták a vállalkozó V-HÍD illetékesei részére.

A próbaüzem megkezdésének lehetséges időpontja csak a hibalistában szereplő hiányosságok pótlása, a vállalkozóval történő egyeztetések és a további vizsgálatok függvényében határozható meg. Mindezek fényében a személyforgalom megindulása várhatóan akár egy hónapos csúszást is szenvedhet az eredeti ütemezéshez képest.

Mint emlékezetes, a teherforgalom a munkálatok alatt sem szünetelt, igaz, kizárólag az éjszakai órákra korlátozódott. A műszaki vizsgálat alapján a szakemberek úgy döntöttek, hogy – az eddig használt technikai megoldások fenntartása mellett – a teherforgalom kiterjesztése október utolsó hetével a nappali időszakra is megtörténhet. A személyforgalom esetében ugyanakkor a meghirdetett menetrend, illetve az ütemezett határátlépések és határvizsgálatok biztosítása csak a berendezések megfelelő működésével lehetséges.

Előzmények

2020. A MÁV Zrt. feltételes közbeszerzési eljárást írt ki a Szeged-Rendező és Röszke országhatár közötti vasútvonal felújításának tervezési és kivitelezési munkáira. 

Az eljárás nyertese a V-Híd Zrt. lett, amely tartalékkerettel együtt összesen 39,48 milliárd forintos áron vállalta a 13,8 kilométeres szakasz felújítását. Ezzel párhuzamosan megindult és szerb oldalon be is fejeződött a felújítás Szabadka között és a magyar határ közt. (A szerb oldali munkákat a kivitelező a mintegy 26 kilométeres szakaszon 10,2 milliárd dinárért, átszámítva 33,2 milliárd forintért végezte el.)

Magyarországon az előzetesen becsült értéket jelentősen meghaladó vállalkozói ár, illetve az abból következő többletforrás-biztosítás feladatai miatt a szerződéskötés jelentősen elhúzódott, arra csak 2021 októberében tudott sor kerülni, 24 hónapos teljesítési határidővel.

A pályaépítési munkálatok  2022. januárjában kezdődtek el.

Annak érdekében, hogy a teherforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon zajló munkálatok idején is fenntartható legyen, illetve megőrizhetők legyenek Magyarország nemzetközi vasúti kapcsolatai a tengeri kikötők irányában, bizonyos pályaépítési munkálatok átütemezése, előbbre hozása vált szükségessé. Vállalkozó ezért 5 milliárd forintot meghaladó előteljesítésidíj-igénnyel lépett fel.

2022 májusában a magyar állam megrendelte annak az ún. deltavágánynak a kiépítését is, amelynek feladata, hogy – Szeged kihagyásával – Budapest felé közvetlen eljutást biztosítson a dél, dél-kelet felől/irányába haladó vasúti forgalom számára. (Ez opcióként szerepelt a szerződésben.) Ennek az 1,3 kilométer hosszú szakasznak a kivitelezésére a vállalkozó további mintegy 5 milliárd forint többletforrást kapott a magyar államtól.

E többlet műszaki tartalom természetesen hatással volt a szerződés véghatáridejére is, ugyanakkor a személyforgalom megindulásával kapcsolatos vállalkozói határidőt nem érintette: az továbbra is a külgazdasági és külügyminiszter által is bejelentett 2023. október 23-a maradt.

2023. június 30-án az előteljesítéshez kapcsolódó feladatok elszámolási kérdéseire hivatkozva a vállalkozó saját döntése alapján közel egy hónapra levonult a munkaterületről, ez idő alatt csak állagmegóvó munkákra került sor, a projekt előrehaladása megakadt.

2023. szeptemberében a magyar állam biztosította a Szeged–Szabadka-vasútvonal magyarországi szakaszának – fent részletezett – előteljesítésével indokolt 4,9 milliárd forint többletforrást, és további mintegy 500 millió forintot a többlet pótkisajátításokhoz és egyéb szükséges kiegészítő feladatokhoz.

A vállalkozó ezt követően újra felvonult a munkaterületen, a projekt folytatódott.

2023 őszére – a biztosítóberendezés kivételével – a pálya és a kapcsolódó infrastruktúraelemek immár a dízelvontatású személyforgalom elindulására is alkalmas készültségi szintre kerültek.

A személyforgalom menetrendszerű közlekedtetéséhez és az ütemezett határátlépések megóvásához elengedhetetlenül szükséges biztosítóberendezés kiválasztása és telepítése ugyanakkor jelentős késéssel kezdődött meg.

A projekt részeként a vállalkozó egy cseh-magyar fejlesztésű vonatbefolyásoló és biztosítórendszer alkalmazása mellett döntött, ennek telepítésével azonban mostanáig nem tudott elkészülni, így a változatlan vállalkozói határidőtől, 2023. október 23-ától csupán a teherforgalom nappali közlekedése tud megindulni, a személyforgalom továbbra sem.

A kialakult helyzetről a MÁV Zrt. folyamatosan egyeztet a tulajdonosi jogokat gyakorló Építési és Közlekedési Minisztériummal.

Budapest, 2023. október 21.

MÁV Zrt.