Gyakran Ismételt Kérdések

Tudnivalók a visszatérítésről

Az alábbi címekre kattintva az adott témáról bővebb információ érhető el.

Pénztárban, vagy jegyértékesítő automatából vásárolt menetjegyek

Az utas külön igazolás nélkül jogosult a fel nem használt menetjegye árának visszatérítésére

 • bármely pénztárban, ha a menetjegy érvénytartama még nem kezdődött meg,
 • a menetjegyen feltüntetett kiindulási vagy azt megelőző állomáson, illetve a jegyváltás helyén
 • ha a menetjegy érvénytartama már megkezdődött és még nem járt le;

 • a menetjegy nem meghatározott vonatra szól, és

 • legalább 101 km távolságra lett kiadva,

 • bármely pénztárban, adott vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt legkésőbb 1 óráig, ha a menetjegy meghatározott vonatra szól.

A legfeljebb 100 km távolságra kiadott menetjegy a rajta feltüntetett érvénytartamon belül csak a menetjegyen feltüntetett kiindulási állomáson téríthető vissza.

Kiindulási állomást követő állomáson történő visszatérítési igény esetén visszatérítendő összegből levonásra kerül a kiindulási állomás és a visszatérítést teljesítő állomás közti az utas kedvezményének megfelelő menetdíj.

Az utas a visszautazás kiindulási állomásán külön igazolás nélkül jogosult az érvényes és visszaútra fel nem használandó menettérti jegy visszaúti része árának visszatérítésére.

A pénztárban, illetve jegyértékesítő automatából vásárolt jegyek és bérletek visszatérítése esetén 20% kezelési költség kerül levonásra.

A helyjegyek, illetve IC pót- és helyjegyek visszatérítése a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt legkésőbb 1 óráig lehetséges. Ezen jegyek visszatérítése esetén nem kerül felszámításra kezelési költség.

A visszatérítés teljesítésekor a vasúti társaság a visszatérítendő eredeti jegyet bevonja és a menetjegy mellé esetlegesen kiadott számlát vagy annak jól olvasható másolatát az utasnak be kell mutatnia.

A visszatérítéskor kifizetett összeg átvételét az utasnak neve, lakcíme megadásával kell elismernie, a vasút az átvevő személyazonosságát alkalmas igazolvány alapján vizsgálja.

Ha az utasnak szolgálatszünetelés miatt nincs lehetősége a visszatérítési igény benyújtására vagy a menetjegy fel nem használásának igazolására, igényét a MÁV-START Ügyfélszolgálathoz nyújthatja be. A visszatérítési igény leírásába bele kell foglalni, hol, mikor, milyen módon kísérelte meg a visszatérítést.

Visszatérítés vasúthiba esetén

A bérlet visszatérítését a MÁV-START Ügyfélszolgálatától írásban kell kérni.

A még fel nem használt havibérletet és az első félhónapra érvényes félhavi bérletet a teljes visszatérítéshez az érvényesség hónap 5. napjáig, a hónap második felére érvényes félhavi bérletet pedig a hónap 20. napjáig kell benyújtani. Ha a havibérletet az érvényesség hónapjának 20. napjáig benyújtják visszatérítésre, a vasúti társaság a bérlet teljes árából a félhavi bérlet árát levonja és a fennmaradó összeget visszatéríti.

A 30 napos bérletet az érvényesség első napja előtt kell teljes visszatérítésre benyújtani. Ha a 30 napos bérletet az utas az érvényesség első napját követő 14. nap 24.00 óráig benyújtja, a vasúti társaság a bérlet teljes árából levonja a félhavi bérlet árát és a fennmaradó összeget visszatéríti.

A munkába járásra váltott „V” bélyegzéssel vagy munkáltató névbélyegzéssel ellátott félhavi bérlet, havibérlet, 30 napos bérlet árának visszatérítését csak a munkáltató igényelheti, ebben az esetben a vasúti társaság a munkavállalót megillető részárat is a munkáltatónak téríti vissza.

A tanuló bérlet árát a vasúti társaság csak a bérlet érvényességének kezdete előtt téríti vissza. A körzeti iskolák tanulói részére „V” felülbélyegzéssel vagy tanintézet megnevezésével kiadott, fel nem használt bérletek árának visszatérítését kizárólag a tanintézet igényelheti.

