Outsourcing

Képzett személyzet által működtetett nagy megbízhatóságú technológia. Olajozott együttműködést biztosító szabályozás ITIL gyakorlat szerint. Több évtizedes tapasztalattal ...

A fenti filózófia szerint az outsourcing szolgáltatásokat négy fő területen biztosítja a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.

Adatközponti szolgáltatások

SLA és TCO. Az outsourcingnak ez a két kulcsszava. Azaz az elvárt, ill. megegyezett szolgáltatási szint és a teljes tulajdonlás költségének összhangja. Az alkalmazás és az infrastruktúra szolgáltatásainkat ezekre optimalizáljuk. Minden technikai eszközzel, képzett személyzettel és részletes szabályozással rendelkezünk ehhez. Kompetenciánk kifejezetten a nagy ERP rendszerek bevezetése, üzemeltetése és karbantartása.

Nagy megbízhatóságú, védett adatközpontunkban a legfejlettebb technológiai színvonalat képviselő szerver, adattároló és mentési rendszerek vannak. Adatátviteli hálózatunk 2 x 100 Mbit/s sávszélességgel - redundáns elérési utakkal - kapcsolódik az Internethez, ill. a MÁV ZRt. adathálózatához.

Desktop szolgáltatások

A végponti számítógépek teljes életciklusát felölelő szolgáltatáscsomag lefedi a szervezett, tömeges telepítést roll-out-ot, a 3-4 éves működtetést és felügyeletet, valamint az üzemelésből való kivonást, a roll-back-et. Mindez finanszírozási konstrukcióban is elérhető az ország egész területén, az év 365 napján, napi 24 órában.

Halózati szolgáltatások

A klasszikus adathálózati rendszerek, azaz helyi (LAN) és távolsági (WAN) hálózatok fizikai működtetése és felügyelete mellett nagy tapasztalatunk van a kapcsolódó, a hálózati infrstruktúrára közvetlenül ráépülő alkalmazások működtetésében és menedzselésében, mint pl.

  • az elektronikus levelező rendszerek,
  • a csoportmunka alkalmazások és dokumentumkezelés,
  • a webkommunikációs alkalmazások (honlapok, portálok),
  • valamint a VOIP rendszerek.

Rendszer- és szolgáltatásfelügyelet

Az összetett és egymásra épülő infrastruktúra elemeket, legyenek azok hálózati, szerver, vagy desktop eszközök egységes felügyeleti és monitoring rendszerrel ellenőrizzük. Mindezek egy olyan proaktív - azaz az esetleges hibákat előre jelző - szisztémát alkotnak, amelyben az üzemeltetők és a vezetők a maguk szerepkörének megfelelő riasztási rendszerben értesülnek az üzemeltetési, vagy biztonsági eseményekről. Rendszeres belső és külső auditok segítik az üzemeltetőket abban, hogy mind belső technológiai, mind pedig az IT szolgáltatási feladatukat az ügyfeleknek átláthatóan és biztonságosan tudják ellátni. A tisztelt Megrendelő pedig rendszeres riportot kap a szolgáltatások mennyiségi és minőségi mutatóiról.