Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalmának leírása, az igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás, valamint díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

A Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. weboldaláról letölthető Hálózati Üzletszabályzat

 

A MÁV Zrt. a vasúti tv. 29. § (4) bekezdése alapján közzéteszi a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között, a nemzetgazdasági miniszter egyetértésével kötött, 2015. december 21-én aláírt, 2016. január 1-jén hatályba lépett pályaműködtetési szerződését.