Általános Szerződési Feltételek

Tisztelt Partnerünk!
 

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt által használt központi beszerzés és számla-feldolgozási rendszerből származó "Megrendelők" esetén, általános forgalmi adó nélkül számított 1.000.000,- HUF-t meg nem haladó ellenértékű szállítási szerződések és/vagy adásvételi szerződések általános szerződési feltételei itt érhetőek el. A 2010-ben bevezetett Basware rendszer egyik fő célkitűzése a központosított és automatikus számlabefogadás megteremtése. A beérkező számlák információ tartalmát szkennelés után automatikusan „kiemeljük” (OCR) és a beszerzési előzménnyel összevetjük. Hármas egyezés esetén (megrendelés – teljesítésigazolás – számla) a számla feldolgozása automatikus, kifizetése gyorsabb, így a bevezetett informatikai megoldás mind partnereink számára, mind pedig számunkra előnyös. A fenti célkitűzések sikeres megvalósítása érdekében az alábbiakban kérjük segítségüket, közreműködésüket:

 

1. Központi számlabeérkezés

Kérjük, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt-t érintő minden beérkező számlát és a számlákkal kapcsolatos minden levelezést (pl. reklamációt) az alábbi levelezési címre küldjék: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1426 Budapest, Pf.24. A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. szervezeti egységei ezen túl nem fogadhatják be számláikat, ezért ha a számlát nem a fenti címre küldik, akkor azok visszaküldésre kerülnek.

 

2. Teljesítésigazolás csatolása a számlákhoz

A számlákhoz kérjük mellékelni a MÁV Szolgáltató Központ Zrt-től elektronikus úton kapott Basware teljesítésigazolást, illetve – nem igénylésköteles szolgáltatások esetén - az írásban kapott egyszerűsített teljesítésigazolást ( továbbiakban együtt teljesítésigazolás )

Az alábbi esetekben nem várjuk el a teljesítésigazolás mellékelését:

  • közüzemi számlák, posta, telefon, flottaüzemeltetés, gépkocsi üzemanyag számlák,
  •  helyesbítő számlák,
  • előleg számlák, előlegbekérők esetén.

Készletbeszerzés esetén a teljesítésigazolás helyett az átvevő által aláírt szállítólevél csatolását kérjük. A fenti körbe nem tartozó, teljesítésigazolás nélkül beérkezett számlákat hiánypótlás céljából visszaküldjük szerződéses partnereink részére.

 

3. Rendelésszám feltüntetése

A számlákon kérjük feltüntetni a MÁV Szolgáltató Központ Zrt-től kapott megrendeléseken és teljesítésigazolásokon szereplő rendelésszámot.

Az alábbi, nem igénylés köteles szolgáltatások esetekben nem várjuk el a rendelésszám feltüntetését:

  • közüzemi számlák, posta, telefon, flottaüzemeltetés, gépkocsi üzemanyag számlák,
  • helyesbítő számlák,
  • előleg számlák, előlegbekérők esetén
  • ingatlanüzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások (pl. bérleti díj, takarítás, szemétszállítás, stb.)
  • újság előfizetés, tagdíjak, · tandíjak, előadói díjak, · egyéb fizetési kötelezettségek (pl. késedelmi kamat, kártérítés, kötbér stb.) bizonylatai

 

A rendelés számot fokozottan ellenőrizzük a számlán, és annak hiányában a számlákat visszaküldjük hiánypótlásra.

 

Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!

Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon Egyszerűsített teljesítésigazolás292.69 KB2016.09.22.
PDF ikon Basware teljesítésigazolás134.57 KB2016.09.22.
PDF ikon aszf_szk_20200504263.31 KB2020.05.04.