Elektronikus úton értékesített jegyek

Elektronikus úton értékesített menetjegy pénztárban még vasúthiba esetén sem téríthető vissza. Elektronikus úton értékesített jegyek készpénzben történő visszatérítése nem lehetséges. Az elektronikus úton értékesített, de nem elektronikus menetjegyek visszatérítését az elektronikus vásárlási felületen vagy az Ügyfélszolgálatnál lehet kezdeményezni. Ezen jegyek esetén kérelmét és eredeti menetjegyét Ügyfélszolgálatunkhoz tudja benyújtani, melynek elérhetőségeit ide kattintva tekintheti meg. Beadványát ezen túl bármely pénztárunk is befogadja, illetve továbbítja a megfelelő szervezeti egység felé. Az elektronikus vásárlási felületen végrehajtott visszatérítés feltétele az általános visszatérítési feltételeken túl, hogy a jegy a jegyátvételi ponton ne kerüljön kinyomtatásra. Az elektronikus vásárlási felületen visszatérített jegyek kezelési költséggel csökkentett ellenértékét a vasúti társaság a fizetési móddal egyező módon írja jóvá.

Az e-vonatjegyet a www.mavcsoport.hu oldalon „Jegyvásárlás” menüpont alatt történő bejelentkezés után, online térítheti vissza. A korábbi vásárlások listáján kattintson a visszatérítendő tranzakció melletti "Részletek" gombra.

Az egyes menetjegyek visszatérítését a menetjegy részleteit mutató táblázat alján levő "Visszatérítés" opció bejelölésével kezdeményezheti. Ha a felár a menetjeggyel együtt lett a kosárba helyezve, technikai okból visszaváltani is csak a hozzá tartozó menetjeggyel együtt, a menetjegy kijelölésével lehet. Ha az összes jegyet vissza kívánja váltani, kattintson a lista alján levő "Minden jegy kijelölése visszatérítésre" opcióra.

Visszatérítés a kiválasztott vonat indulása előtt legkésőbb egy órával lehetséges. Amennyiben a kiválasztott vonat indulásáig már nincs egy óra hátra, az e-vonatjegy nem visszatéríthető, függetlenül attól, hogy azt utazásra felhasználták-e vagy sem.

Az e-vonatjegy 10% kezelési költséggel csökkentett ellenértékét a vasúti társaság a kizárólag a vásárlásnál használt bankkártyához tartozó bankszámlára utalja a visszatérítendő menetjegy érvénytartamának lejárta után 7 nappal.

MÁV applikációból vásárolt e-vonatjegyek visszatérítését, legkésőbb az e-vonatjegy érvényességének kezdete előtt 1 órával lehet kezdeményezni. A visszaváltásra kijelölt jegyek utazásra érvénytelenek. Az e-vonatjegy 10% kezelési költséggel csökkentett ellenértékét a vasúti társaság a kizárólag a vásárlásnál használt bankkártyához tartozó bankszámlára utalja a visszatérítendő menetjegy érvénytartamának lejárta után 7 nappal. Ha a visszaváltásra kijelölt jegyet az érvénytartam lejárta előtt bármikor ellenőrzik, a jegy árát az ellenőrzés eredményétől függetlenül mindaddig visszatartjuk, amíg a jegy fel nem használását más módon (pl. az adott vonaton kiállított pótdíjjal, az adott vonaton érvényes és kezelt másik jeggyel) nem igazolja.

Az internetes felületen kezdeményezett visszatérítésnél a kezelési költség az Üzletszabályzatunkban előírt általános szabálytól eltérő mértékű:

- menetjegy esetén: a visszatérítendő menetdíj 10%-a,

- pót- és/vagy helyjegy esetén:

- A vonat indulása előtt legkésőbb 24 órával kezdeményezett visszatérítésnél kezelési költség nem kerül felszámításra;

- Ha már nincs 24 óra a vonat indulásáig, de a visszatérítést a vonat indulása előtt legkésőbb 1 órával kezdeményezik, a visszatérítendő pót- és/vagy helyjegyek árának 10%-a.

A kezelési költség felszámítása jegyenként történik.

