Esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíjak

A MÁV Zrt., a MÁV-START Zrt., a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., a MÁV FKG Kft., a ZÁHONY PORT Zrt., a MÁV KFV Kft., a MÁV VAGON Kft., a MÁV HÉV Zrt. és a MÁV Rail Tours Kft. 2020. évtől esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíjakat vezettek be.

A tanulói esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíjra a vasutas munkavállalók kiemelkedő tanulmányi eredményű középiskolás gyermekei pályázhatnak az iskolai tanulmányaik támogatására.

A vasutas árvák tanulmányait támogató ösztöndíjra a közép-, vagy felsőfokú iskolai tanulmányaikat folytató, munkabalesetben vagy COVID-19 betegségben elhunyt munkavállalók gyermekei pályázhatnak.

A tanulói esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj pályázati felhívás minden évben szeptember 15-ig kiírásra kerül, a vasutas árvák tanulmányait támogató ösztöndíjra pedig folyamatosan lehet pályázatot benyújtani.

Az esélyegyenlőségi ösztöndíjakat a 34/2021. (VII.02. MÁV Ért. 11.) EVIG sz. utasítás szabályozza.
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos kérdések az eselyosztondij [KUKAC] mavcsoport.hu e-mail címre küldhetők.

A pályázat csak az oldal alján található űrlap kitöltésével nyújtható be!

A pályázati űrlap kitöltését megelőzően kérjük, figyelmesen olvassa el az ösztöndíj benyújtására vonatkozó tájékoztatót az alábbi linken!

Vasutas árvák tanulmányait támogató ösztöndíj

Pályázatot nyújthat be az, akinek:  

- középfokú iskolában (gimnázium, szakgimnázium, technikum, szakiskola, szakképző iskola, készségfejlesztő iskola) nappali képzésben fennálló tanulói jogviszonya aktív és a 25. életévét még nem töltötte be;

- tanulmányi átlaga a pályázat benyújtását megelőző tanév/félév végén legalább 3,0 (magatartás és szorgalom érdemjegyet nem beleszámítva), és magatartásból legalább jó minősítést szerzett;

vagy

- felsőoktatási intézményben (felsőoktatási szakképzés, alap-, mester- vagy osztatlan képzés) nappali képzésben fennálló hallgatói jogviszonya aktív és a 25. életévét még nem töltötte be;

- a pályázat benyújtását megelőző félév végén legalább 3,0 a tanulmányi átlaga és fegyelmi felelősségre vonásban nem részesült;

és szülője a MÁV Zrt., a MÁV-START Zrt., a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., a MÁV FKG Kft., a ZÁHONY PORT Zrt., a MÁV KFV Kft., a MÁV VAGON Kft., a MÁV HÉV Zrt. és a MÁV Rail Tours Kft. társaságok valamelyikénél munkaviszonyban állt, és munkabalesetben vagy COVID-19 betegségben elhunyt és másik szülője a pályázót egyedül neveli.

Az ösztöndíj havi összege:

  • középfokú iskolai tanuló esetén havi bruttó 40.000,-Ft
  • felsőoktatási képzésben részt vevő hallgató esetén havi bruttó 60.000,-Ft

Az ösztöndíj személyijövedelemadó-köteles jövedelem. Az ösztöndíj folyósítása 12 hónap időtartamra, de legfeljebb az ösztöndíjszerződés alapját képező tanulmányok befejezéséig tart.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:  

- munkáltatói igazolás az elhunyt szülő munkaviszonyáról,

- oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulói/hallgatói jogviszonyról,

- középfokú iskolai tanuló esetében az oktatási intézmény igazolása a pályázat benyújtását megelőzően teljesített (általános iskolai vagy középiskolai) tanév végi vagy félév végi tanulmányi átlageredményről (magatartás és szorgalom érdemjegyet nem beleszámítva) és magatartásból kapott minősítésről,

- felsőoktatási képzésben részt vevő hallgató esetében az oktatási intézmény igazolása a pályázat benyújtását megelőző félév végi tanulmányi átlageredményről, és a felsőoktatási intézmény nemleges igazolása fegyelmi felelősségre vonás vonatkozásában, - amennyiben már legalább egy félévet teljesített a felsőoktatási képzésben,

- felsőoktatási képzésben részt vevő hallgató esetében a pályázat benyújtását megelőzően teljesített középiskolai tanév végi tanulmányi átlageredményről (magatartás és szorgalom érdemjegyet nem beleszámítva) és magatartásból kapott minősítésről, - amennyiben még nem rendelkezik felsőoktatási képzésben lezárt félévvel,

- nyilatkozat ösztöndíj pályázati jelentkezéshez (a letölthető dokumentumok között található nyilatkozat 1. pontjának kitöltése és pályázó általi aláírása szükséges),

- nyilatkozat ösztöndíj pályázati jelentkezéshez (a letölthető dokumentumok között található nyilatkozat 2. pontjának kitöltése és aláírása szükséges) - amennyiben a tanuló még nem töltötte be a 18. életévét, úgy a pályázat benyújtásához és a további szerződéskötéshez a pályázó törvényes képviselőjének a hozzájárulása szükséges, kivéve, ha a tanuló a 16. életéve betöltését követően házasságot kötött,

- nyilatkozat egyedülállóságról (a letölthető dokumentumok között található nyilatkozat 3. pontjának kitöltése és aláírása szükséges),

- a pályázat benyújtását követően a COVID-19 betegségben elhunyt szülő kórházi zárójelentésének személyes bemutatása is szükséges, az OPHR PT esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíjakért felelős munkatársával történt egyeztetést követően, a kijelölt humán kolléga számára.
A pályázati felhívásban a megjelölt feltételeknek megfelelő és hiánytalan pályázat elfogadottnak tekinthető, a pályázóval az ösztöndíjszerződés megkötésre kerül. Egy pályázó részére egyidejűleg csak egyféle jogcímen és csak egy Társaság által kerülhet sor esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíjszerződés megkötésére.

Jelentkezem a vasutas árvák tanulmányait támogató ösztöndíjra

A pályázat benyújtásához szükséges letölthető dokumentum: