Minőségirányítás

ISO 9001

 

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. IT szolgáltatások üzletága minőségirányítási rendszert vezetett be, melyet folyamatosan működtet és akkreditált tanúsító szervezet által tanúsíttat

Modelszabvány

MSZ EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)

Alkalmazási terület

informatikai szolgáltatás tervezés

rendszerfejlesztés és rendszerintegráció

informatikai rendszerek működtetése

információbiztonsági szolgáltatások nyújtása

informatikai szolgáltatások értékesítése

Az ISO 9001 nemzetközi szabvány a minőségirányítási rendszerre vonatkozó követelményeket határozza meg. Ezek a követelmények alkalmazhatók azokban az esetekben, amikor egy szervezetnek bizonyítania kell, hogy képes folyamatosan a vevők és az alkalmazandó jogszabályok követelményeinek megfelelő terméket szolgáltatni, illetve szolgáltatást nyújtani és az a célja, hogy növelje a vevő megelégedettségét a rendszer eredményes alkalmazása és folyamatos fejlesztése révén, valamint fokozza a bizalmat a vevői és a jogszabályi követelmények teljesülése iránt.

Az ISO 9001 a gazdasági szféra minden területén, a legszélesebb körben elterjedt szabvány. Olyan egységes követelményrendszert mutat be, amely a vállalkozás méretétől, típusától, tevékenységétől és működésétől függetlenül belső alkalmazásra, szerződéses kapcsolatokban és független fél általi tanúsításra egyaránt használható.

Az ISO 9001 szabvány olyan minőségirányítási rendszert határoz meg, amely elősegíti a folyamatszemléletű megközelítés és a kockázatalapú gondolkodásmód alkalmazását. Ahhoz, hogy egy szervezet eredményesen és hatékonyan tudjon működni, számos, egymással összefüggő folyamatot kell meghatároznia és irányítania.

https://www.mavcsoport.hu/mav-szk/ugyfelszolgalat%20MAV%20Szolgaltato%20Kozpont

 

Non-stop ügyfélszolgálatunk az év 365 napján, 24 órában, a társaságunk központjában és szolgáltató központjainkban egyaránt operatív felügyeleti tevékenységet végeznek és fogadják ügyfeleink, felhasználóink megkereséseit.

Munkájukat társaságunk szakértői segítik, a minőségi munkakörnyezetet korszerű technikai háttér biztosítja. Ügyfélszolgálati, incidens- és probléma menedzsment folyamatainkat az ITIL legjobb gyakorlata és a ISO/IEC 20000-1 IT szolgáltatás menedzsment szabvány előírásai alapján alakítottuk ki, valamint az MSZ EN ISO 9001 szabvány szerint is sikeresen tanúsíttatjuk, minősíttetjük.

Alkalmazott rendszerünk

·       a feladatkövetést a regisztrációtól a végleges megoldásig elektronikusan, munkafolyamat-jelleggel valósítja meg;

·       az intézkedések, változások operatív és történeti adatait egyaránt rögzíti;

·       regisztrálja a bejelentő ügyfelek adatait, problémáit;

·       a feladatokat automatikusan továbbítja a felelős szervezetek, megoldásra kijelölt személyek számára;

·       rögzíti a kért és vállalt teljesítési határidőket, átfutási időket, azokat folyamatosan ellenőrzi és értékeli;

·       lehetőséget ad a megoldások, intézkedések rögzítésére és utólagos visszakeresésére, a tudásbázis növelésére;

·       statisztikai elemzések, értékelések révén információt nyújt a vezetés számára a folyamatok, trendek alakulásáról;

·       az eljárások betartása és követése révén szolgáltatásaink hozzáadott értékét növeli;

·       széleskörű személyi adattár, partner és szolgáltatás katalógus, eszköz és szerződés nyilvántartás adatbázisa révén naprakész adatokat szolgáltat az ügyfélszolgálati munkatársaink számára a hatékony és gyors információ átadáshoz megkeresések, érdeklődések alkalmával.