Vasúthibából történő visszatérítés (pl. 10 percet meghaladó késés esetén történő utazásról lemondás) az e-vonatjegyek, illetve MÁV telefonos alkalmazásból vásárolt e-vonatjegyek esetén csak központilag lehetséges. Az igény pénztárban történő benyújtása a visszatérítési igénybejelentő lap kitöltésével lehetséges, azon feltüntetve a vásárolt és utazáshoz felhasznált menetjegy egyértelmű beazonosításához szükséges adatokat (jegysorszám, vagy felhasználónév és vásárlás ideje). Az igény elektronikus módon is benyújtható, ez történhet Ügyfélszolgálatunknál melynek elérhetőségei ide kattintva tekinthetőek meg. Ebben az esetben kérjük, hogy e-vonatjegyét (PDF) is csatolja igénye mellé, vagy a vásárlás beazonosításához, adja meg a vásásláskor használt felhasználó nevét, és a vásárlás idejét.

Az applikációból vásárolt jegyek esetén elegendő csupán felhasználó nevét, és a vásárlás idejét megadnia.

A vonat kimaradásáról (vasúti hibáról) és az utazásról való lemondásról a lemondás helyén igazolást kell kiállíttatni az érintett vonaton szolgálatot teljesítő jegyvizsgálóval vagy az eseményről tudomással bíró más ügyeletes munkavállalóval.

Kutya és más élőállatok belföldi szállítása

Szállíthatok kutyát a vonaton?

A kézipoggyászra vonatkozó általános szabályok megtartásával az utas zárt szállítóeszközben élő állatot is bevihet a vasúti kocsiba, ha az (pl. kosár, ketrec, láda) biztosítja, hogy az állat abból az utazás során nem szabadulhat ki, és alkalmas arra, hogy az utasokat, az utasok ruházatát és kézipoggyászát, valamint a vasúti berendezéseket megóvja. Az előbbiektől eltérően a kutya zárt szállítóeszköz nélkül, szájkosárral és pórázon vezetve is szállítható. Beteg, fertőző kutya, élőállat a vonaton nem szállítható. Pót- és helyjegyköteles (InterCity, Railjet, EuroCity, EuroNight) helyjegyköteles (expressz) vonat másodosztályú kocsijában a kisállatok – kutyák, macskák és egyéb kistestűek csak zárt hordozóeszközben való szállítása engedélyezett.

Kell fizetnem a kutya szállításáért?

Igen, a kutya szállításához élőállat-viteldíj váltása szükséges. A vasúti kocsiba bevihető élőállat-szállítás díjszámításának szabályait a Díjszabás tartalmazza.

Bármely kocsiba bevihetem a kutyámat?

A kísérő kutya és a szolgálatban lévő rendőrségi kutya kivételével nem vihető be élő állat:

a)    az 1. osztályú kocsiba,

b)    az étkezőkocsiba.

Bevihetem a kutyát a kocsiba/fülkébe, vagy a peronon szükséges szállítanom? Több kutyát is vihetek magammal?

Kutya csak a 2. kocsiosztályú személykocsiba vihető be. Egy utas legfeljebb 2 kutyát vihet magával. A 2. kocsiosztályú, fülkés kocsi fülkéjébe a kutya csak az ott ülő valamennyi utas beleegyezésével vihető be. A fülkés kocsi egy fülkéjébe legfeljebb 2 utas vihet be kutyát. 20 kg-nál nehezebb, nagytestű kutya csak a személykocsi peronján szállítható. A kutyát pórázzal és szájkosárral kell ellátni, kivéve, ha a kutya megfelelő zárt szállítóeszközben utazik, ha az (pl. kosár, ketrec, láda) biztosítja, hogy az állat abból az utazás során nem szabadulhat ki, és alkalmas arra, hogy az utasokat, az utasok ruházatát és kézipoggyászát, valamint a vasúti berendezéseket megóvja. A pót- és helyjegyköteles, és a helyjegyköteles vonatra az utas a kutyáját szájkosárral és pórázon vezetve felviheti a jármű utasterén kívüli (peron, többcélú tér) részbe. Az utasnak a kutyát a felvitelt követően haladéktalanul az arra alkalmas – a kézipoggyász mérethatárt (30x50x80 cm) meg nem haladó méretű – szállítóeszközben kell elhelyeznie, mely alkalmas arra, hogy az utasok testi épségét, biztonságát, a vonatok,  vagyontárgyak tisztaságát és sértetlenségét megóvja. Ha ez megtörtént, csak akkor viheti be a 2. osztályú kocsi utasterébe. Az utas az utastéren kívüli részben sem szállíthatja szállítóeszköz nélkül a kutyát. A szállítóeszközt az utasnak végig szoros őrizetében, magánál kell tartania. Az állatot a szállítóeszközből az utazás során nem engedheti ki. Az állatokat még szállítóeszközben sem lehet az ülésen elhelyezni. Pót- és helyjegyköteles (InterCity, Railjet, EuroCity, EuroNight) helyjegyköteles (expressz) vonat másodosztályú kocsijában a kisállatok – kutyák, macskák és egyéb kistestűek csak zárt hordozóeszközben való szállítása engedélyezett.

