Környezetanalitika

akkreditálási jel

Akreditált tevékenységeink

ipari szennyvizek vizsgálata (általános jellemzők, vízkémiai paraméterek)

talaj, talajvíz, felszíni vizek vizsgálata (szerves szennyezők: TPH, BTEX-EAB; általános vízkémiai paraméterek: 20 jellemző)

szilárd ásványi tüzelőanyagok vizsgálata: 5 jellemző paraméter)

ásványolaj termékek vizsgálata (égéshő és fűtőérték)

hulladékok vizsgálata (égéshő, pH, KOI, SZOE)

 

Felkérés alapján végzünk

Szakmai támogatást nyújtunk a MÁV Zrt. tüzelőanyag közbeszerzésének lebonyolításához

Közreműködünk a MÁV Zrt. ásványolaj-szénhidrogén szennyezés monitoringjában

Részt veszünk a MÁV-csoport üzemanyag kiszolgálóinak és gépészeti telephelyeinek szennyvíz monitoringjában

Hozzájárulunk a MÁV Zrt. területén bekövetkező haváriák talajvizsgálatához és értékeléséhez

Minősítést megelőzően vizsgáljuk a MÁV Zrt. telephelyein keletkező hulladékok fizikai és kémiai jellemzőit

Méréseinkkel segítjük a MÁV zrt. telephelyein keletkező CH-szennyezés alternatív lebontására irányuló kísérleteket

 

Elérhetőségek

 

Laboratóriumvezető Keviczky Dóra
Mobiltelefonszám +36-30-756-1133
Postacím 1102 Budapest, Kolozsvári utca 2-4.
E-mail keviczky.dora [KUKAC] mav-szk.hu