Pályázat a Tiszafüred 1421/2 helyrajzi számú, a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanon található 157 m2 burkolatlan földterület parkolási célú bérbeadására

A Magyar Államvasutak Részvénytársaság (rövidített elnevezése: MÁV Zrt. székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával bérbevételre meghirdeti a Tiszafüred 1421/2 helyrajzi számú ingatlanon található 157 m2 burkolatlan területet parkoló kialakítás céljára.

Bérleti szerződés határozatlan időre köthető, amely 30 napos felmondási idő biztosításával szüntethető meg rendes felmondással.

Helyrajzi szám és cím

Ingatlannyilván-tartás szerinti megnevezés /művelési ág

Bérleményi terület

(m²)

Minimum nettó bérleti díj (kikiáltási ár)

(Ft/hó)

Ingatlan-üzemeltetési díj nettó

(Ft/hó/ negyedév/félév/év*)

Ajánlati biztosíték

(Ft)

Licit-lépcső

(Ft)

Tiszafüred 1421/2

kivett közforgalmú vasút

157

11.000,- Ft/hó

-

55.880,- Ft

1.000,- Ft

Részletes pályázati kiírás - ellenérték nélkül - igényelhető:

  • személyesen: 4024 Debrecen Piac u. 18. 105. sz. irodában
  • elektronikusan: db.vagyongazdalkodas [KUKAC] mav.hu e-mail címen

Bérlemény megtekinthető: előzetes bejelentkezés alapján, valamint igény szerint az alább található telefonszámon történő előre egyeztetett időpontban: +36/52-319-093

Pályázati ajánlat benyújtható:

  • helye: 4024 Debrecen Piac u. 18
  • határideje: 2024.06.14. 13:00 óra
  • módja: a részletes pályázati kiírásban rögzített feltételek szerint

Elektronikus licit: Több érvényes pályázati ajánlat esetében elektronikus licit megtartása, melynek tervezett időpontja: 2024.06.28.

A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy törvényben meghatározott átlátható szervezettel köthető.

A Kiírót a pályázati eljárás során megillető - az eljárás eredményét, a szerződéskötést érintő - jogosultságok:

A pályázati felhívás meghirdetését követően a pályázati felhívást indokolás és költségtérítés nélkül visszavonhatja, elektronikus liciteljárástól visszaléphet, annak időpontját a pályázók értesítése mellett megváltoztathatja, illetve eredményes pályázati eljárás esetén nem köteles szerződést kötni, az eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja, eredménytelen liciteljárás esetén a licitet megismételheti.

A pályázati felhívás visszavonásából, az eljárás eredménytelenné nyilvánításából, illetve a szerződéskötés elmaradásából eredő károkért a Kiíró semmilyen felelősséget nem vállal, ilyen esetekben a befizetett ajánlati biztosíték hiánytalanul, kamatmentesen visszajár.

Bővebb tájékoztatás a pályázati ajánlat benyújtásának helyén vagy a +36/52-319-093 telefonszámon kérhető.

.

 

Kiírás dátuma:
2024. május 15. szerda, 14.15
Leadási határidő:
2024. június 14. péntek, 13.00
Elbírálás dátuma:
2024. június 17. hétfő, 13.00
Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon palyazati_kiiras_tiszafured_157_nm_foldterulet.pdf1.25 MB2024.05.15.