Mit szükséges magammal vinni a kutyával történő utazáshoz?

A kutya tulajdonosa köteles az állat egy évnél nem régebbi keletű, veszettség elleni oltási bizonyítványát magával vinni, és azt kérésre felmutatni. A három hónapnál fiatalabb kölyökkutya esetében – ha életkora egyértelműen igazolható – nem kell oltási bizonyítványt felmutatni. Ha az utas a szükséges igazolást nem tudja felmutatni, a vasúti társaság az utast és kutyáját kizárja az utazásból.

IC vonaton is szállíthatok kutyát?

Lehetőség van kisállatok – kutyák, macskák és egyéb kistestűek – zárt hordozóeszközben való szállítására valamennyi helyjegyköteles (expressz), valamint pót- és helyjegyköteles (InterCity, railjet, EuroCity, EuroNight) vonatunk másodosztályú kocsijain. Az élőállat viteldíj megváltása a kutya szállítás esetén ebben az esetben is szükséges. Egyéb kistestű állat viteldíj megfizetése nélkül szállítható. Egy utas egy (élő állatot tartalmazó) tárolóeszközt vihet magával.

Már a vonatra is zárt tárolóban vihetem fel a kutyát?

A pót- és helyjegyköteles, és a helyjegyköteles vonatra az utas a kutyáját szájkosárral és pórázon vezetve felviheti a jármű utasterén kívüli (peron, többcélú tér) részbe. Az utasnak a kutyát a felvitelt követően haladéktalanul az arra alkalmas – a kézipoggyász mérethatárt (30x50x80 cm) meg nem haladó méretű – szállítóeszközben kell elhelyeznie, mely alkalmas arra, hogy az utasok testi épségét, biztonságát, a vonatok, vagyontárgyak tisztaságát és sértetlenségét megóvja. Ha ez megtörtént, csak akkor viheti be a 2. osztályú kocsi utasterébe. Az utas az utastéren kívüli részben sem szállíthatja szállítóeszköz nélkül a kutyát. A szállítóeszközt az utasnak végig szoros őrizetében, magánál kell tartania. Az állatot a szállítóeszközből az utazás során nem engedheti ki. Az állatokat még szállítóeszközben sem lehet az ülésen elhelyezni.

Milyen kedvezményekkel jár a HungaryCard használata a MÁV-START Zrt. vonalain?

A kedvezmények kizárólag belföldi utazásra vehetők igénybe. A 2019. évi kiadványcsomagban a következő kedvezményszelvények találhatóak:

4 darab 2. kocsiosztályra érvényes 50%-os egyúti kedvezmény,

8 darab 2. kocsiosztályra érvényes 33%-os egyúti kedvezmény,

4 darab díjmentes egyúti kerékpárjegy.

A kártya felmutatásával korlátlan számú alkalommal vehető igénybe 50%-os kedvezmény a Balatonfenyvesi Kisvasút valamennyi menetrend szerinti személyszállító járatán.

Az 50%-os és 33%-os kedvezmények pót- és helyjegyekre nem vonatkoznak. A kedvezményes menetjegy, kerékpárjegy csak akkor érvényes, ha az utas fel tudja mutatni a Hungary Card 2019. kártyát és annak sorszámával megegyező sorszámú szelvényfüzetet, benne a lebélyegzett tőszelvényt.

