Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalmának leírása, az igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás, valamint díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz való hozzáférés, a vasúti pályahálózat használata, valamint a nyílt hozzáférés keretében nyújtandó szolgáltatások (alap-, járulékos-, kiegészítő- és mellékszolgáltatások) igénybevételének feltételeit és eljárási rendjét a Hálózati Üzletszabályzat határozza meg. A Hálózati Üzletszabályzat tehát tartalmazza a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2. mellékletében meghatározott, nyílt hozzáférés keretében nyújtott (köz)szolgáltatások megnevezését, tartalmát, igénybevételének feltételeit és eljárását, valamint az igénybevétel díjait, költségeit. A Hálózati Üzletszabályzat érvényes és hatályos változata, illetve mellékletei az alábbi linken érhetők el:

A Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. weboldaláról letölthető Hálózati Üzletszabályzat

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 67/K (6) §-a alapján, a teljesítményösztönző rendszer részletes szabályairól szóló 57/2015. (IX. 30.) NFM rendeletben foglaltaknak megfelelően minden menetrendi évre meghirdetésre kerül a Teljesítményösztönző Rendszer. A Teljesítményösztönző Rendszer célja a pályahálózat zavarainak minimalizálása, a vasúti pályahálózat teljesítményének javítása. Elemei lehetnek különösen a hálózati zavart okozó tevékenységért kiszabott pénzügyi hátrányok, valamint a terv feletti teljesítményért járó pénzügyi előnyök. A Teljesítményösztönző Rendszer érvényes és hatályos változata, illetve mellékletei az alábbi linken érhetők el:

A Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. weboldaláról letölthető Teljesítményösztönző Rendszer

 

A MÁV Zrt. a vasúti tv. 29. § (4) bekezdése alapján közzéteszi a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között, a nemzetgazdasági miniszter egyetértésével kötött, 2015. december 21-én aláírt, 2016. január 1-jén hatályba lépett pályaműködtetési szerződését.