Kutatás

Kutatásra vonatkozó szabályok

I. Dokumentumok kiadása a MÁV Zrt. és leányvállalatainak munkatársai részére:

Az Archívum által őrzött papír alapú ügyiratokból és tervrajzokról bármely szervezeti egység igényelhet másolatot, amennyiben annak indokoltságát (pl. előirat, bizonyítási eszköz, műszaki segédanyag, valamely folyamatban lévő ügyhöz információkat tartalmaz) igazolja. Igényeket az Archívum szervezet vezetője bírálja el. Másolatot igényelni az Archívum szervezet írásban történő megkeresésével lehet.

Az Archívum által őrzött elektronikus iratok esetében a jogosult felhasználók naplózás mellett az Archívum informatikai rendszerében tekinthetik meg az iratot. Amennyiben a felhasználó a saját gépéről nem éri el a megtekintendő iratot, akkor az Archívum vezetője gondoskodik arról, hogy a jogosult felhasználó elektronikus úton megkapja a kért irat másolatát.

Ügykezelési szolgáltatási szerződéssel rendelkező többségi tulajdonú MÁV leányvállalatok az Archívum iratanyagából a szervezeti egységekre vonatkozó feltételekkel kérhetnek másolatot.

 

II. Üzleti célú felhasználás:

Az Archívum által őrzött iratokról a MÁV-csoporton kívüli üzleti célú felhasználók az Archívum vezetőjének engedélyével, térítési díj ellenében kaphatnak másolatot. Másolatot igényelni indoklással ellátott levélben lehet.


III. Tudományos és magán célú kutatás:


Az Archívum által őrzött iratokban történő tudományos és magán célú kutatást az Archívum vezetője engedélyezi. A kutatás részletes feltételeit az érvényes törvényi szabályozások és belső utasítások alapján az Archívum Kutatási Szabályzata rögzíti.


IV. Az iratok kutatására vonatkozó jogszabályok:

  • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
  • 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
  • 1995. évi LXV. törvény az államtitokról és a szolgálati titokról