Február hónapban miért nem 30 napot fed le a 30 napos bérletem?

A Magyar Állam és Társaságunk között létrejött Közszolgáltatási Szerződés szerint a 30 napos bérlet bármely kezdőnappal kiváltható, és a kezdőnapon 0.00 órától a tárgyhónapot követő hónap azonos napját megelőző napon 24.00 óráig jogosít utazásra. A szabályozás nem tesz különbséget a 30, 31 illetve 28 (29) napos hónapok esetében, ezért a rendelet valamennyi hónapra általános érvényű. Éves időtávban tekintve, a 31 napos hónapok következtében, a februárban bekövetkező hátrány eltűnik. A 30 napos bérlet előnye, hogy – mivel az érvényesség kezdőnapját a vásárló választhatja meg – e bérlettípus nagyobb mozgásteret biztosít utasaink részére, mindemellett a hosszadalmas pénztári sorban állás is elkerülhetővé válik. Természetesen a tárgyhónap első napján 0.00 órától a következő hónap 5. napján 24.00 óráig érvényes havibérlet – a 30 napos bérlettel megegyező áron - igény szerint továbbra is megváltható jegypénztárainknál.

Lehet-e Széchenyi Pihenő Kártyával (SZÉP Kártyával) vásárolni a MÁV-START-nál?

A SZÉP Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló, többször módosított 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet értelmében a SZÉP Kártyát továbbra sem áll módunkban elfogadni. Megértésüket köszönjük.

Elektromos cigaretta használható-e a vonatokon, állomásokon?

A nemdohányzók védelméről szól 1999. évi XLII. törvény 2016.05.20.-val hatályba lépő változtatásával a dohányzási tilalmat kiterjesztették az elektromos cigarettára is. Ennek értelmében, a közforgalom előtt megnyitott vasúti területeken, személyszállító vonatokon az e-cigaretta használata is tiltott lett.

 

Mennyi időn belül köteles a MÁV-START Zrt. visszatérítési kérelmeket elbírálni és teljesíteni?

A visszatérítési igényeket igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül elbírálni és jogosságuk esetén a visszatérítést elvégezni, ugyanakkor sztrájk időszakában a kérelmek száma jelentősen megnövekszik, mely az ügyintézési időt lelassítja. Az egységes nemzetközi díjszabási rendelkezések alapján: „A szállítási vállalatok a visszatérítéseket legkésőbb az utas kérelmének és az utas által benyújtandó bizonyítékok beérkezését számított 3 hónapon belül intézik el”.

Ha nem volt nálam a diákigazolványom / bérletem a vonaton és megbüntettek, mit tegyek?

Ha a jegyvizsgáló un. Utasleadási lapot állított ki az utazás során, akkor Önnek lehetősége van 15 naptári napon belül a menetjeggyel az utasleadási lappal és az érvényes diákigazolvánnyal bármely pénztárunkhoz odafáradni, és a bemutatási díjat befizetni, ami jelenleg 1.300 Ft.

Ha Ön a vonaton megfizette a jegyvizsgáló által felszámított összeget, akkor lehetősége az utólagos bemutatásra, amennyiben 15 napon belül a menetjeggyel, a jegyvizsgálótól kapott menetjeggyel és az érvényes diákigazolvánnyal bármely személypénztárunkba befárad. Ez esetben a vonaton fizetett összeget, az 1.300 Ft bemutatási díj levonása után visszatérítik Önnek.

A megváltott InterCity pótjegyemet mikor válthatom még vissza?

Legfeljebb az indulás előtt egy órával. Amennyiben a vonat tíz percen túli késéssel indul lemondhat az utazásról, és ebben az esetben szintén visszakapja pótjegye, menetjegye teljes árát.

Mikor szállhatok fel a vonatra jegy nélkül?

Kizárólag abban az esetben, amennyiben a felszállás állomásán nincs jegykiadás. Ellenkező esetben pótdíjat kell fizetni.

Milyen esetben kérhetek átalány-kártérítést vonatkésés esetén?

