Budapest adott otthont az UIC Európai Vezető Bizottsági ülésének

2023. március 23. csütörtök, 17.07
Az UIC Európai Vezető Bizottsági ülése Budapesten

Budapest, 2023. március 23. – A MÁV rendezte meg Budapesten 2023. március 23-án az Európai Vasútegylet (UIC) európai régiójának vezető bizottsági értekezletét (EMC). A találkozón az UIC tagvasútjainak vezetői áttekintették a régió 2022-23. évi stratégiailag fontos területeit, különös tekintettel a kombinált fuvarozás, a digitális árufuvarozási platform, a fenntarthatóság és az alternatív vontatási energiák területén végzett kutatások témáira.

Az értekezleten a vasúti vezetők tájékoztatást kaptak az UIC idén indítandó műszaki projektjeiről, ezek közül a MÁV Infokommunikációs és Technológiai Rendszerek Főigazgatósága részt vesz a GSM-R rendszer utódjának szánt specifikáció (FRMCS) kidolgozásában és a jövő vasúti üzemeltetési és forgalomirányító központ tervezésében és előkészítésében.

Kiemelt cél a zöld, klímasemleges és digitális Európa kialakításának elősegítése, amely egyben növelné az ipar ellenállóképességét és versenyképességét. Erre összesen tízmilliárd euró kutatásfinanszírozási keret áll rendelkezésre az uniós tagállamok és a szektor szereplői, illetve a közös vállalkozások számára. Digitális átállás nélkül nem lehet versenyképes a vasút. A jövő vasút-üzemeltetési és forgalomirányító központja is a szabványok és a rendszerek egységesítésre irányul. Ennek alapjául az ügyféligények és az üzemeltetési követelmények szolgálnak. Ide tartoznak például a jelzőrendszerek, a vonatbefolyásolás, a távközlés és helymeghatározás, forgalomirányítás és kapacitásmenedzsment.

A budapesti értekezleten téma volt az Ukrán Vasutaknak nyújtandó technikai segítség kérdése is. Dr. Pafféri Zoltán a MÁV-Volán-csoport vezérigazgatója hozzászólásában kiemelte, hogy a háború kezdetétől fogva a vállalatcsoport helytállásáról tett tanúbizonyságot a háború elől menekülők megsegítése érdekében. Méltatta a munkatársak emberfeletti erőfeszítéseit, amellyel küzdenek, szolgálatot teljesítenek.

Az UIC kiemelt ügyként kezeli a fenntarthatóság témakörét. Ennek érdekében a szervezet vasútnépszerűsítő tevékenységet folytatott a COP27 ENSZ éghajlatváltozási konferencián, amelynek eredményeiről a budapesti ülésen számoltak be.

A fenntarthatóság zászlaja alatt az UIC élen jár az olyan alternatív vontatási energiaforrások kutatása terén, mint a bioüzemanyagok, hidrogén vagy az LPG gáz alkalmazása a vasúti üzemeltetésben. A szakmai tevékenység aktuális eredményeiről tájékoztatás hangzott el az ülésen. Az UIC munkája szerteágazó, így többek között a kombinált árufuvarozásra vonatkozó, önkéntesen vállalt műszaki leírások összehangolása, kialakítása terén is aktív szerepet vállal. A szervezet égisze alatt e témában a vasutak által közösen kidolgozott szabványok több mint 40 éves múltra tekintenek vissza.

A budapesti eseményen búcsúztatták a testület eddigi elnökét Francisco Cardoso dos Reist, aki nyugdíjba vonulása alkalmával átadta posztját a brit Network Rail képviselőjének.

A következő ülést július 5-én tartják a nyári közgyűlések részeként Párizsban.

Háttér:

A MÁV 2019 után nagy sikerrel rendezte meg az UIC nyári közgyűléseit. A vasúti világszervezet ülésének hazai megszervezése diplomáciai siker, kapcsolatépítési lehetőség, ám a nemzeti vasúttársaság szervezetben végzett tevékenysége is kimagasló. A MÁV az 1922-ben létrehozott UIC alapító tagja, szakmai tekintélyének és szerepvállalásának elismerését jól mutatja az a tény, hogy 2010 óta immár hatodszor foglal helyet az Európai Vezető Bizottságban. Dr. Pafféri Zoltán az EMC közép-kelet európai vasutakat képviselő pozícióját tölti be a szervezet európai régiójában a 2022-2023-as időszakban.

A Nemzetközi Vasútegylet (UIC) 1922-ben alakult, párizsi székhelyű, francia jog alatt bejegyzett globális szervezet. Az UIC égisze alatt működni egyet jelent a vasutak közösségéhez tartozni. Földrajzi lefedettsége, a tagvasutak által az UIC égisze alatt kidolgozott, a mai napig alkalmazott közös önkéntes szabványok és rendszerek megkerülhetetlenné teszik mind globális, mind európai szinten. Európában elsődleges partner, amennyiben a vasút technikai, műszaki tartalmairól, kutatásról, innovációról van szó. Lobbitevékenységet az Európában működő más vasúti érdekvédelmi szervezetekkel (CER, EIM) kötött megállapodás értelmében nem láthat el, önmagát „technical back office”-ként definiálja. Globális szinten élen jár a vasúti  szektor népszerűsítésében, pozíciójának előmozdításában és megszilárdításában a jelen és a jövő közlekedési rendszerek adta keretei közt. Az alapításának 100. évfordulóját tavaly ünneplő szervezet jelenleg mintegy 100 országból  214 tagot számlál. Ezek lehetnek vasúttársaságok (pályaműködtetők és operátorok), illetve társult tagsági kategóriákban egyéb intézmények a világ minden tájáról. A MÁV alapító tag.

Az EMC az UIC európai régió fő javaslattevő szerve, meghatározó szerepet tölt be a régió munkaprogramjának, szakmai irányvonalainak, tevékenységének kialakításában. Jelenlegi összetételében az EMC mandátuma 2023. év végéig tart.

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság