Tudnivalók csoportos utazás szervezéséhez

Csoportos menetjegyvásárlás során az együtt utazó diákok, óvodások, felnőttek különböző kedvezményt vehetnek igénybe vasúti utazásukhoz a Bejelentés csoportos utazáshoz 2 példányos nyomtatvány kitöltésével (a nyomtatvány letölthető a lap alján is). A feláras vonatokon a felárak megfizetése is szükséges a menetjegyek mellett. Csoportos utazási igényét, a tervezett utazása előtt legalább 7 nappal jelezze az utazó intézmény címe szerinti területileg illetékes szolgáltatásértékesítőnk részére. A lehetőségek függvényében együttes elhelyezést biztosítunk a menetrendszerinti vonatainkon.

Információ óvodai csoportok részére

Csoportos menetjegyvásárlás során az együtt utazó óvodások, kedvezményt vehetnek igénybe vasúti utazásukhoz a Bejelentés csoportos utazáshoz 2 példányos nyomtatvány kitöltésével (a nyomtatvány letölthető a lap alján is).

A feláras vonatokon a felárak megfizetése is szükséges a menetjegyek mellett. Csoportos utazási igényét tervezett utazása előtt legalább 7 nappal jelezze a területileg illetékes szolgáltatásértékesítőnk részére. A lehetőségek függvényében együttes elhelyezést biztosítunk a menetrendszerinti vonatainkon.

A legalább 10 főből álló csoport tagjai, valamint 10 gyermekenként 3 fő kísérő a 2. kocsiosztályon 90%-os kedvezményt vehet igénybe. Minden gyermek igénybe veheti a saját jogán járó magasabb kedvezményt (6 éven aluli, vasutas).

További tudnivalókért keresse a területileg illetékes szolgáltatásértékesítőt!

Információ oktatási intézmények csoportjai részére

Csoportos menetjegyvásárlás során az együtt utazó diákok kísérői kedvezményt vehetnek igénybe vasúti utazásukhoz a Bejelentés csoportos utazáshoz 2 példányos nyomtatvány kitöltésével (a nyomtatvány letölthető a lap alján is).

A feláras vonatokon a felárak megfizetése is szükséges a menetjegyek mellett. Csoportos utazási igényét tervezett utazása előtt legalább 7 nappal jelezze a területileg illetékes szolgáltatásértékesítőnk részére. A lehetőségek függvényében együttes elhelyezést biztosítunk a menetrendszerinti vonatainkon.

50% kedvezményt biztosítunk a csoportosan utazó diákoknak és kísérőiknek az alábbiak alapján:

 • 10 év alatti diákok esetén, minden 10 fő diák után 2 fő kísérőnek biztosítjuk az 50% kedvezményt;
 • 10 év feletti diákok esetén, minden 10 fő diák után 1 fő kísérőnek biztosítjuk az 50% kedvezményt,

együtt történő utazás és csoportosan történő elszámolás esetén.

A közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.33.§ 4. c pontjában meghatározott feltételek szerint szociálpolitikai kedvezményes árú tanuló menetjegyekről az utas kérésére magánszemély nevén kívül kiadható számla az oktatási intézmény vagy az intézmény fenntartójának a nevére is.

További tudnivalókért keresse a területileg illetékes szolgáltatásértékesítőt!

Díjmentes utazás országos múzeumok és az Országház látogatására regisztrált diákcsoportok részére

A MÁV-START szolgáltatási területén és a GYSEV vonalain 2. kocsiosztályon belföldi díjmentes utazás igénybevételére jogosultak az ország területén működő:

 • általános iskola nappali tagozatos tanulói (beleértve a kisegítő gyógypedagógiai intézmények tanulóit is),
 • valamennyi középfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói (beleértve a szakmunkásképző iskola, szakiskola, gimnázium és szakközépiskola tanulóit is),
 • minden 10. (tízedik) tanuló után egy fő kísérő (pedagógus vagy szülő).

A díjmentes utazás igénybevételének feltételei és menete:

 • A látogatni kívánt múzeumtól vagy az Országháztól kapott Fogadónyilatkozat (az érintett múzeumok felsorolását a 1502/2017. (VIII.11.) Korm. határozat tartalmazza) tanítási és szombati napra szólhat. A kedvezményes utazás a tanítási szünetekre nem vonatkozik.
 • A díjmentes utazás igénybevételét csak az iskola igényelheti  a Bejelentés csoportos utazáshoz nyomtatványt kitöltve.
 • A tanintézetnek utazás előtt min. 7 munkanappal korábban bejelentési kötelezettsége van a területileg illetékes szolgáltatás-értékesítő felé, más esetben a díjmentes utazás elszámolását a vasúti társaság megtagadja. A menetjegy a fenti dokumentumok 2-2 példányos leadásával, valamint a szolgáltatás-értékesítő írásos visszajelzésével bármely MÁV-START személypénztárban igényelhető.  Feláras vonat esetében a pót- és helyjegy, pótjegy, helyjegy, gyorsvonati pótjegy díját külön meg kell fizetni.
 • Az utazáson résztvevőkről névsort kell készíteni 1 példányban, mely tartalmazza az Oktatási azonosító számot. Diákigazolvánnyal nem rendelkező diákoknak Igazolás az oktatási azonosítóról nyomtatvány kiállítása szükséges. A névsort a menetjegyvásárláskor és az utazás során be kell mutatni.
 • A menetjegy visszaútra csak akkor érvényes, ha azt a látogatás helyszínén az erre a célra rendszeresített eredeti bélyegző lenyomattal ellátták.