Belföldi forgalomban közlekedő feláras vonatok vasúthibára visszavezethető késése esetén az Utas átalány-kártérítésre jogosult a menetjegyen feltüntetett indulási állomás és célállomás között, amelynek mértéke:

- 30 -119 perc késés esetén a menetjegy árának 25%-a

- 120 perc vagy annál nagyobb késés esetén a menetjegy árának 50%-a.

Az átalány-kártérítés számításának alapja a menetjegy árának a késett vonatra eső része, menettérti útra kiadott menetjegy esetén a menettérti jegy árának azon útra (oda vagy vissza) eső része, amely út során az Utas a késést elszenvedte.

Nem kérhető kártérítés, ha az Utas nem rendelkezett menetjeggyel és pót-és helyjeggyel, pótjeggyel, vagy helyjeggyel.

Ha az átalány-kártérítés számított összege nem haladja meg az 1000 Ft-ot, azt a vasúti társaság nem fizeti ki. Ugyanazon utas több, egyenként 1000 Ft-ot meg nem haladó kártérítését a vasúti társaság kifizeti, amint összegük meghaladja az 1000 Ft-ot.

Pénztárban, vagy jegyértékesítő automatából vásárolt menetjegyek:

Az állomási pénztárainknál egyéb feltételek függvényében az utazás napjától számított 14 napon belül teljesítjük a kifizetéseket, ezt követően az átalány-kártérítési igényt az Ügyfélszolgálathoz kell benyújtani. Utóbbi esetében, kérelmét és eredeti menetjegyeit Ügyfélszolgálatunkhoz tudja benyújtani, melynek elérhetőségeit az alábbi linken találja: https://www.mavcsoport.hu/ugyfelszolgalat/mav-start-ugyfelszolgalat. Beadványát ezen túl bármely pénztárunk is befogadja, illetve továbbítja a megfelelő szervezeti egység felé.

Bérlet:

Belföldi forgalomban a bérlettel vagy bérlet jellegű más jeggyel, igazolvánnyal történő utazás esetén az átalány-kártérítés alapja az ugyanazon viszonylatra érvényes teljesárú egy útra szóló menetjegy ára, tanuló bérlet esetén az ugyanazon viszonylatra érvényes 90%-os mérséklésű egy útra érvényes menetjegy ára.

E-vonatjegy:

Az e-vonatjegyek esetén a kártérítés kifizetése csak központilag lehetséges. Az igény pénztárban történő benyújtása a kártérítési igénybejelentő lap kitöltésével lehetséges. Az igény elektronikus módon is benyújtható, ez történhet elektronikus levélben: eszrevetel [KUKAC] mav-start.hu e-mail címre, vagy a www.mavcsoport.hu honlapon, az erre biztosított felületen On-line is. Ebben az esetben kérjük, hogy e-vonatjegyét (PDF) is csatolja igénye mellé, vagy a vásárlás beazonosításához adja meg a vásásláskor használt felhasználó nevét, és a vásárlás idejét. Amennyiben késési igazolás is került kiállításra utazása során, kérjük azt is csatolja be. Minden esetben meg kell adni a vásárolt és utazáshoz felhasznált menetjegy egyértelmű beazonosításához szükséges adatokat (jegysorszám, vagy felhasználónév és vásárlás ideje), valamint a postacímét, vagy bankszámlaszámát melyre a kifizetést igényli

A MÁV applikációból vásárolt e-vonatjegyekre ugyanezen szabályok alkalmazandók.

Lehetséges-e levelezős diákigazolvánnyal a lakóhely illetve az iskola közötti útvonalon kívüli viszonylaton utazni?

Igen, az „Igazolás a tanulók vasúti kedvezménye igénybevételéhez” nyomtatvány kiváltásával és lebélyegeztetésével. Az ehhez szükséges kérelem honlapunkról letölthető. Bővebb információért forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz, vagy állomási információszolgálatunkhoz.

Lehetséges-e az állam által biztosított szociálpolitikai kedvezménnyel első osztályon utazni?

A szociálpolitikai kedvezmények 2. kocsiosztályon vehetők igénybe, ha a jogosult 1. osztályon szeretne utazni, akkor köteles a teljesárú 2-1 kocsiosztály különbözetet megfizetni az általa igénybevett viszonylaton.

