Az e-cigarettát ezentúl tilos használni a vasúton

2016. május 19. csütörtök, 10.31 / Utolsó módosítás: 2016. május 20. péntek, 13.48

Május 20-án hatályba lép az elektronikus cigaretta használatát korlátozó szabályozás. Ennek értelmében tilos lesz elektronikus cigarettát és dohányzást imitáló elektronikus eszközöket használni a közösségi közlekedési eszközökön és a közforgalmú intézményekben. A MÁV-csoport nem intézkedik külön ez ügyben, ugyanis a dohányzást tiltó táblák, az utastájékoztatási intézkedések – az új szabályozást követően – az e-cigaretta tiltására is vonatkoznak.

A jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének a vasúttársaság továbbra is eleget tesz. A hatályban lévő tilalmat a MÁV-csoport az összes területén, épületében és járművén grafikusan vagy szövegesen megjelenítette: 2014-ig 3750 dohányozni tilos táblát, 5700 dohányozni tilos matricát, valamint 2500 dohányzóhely táblát és 1400 dohányzóhely matricát helyezett ki.

A cél eddig is az volt, hogy a dohányzással összefüggő szabályokat az utasok a figyelemfelhívások – hangos utastájékoztatás, piktogramok – segítségével megismerjék. Ennek eredményeként kimutathatóan csökkent a vonatokon a tiltott dohányzás: míg 2012-ben 158, 2013-ban 124, 2014-ben 71, 2015-ben 52, idén májusig már csak 8 utasra szabtak ki bírságot a vonatokon a dohányzási tilalom megszegéséért. Az e-cigarettával kapcsolatos panaszok nem jellemzők, az elmúlt időszakban ilyen jellegű észrevétel nem érkezett a vasúttársasághoz.

A MÁV-csoport azért sem tervezi újabb figyelmeztetések elhelyezését, mivel a törvény eddig is meghatározta a szükséges tájékoztatók alkalmazását. A változás mindössze annyi, hogy ezentúl a vasúttársaság egységesen kezeli a dohányzás tiltásának szabályait a hagyományos, illetve az elektronikus dohánytermékek esetében is.

A vonaton a jegyvizsgáló a közszolgáltatási szerződés alapján jogosult és köteles a rend fenntartására, ennek körében a dohányzó utassal szemben 8 ezer forint pótdíjat számít fel, egyúttal a tiltott dohányzás miatt a hatóságnál jogszabály alapján megteszi a bejelentést. Amennyiben az utas a helyszínen elismeri és vállalja a fizetési kötelezettséget, elegendő a jegyvizsgáló személyzet intézkedése. Ha azonban nem hajlandó a helyszínen kifizetni az előírt pótdíjat, illetve nem működik közre adatai megadásában, a rendőrség közreműködése is szükségessé válhat. A vonaton felvett jegyzőkönyv az ÁNTSZ-nél tett feljelentés alapja, az utas a szabálysértési bírságról a hatóságtól kapja meg a határozatot.

Háttérinformációk

A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Kormányrendeletben meghatározott jelzések kihelyezése a MÁV hálózatán 2013-ban megkezdődött, és a törvényben akkor meghatározott türelmi idő lejártáig mindenhol megtörtént. A kihelyezésekkel kapcsolatos elvárásokat a MÁV és az ÁNTSZ előzetesen egyeztette.

A nemdohányzók védelme érdekében minden vasutas munkavállaló, továbbá a MÁV-csoporttal foglalkoztatási jogviszonyban álló, szolgálatban lévő biztonsági személyzet kötelessége, hogy a dohányzási tilalmat megszegő személyt figyelmeztesse a dohányzási tilalomra. Ha a vasútállomásokon dohányzó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a vasúttársaság munkatársa felszólíthatja őt a személyazonossága hitelt érdemlő igazolására és az állomás területének elhagyására. Amennyiben az illető a felszólítás ellenére a törvényszegést folytatja, illetve az állomás területét nem hagyja el, a szankció alkalmazása nem kizárt, a pótdíj megállapítása és elszámolása a megfelelő technikai háttérrel rendelkező, szolgálatban lévő jegyvizsgáló személyzet jogosultsága.

Budapest, 2016. május 19.

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG