Ukrajna: vasúti utazási információk / Україна: інформація про проїзд залізницею

Magyar nyelvű információk

Ukrajna és Magyarország között valamennyi vonat mindkét irányban közlekedik, ellenőrzések és rendkívüli események miatt azonban késésekkel kell számolni!

Az ukrán állampolgárok és ukrán tartózkodási engedéllyel rendelkezők Magyarország területén ingyenes „szolidaritási jeggyel” utazhatnak Ukrajnából, Kelet-Szlovákiából és Romániából Budapestre, valamint ezekből az országokból és Budapestről Ausztriába és Nyugat-Szlovákiába.

A szolidaritási jegy kiindulási pontja Záhony, illetve a Záhony-Nyíregyháza közötti összes állomás és megállóhely, valamint, Hidasnémeti, Nyírábrány, Biharkeresztes, Lőkösháza és Budapest lehet, a célállomása pedig Budapest, Hegyeshalom és Szob. A jegyek valamennyi kiindulási állomás pénztárában illetve az onnan induló vonatokon is megválthatók

A szolidaritási jegy csak 2. osztályon érvényes, a Záhony-Budapest közötti belföldi IC vonatokon kizárólag a kijelölt kocsikban.

Más útvonalakon illetve ellenkező irányban csak a Magyarországon menekültstátuszt kérvényezett, illetve azt már megkapott személyek utazhatnak ingyen, de ők is csak 2. osztályon.

A gyerek-, valamint belföldi forgalomban az ifjúsági-, és családos kedvezményeket minden utasunk igénybe veheti.

A menekültek továbbutazása Ausztriában és azon át Németországban ingyenesen lehetséges a nappali vonatokon, minden más országba és az éjszakai járatokon nemzetközi jegyet kell vásárolni. Az ausztriai és németországi beutazások feltételei a https://www.oebb.at/de/neuigkeiten/ukraine-hilfe és a https://www.bahn.de/info/helpukraine oldalakon olvashatók.

Ausztriában a túlzsúfolt vonatokról a vonatszemélyzet jogosult lehet a helyjegy nélküli utasok leszállítására. Javasoljuk, hogy a zavartalan utazás érdekében vásároljon helyjegyet az ott közlekedő vonatokra.
інформація українською мовою 

Між Україною та Угорщиною всі поїзди курсують в обох напрямках, проте можливі затримки у зв'язку з контролем та надзвичайними обставинами!

Громадяни України та власники посвідок на проживання в Україні мають право безкоштовно подорожувати територією Угорщини за "квитками солідарності" з України, Східної Словаччини та Румунії до Будапешта, а також з цих країн та з Будапешта до Австрії та Західної Словаччини.

Інформація про квитки " Солідарність "

Квитки солідарності можна оформити від станції відправлення Захонь (Záhony) / всіх станцій між станціями Захонь - Ніредьгаза (Nyíregyháza) / Хідашнеметі (Hidasnémeti) / Нірабрань (Nyírábrány) / Біхаркерештеш (Biharkeresztes) / Локешхаза (Lökösháza) / Будапешт (Budapest), до станції призначення Будапешт (Budapest) / Хедьєшхалом (Hegyeshalom) / Соб (Szob). Квитки можна придбати в касах цих станцій та в поїздах, що відправляються звідти.

Квитки солідарності дійсні лише у 2-му класі, а у внутрішніх поїздах Інтерсіті між Захонем та Будапештом - виключно у спеціально відведених для цього вагонах.

На інших маршрутах та у зворотному напрямку безкоштовно (лише у 2-му класі) можуть подорожувати лише ті, хто попросив статус біженця в Угорщині, або вже отримав його.

Знижки для дітей та знижки у внутрішньому сполученні для молоді та сімей також доступні.

Біженці можуть подорожувати в Австрії та через Австрію в Німеччину безкоштовно на щоденних поїздах. До всіх інших країн та в нічних поїздах необхідно купувати міжнародні квитки.

З більш детальною інформацією про умови подорожей до Австрії та Німеччини можна ознайомитися на сайтах https://www.oebb.at/de/neuigkeiten/ukraine-hilfe та https://www.bahn.de/info/helpukraine.

В Австрії провідникам поїздів дозволено виключати пасажирів без бронювання з переповнених поїздів. Рекомендуємо купувати резервацію на поїзди.

Для отримання більш детальної інформації про умови подорожі, будь ласка, натисніть тут!

 

Інформація про міжнародні пропозиції між Угорщиною та Україною

Для тих, хто не має права користуватися знижкою "Солідарність" або подорожує маршрутами, на які не поширюється знижка "Солідарність" між Угорщиною та Україною, МАВ-ШТАРТ надає пропозиції "START Europa".

Ці пропозиції також доступні онлайн на щоденні поїзди, які курсують між угорськими станціями та станцією Мукачево.

online_csatorna.png

Посилання додатку MAV

googleplay.jpg Якщо Ви використовуєте операційну систему Android, натисніть на це посилання, щоб завантажити додаток.

 

appstore.jpg Якщо Ви використовуєте операційну систему iOS, натисніть на це посилання, щоб завантажити додаток.

 

Інструкції щодо процедури реєстрації та придбання пропозицій "START Europa" на сайті МАВ-ШТАРТ та через мобільний додаток "MAV app" додаються нижче.

Information in English 

Between Ukraine and Hungary every trains are running in both directions, however, delays may occur due to controls and extraordinary circumstances!

Ukrainian citizens and holders of Ukrainian resident permits are entitled to travel in Hungary with „solidarity tickets” for free from the Ukraine, Eastern Slovakia and Romania to Budapest, also from these countries and from Budapest to Austria and Western Slovakia.

Information about Solidarity tickets

Solidarity tickets can be issued from Záhony, all the stations of the line Záhony-Nyíregyháza, Hidasnémeti, Nyírábrány, Biharkeresztes, Lőkösháza and Budapest lehet, to Budapest, Hegyeshalom és Szob. Tickets are available at the cash desks of these stations and on trains departing from there.

Solidarity tickets are valid on 2nd class only, and on the domestic InterCity trains between Záhony and Budapest exclusively in the designated carriages.

On other routes and in the opposite direction only persons, who have asked for a refugee status in Hungary, or already got it, can travel for free, but even they in 2nd class only.

Our discounts for children and in domestic traffic for youth and families are available for everyone.

Refugees can travel in Austria and through it in Germany for free on day trains, in every other country and in night trains international tickets have to be bought. Further information about the travel conditions in Austria and Germany can be found on the websites https://www.oebb.at/de/neuigkeiten/ukraine-hilfe and https://www.bahn.de/info/helpukraine.

In Austria staff is allowed to exclude passengers without reservation from overcrowded trains. We recommend buying a reservation for the trains.

For more information about travel conditions please click here!  

Information about international offers between Hungary and Ukraine

For those who are not entitled to use the Solidarity discount, or those who travel on routes that are not covered by the Solidarity discount between Hungary and Ukraine, MÁV-START provides START Europa offers.

These offers are also available online for daily trains, which operate between Hungarian stations and Mukachevo station.

online_csatorna.png

Links to MAV app

googleplay.jpg If you use the Android operating system, click on this link to download the app.

 

appstore.jpg If you use the  iOS operating system, click on this link to download the app. 

 

Instructions for registration procedure and for purchase of «START Europa» offers via MAV-START website and via mobile appliсation «MAV app» are attached below.

Информация на русском языке

Между Украиной и Венгрией все поезда курсируют в обоих направлениях, однако возможны задержки из-за контроля и чрезвычайных обстоятельств!

Граждане Украины и обладатели вида на жительство в Украине имеют право на бесплатный проезд в Венгрии по билетам « Солидарность » из Украины, Восточной Словакии и Румынии в Будапешт, также из этих стран и из Будапешта в Австрию и Западную Словакию.

Информация о билетах « Солидарность »

Билеты « Солидарность » можно оформить от станции отправления Захонь (Záhony) / всех станций между Захонь - Ниредьхаза (Nyíregyháza) / Хидашнемети (Hidasnémeti) / Нирабрань (Nyírábrány) / Бихаркерестеш (Biharkeresztes) / Лёкёшаза (Lökösháza) / Будапешт (Budapest) до станции назначения Будапешт (Budapest) / Хедьешалом (Hegyeshalom) / Соб (Szob). Билеты можно приобрести в кассах этих станций и в поездах, отправляющихся оттуда.

Билеты « Солидарность » действительны только во 2-м классе_а на внутренних поездах Интерсити между станцией Захонь и Будапештом исключительно в указанных вагонах.

На других маршрутах и в обратном направлении бесплатно (только во 2-м классе) могут ездить только те, кто попросил статус беженца в Венгрии или уже получил его.

Скидки для детей и скидки во внутреннем сообщении для молодежи и семей также доступны.

Беженцы могут путешествовать по Австрии и через Австрию в Германию бесплатно на дневных поездах. Во все другие страны и в ночных поездах необходимо приобретать международные билеты.

Дополнительную информацию об условиях проезда в Австрии и Германии можно найти на сайтах https://www.oebb.at/de/neuigkeiten/ukraine-hilfe и https://www.bahn.de/info/helpukraine.

В Австрии персонал поезда имеет право исключать пассажиров без бронирования места из переполненных поездов. Мы рекомендуем бронировать место при путешествии на поезде.

 Для получения более подробной информации об условиях путешествия, пожалуйста, нажмите здесь!

 

Информация о международных предложениях между Венгрией и Украиной

Для тех, кто не имеет права пользоваться скидкой « Солидарность » или путешествует по маршрутам, на которые не распространяется скидка « Солидарность » между Венгрией и Украиной, MАВ-ШТАРТ предоставляет предложения «START Europa».

Эти предложения также доступны онлайн на ежедневные поезда, которые курсируют между венгерскими станциями и станцией Мукачево.

online_csatorna.png

Ссылки приложения MAV

googleplay.jpg Если Вы используете операционную систему Android, нажмите на эту ссылку, чтобы загрузить приложение.

 

appstore.jpg Если вы используете операционную систему iOS, нажмите на эту ссылку, чтобы загрузить приложение.

 

Инструкции по процедуре регистрации и по приобретению предложений «START Europa» на сайте MАВ-ШТАРТ и через мобильное приложение «MAV app» прилагаются ниже.

trkp_hu_szolidaritasi_jegy_feltetelei_0915_2.jpg

Részletes térképért kattintson a linkre! / Щоб отримати детальну карту, будь ласка, натисніть на посилання!