A külföldön tanuló diák az intézmény által kiadott diákigazolvánnyal igénybe veheti-e a magyar diákokra érvényes belföldi kedvezményeket?

Ha a diákigazolványt nem Magyarországon állították ki, a kedvezményre jogosultság igazolására csak abban az esetben használható fel, ha a jogosultság adati az igazolványról egyértelműen megállapíthatóak

 • az igazolványt az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség egyik tagállamában adták ki,
 • az igazolvány névre szóló,
 • az igazolvány fényképpel ellátott vagy az utas egyidejűleg más fényképes igazolvánnyal tudja igazolni személyazonosságát,
 • az igazolvány érvényességi ideje megállapítható (érvényességi időtartam vagy érvényesítő bélyegzés, matrica, stb.),
 • az igazolvány tartalmazza az oktatási intézmény megnevezését és székhelyét.

Amennyiben a külföldön kiállított diákigazolványról a képzés jellege (nappali, levelező, stb.) nem állapítható meg, akkor azt nappali képzésre kiadott diákigazolványként fogadjuk el.

Az ún. nemzetközi diákigazolványok (amelyeket nem az oktatásért felelős hatóság, hivatal vagy oktatási intézmény, hanem diákszervezet, utazási iroda stb. pl. ISIC ad ki) alapján kedvezmény abban az esetben nem vehető igénybe ,ha a kártyáról nem állapítható meg, hogy valamely  EU vagy EGT tagállamban adták ki.

A külföldön tanuló magyar diák igényelhet a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Ügyfélszolgálati Irodáján (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) diákigazolványt.

További információk: www.diakigazolvany.hu

A belföldi diákigazolvány igénybe vehető-e nemzetközi utazáshoz?

Nemzetközi utazások esetén diákigazolvánnyal nem vehetők igénybe kedvezmények, viszont számos ajánlat biztosít kedvezményt 26 év alattiak részére. A menetjegy megváltása előtt tájékozódjon az ifjúsági kedvezmények esetleges meglétéről.

Mit kínál a Budapest-bérlet, és milyen kedvezményes jegy vagy havijegy váltható hozzá?

A Budapest-bérlettel (ide értve a dolgozóknak, a nyugdíjasoknak, a tanulóknak, valamint a kismamáknak kiadott Budapest-bérletet) rendelkező utas Budapest közigazgatási határán belül (a főváros közigazgatási területén található utolsó budapesti állomásig, a továbbiakban: közigazgatási határállomás), korlátlan számú díjtalan utazásra, a fővárosból a BKSZ területén található állomásra történő utazása esetén a közigazgatási határállomástól BKSZ csatlakozó menetjegy vásárlására jogosult.

A vasút csak a bérletigazolvány tulajdonosának személyazonosságát vizsgálja. A nyugdíjasok esetében a bérletigazolványra való jogosultságot a vasút nem ellenőrzi.

Az éves Budapest-bérlet és a kedvezményes éves Budapest-bérlet naptári éves változata a tárgyév 1. napjának 0.00 órájától a követő év január hónap 6. napjának 02.00 órájáig érvényes. A kedvezményes éves Budapest-bérlet csúszó érvényességű (tetszőleges kezdőnappal váltható) változata a feltüntetett kezdőnaptól számított 1 évig érvényes.

A negyedéves, a havi illetve a félhavi (15 napos) Budapest-bérlet a rajta feltüntetett időszakban érvényes. (Az érvényesség első napja +99 nap, + 1 hónap, illetve +14 nap)

A Budapest-bérlettel rendelkező utas díjfizetés nélkül utazhat a főváros közigazgatási területén belül a BKK Zrt., a VOLÁNBUSZ Zrt. és a MÁV-START Zrt. kijelölt járatain.

A Budapest-bérlet nem érvényes az EN, EC, rj, IC, ICR, IP és Expressz vonatokon (kivéve a helybiztosítás nélküli kocsikkal is közlekedő IC-ken). A Budapest-bérlet kizárólag 2. kocsiosztályon érvényes. Az 1. kocsiosztály igénybevétele esetén az utasnak a budapesti helyi forgalomban érvényes kilométer-távolságok alapján teljesárú 2-1. kocsiosztály-különbözeti jegyet kell kiadni. A Budapest-bérlethez kiadott 2.-1. kocsiosztály-különbözeti jeggyel az utazást az érvényesség első napján be kell fejezni. A Budapest bérlet a gyorsvonati pótjegy köteles vonatok esetén a felár megváltása alól nem mentesít.

