Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

  • A PVTI Budapest területén a kötöttpályás járművek karbantartásának,  időszakos és rendkívüli  vizsgálatának rendszere és megvalósulási folyamata 2015-2016 évben. A rendszer működésének sajátosságai és ennek hatása a rendelkezésre állási képesség színvonalára
  • Az állami vagyon vagyonkezelők által folytatott megóvása, gyarapítása, szabályoknak megfelelő hasznosítása és a vagyonkezelők vagyonkezelési kötelezettségei teljesítésének ellenőrzése