A menetjegy érvénytartama és felhasználása:

 • a csoportos utazás a fogadónyilatkozatban megjelölt tanítási vagy szombati napot megelőző nap 0.00 órakor kezdhető meg, a visszautazást a fogadónyilatkozatban megjelölt tanítási, vagy szombati napot követő nap 24.00 órájáig be kell fejezni.
 • díjmentes utazásra jogosult a csoport az iskola székhelyének vasútállomásától a fogadónyilatkozatot kibocsájtó múzeum helyének vasútállomásáig és vissza. Amennyiben a múzeum vagy a tanintézet székhelyén nincs vasútállomás a hozzá legközelebb eső vasútállomásra, illetve vasútállomásról megváltható a díjmentes menetjegy.
 • a díjmentes utazás egy útra nem vehető igénybe, nem szakítható meg és hosszabb út részbeni fedezésére nem használható fel.
 • visszautazásra a csoportos menetjegy akkor érvényes, ha a látogatás helyszínén azt lebélyegezték. A bélyegzést Országház látogatás esetén a Közönségszervező Iroda, múzeumlátogatásnál a múzeum végzi.
 • bélyegeztetés hiányában a menetjegy visszaútra nem érvényes. Ez esetben a vasúti utazás általános szabályai szerint meg kell váltani az oda- és vissza útra szóló menettérti jegyet. Vonaton történő jegyváltás esetén a vasúti társaság felszámolja a Menetdíjtáblázat I. kötet C. fejezetében feltüntetett pótdíjat is.

Figyelem, a benyújtott igényeket a vasúti társaság elutasítja, ha:

 • a vasúti társaság közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatainak kielégítését veszélyezteti,
 • ha az utazás vonatpótló autóbusszal kiszolgált szakaszt érint és az autóbuszos vállalkozó nem tud a csoport részére többlet-autóbuszt biztosítani,
 • ha a csoport vagy az adott vonatra bejelentkezett összes csoport együttesen a vonatülőhely-kapacitásának legalább 50%-át elfoglalná, és a vonat további erősítését az üzemi körülmények nem teszik lehetővé, valamint a csoport más időpontban közlekedő vonat felajánlását nem fogadja el.

A fentiek alapján, nem javasolt több osztály, illetve tagozat ugyanazon napon és vonaton történő utazása.

Charter vonat (több száz fő együtt utazása esetén)

Charter vonatainkat nagy létszámú, több száz fős csoportok részére ajánljuk. A vonatok menetrendjét a megrendelő igényeinek figyelembe vételével tervezzük meg, így utasainknak lehetőségük van az egyéni utasoktól elkülönülten, egyedi indulási időpontban utazni.

Közvetlen eljutást biztosítunk a kiindulási állomás és a célállomás között, illetve igény szerint a köztes állomásokon, az útközben csatlakozó csoporttagok részére. Charter áraink kalkulációjánál figyelembe vesszük az egyéni utazási kedvezményeket is.

Kérjük, hogy a vonat iránti igényét legkésőbb 21 nappal a tervezett utazás előtt szíveskedjen jelezni a területileg illetékes szolgáltatásértékesítő kollégánknak a megrendelőlap chartervonat közlekedéséhez kitöltésével (a nyomtatvány letölthető a lap alján is).

Felnőtt csoportok utazása

Csoportos menetjegyvásárlás során az együtt utazó felnőttek különböző kedvezményt vehetnek igénybe vasúti utazásukhoz a Bejelentés csoportos utazáshoz 2 példányos nyomtatvány kitöltésével (a nyomtatvány letölthető a lap alján is). A feláras vonatokon a felárak megfizetése is szükséges a menetjegyek mellett. Csoportos utazási igényét utazás előtt legalább 7 nappal jelezze szolgáltatásértékesítőink részére. A lehetőségek függvényében együttes elhelyezést biztosítunk a menetrendszerinti vonatainkon.

10-19 főig 20% kedvezményt;

20-49 főig 33% kedvezményt;

50 fős, vagy azt meghaladó létszámnál, együtt történő utazás és csoportosan történő elszámolás esetén 50%-os kedvezményt biztosítunk.

Információ a csoportos kerékpárszállításról.

Üzleti célú utazások különkocsival és különvonattal

A MÁV-START Zrt. belföldi és nemzetközi viszonylatban vállalja különvonati szerelvények közlekedtetését, a forgalmi viszonyok és a járművek rendelkezésére állásának függvényében. Egyedi igények alapján egyedi árajánlattal várjuk megkereséseiket.

Ajánlatkérés ügyében keresse különvonat-értékesítőinket!

Nemzetközi csoportos utazások

A legtöbb európai országba váltható kedvezményes csoportos menetjegy 6 fő feletti együtt utazó részére. A kedvezmények országonként eltérőek, utazásai megtervezésekor keresse fel szolgáltatásértékesítő kollégáinkat.

Kényelmes, közvetlen elérést biztosítunk Európa nagyvárosaiba, többek között Bécsbe, Salzburgba, Münchenbe, Prágába, Pozsonyba, Szófiába.

Közvetlen éjszakai csatlakozási lehetőségek várják a Bécsből Köln, Düsseldorf, Hannover, Hamburg, Velence, Firenze és Róma látnivalóira kíváncsi csoportokat.

Az utazásokhoz kérjen ár- és menetrendi ajánlatot a területileg illetékes szolgáltatásértékesítőtől!