A Budapest-bérlet hosszabb út részbeni fedezésére csak a BKSZ területén belül használható fel, ilyen esetben a vasút BKSZ csatlakozó menetjegyet vagy bérletet szolgáltat ki. A Budapest-bérlettel az utazás korlátlan számban igazoltatás nélkül megszakítható.

A MÁV-START által értékesített bérletszelvények típusai és árai:

 • Havi Budapest-bérlet természetes személyeknek 9 500 Ft

 • Havi Budapest-bérlet nem természetes személyeknek 10 500 Ft

 • Havi Budapest-bérlet tanulóknak 3 450 Ft

 • Havi Budapest-bérlet nyugdíjasoknak 3 330 Ft

Meddig érvényes a nemzetközi menetjegy?

A nemzetközi menetjegyek érvénytartama általában 4 nap, azonban vannak bizonyos ajánlatok, melyeknél az érvénytartam hosszabb, míg vannak olyan ajánlatok is, melyeknél a menetjegy csak adott napra, adott vonatra érvényes. A menetjegy megváltása előtt tájékozódjon az ajánlat igénybevételi feltételeiről.

Nemzetközi utazáshoz igénybe vehetőek-e a belföldi kedvezmények a határig?

Nem. Nemzetközi utazás esetén az egész útvonalra nemzetközi menetjeggyel kell rendelkeznie az utasnak.

Az Uniós államok 65 év feletti polgárai jogosultak-e díjmentes utazásra Magyarországon?

Az Európai Unió 65 éven felüli polgárai – életkoruk és személyazonosságuk megfelelő igazolása mellett – menetdíj megfizetése nélkül utazhatnak belföldi forgalomban, 2. kocsiosztályon. A díjmentesség a magasabb kocsiosztály igénybe vételére és a felárra nem terjed ki.

Az Uniós államok 26 év alatti polgárai megkaphatják-e a belföldön érvényes 33%-os kedvezményt?

Igen, bármely viszonylaton péntek 10.00 órától vasárnap 24.00 óráig, és a vasárnapi közlekedési rend szerint meghirdetett ünnepnapokon korlátlan számban, 2. osztályon

Budapest – Debrecen viszonylatú menettérti jeggyel utazhatok először Debrecen és Budapest között majd fordítva?

Nem. A menettérti jeggyel, ha a visszautazás megkezdődött az a menetjegy odaútra érvényét veszti.

Megosztható-e az „Ellátottak utazási utalványa” kedvezmény?

A jogosult az Ellátottak utazási utalványa alapján biztosított kedvezményt – saját elhatározása alapján – számszerű megkötöttség nélkül házastársával (élettársával) megosztva is használhatja, ha az saját jogán is rendelkezik Ellátottak utazási utalványával. Annak a jogosultnak az Ellátottak utazási utalványát vagy a jogosultságát bizonyító más iratot, akivel a jogosult a kedvezményt megosztja, a menetjegy ellenőrzésekor be kell mutatni. A házastárs (élettárs) az igényjogosulttal együtt történő vagy önálló utazása esetén is igénybe veheti a kedvezményt. A kedvezmény megosztása az utazási lehetőségek számát nem növeli.

Nem osztható meg a kedvezmény – élettársi kapcsolatra hivatkozással – az egyenes ági rokonok (anya-lánya, anya-fia, apa-fia, apa-lánya stb.) között.

Részletes feltételekért keresse információs szolgálatainkat, vagy tanulmányozza Díjszabásunkat.

Az automatáknál illetve az interneten megvásárolt kedvezményes menetjegyek esetén hol szükséges bemutatni a kedvezményre jogosító okmányokat?

Amennyiben az állomási menetjegy automatából vagy az interneten keresztül vásárolja meg kedvezményes menetjegyét, a kedvezményre jogosító utalványt illetve szelvényt a vonaton a jegyvizsgáló fogja érvényesíteni. Természetesen pótdíj felszámítása nélkül.