Gyakran Ismételt Kérdések

Milyen kedvezményekkel jár a HungaryCard használata a MÁV-START Zrt. vonalain?

A kedvezmények kizárólag belföldi utazásra vehetők igénybe. A 2019. évi kiadványcsomagban a következő kedvezményszelvények találhatóak:

4 darab 2. kocsiosztályra érvényes 50%-os egyúti kedvezmény,

8 darab 2. kocsiosztályra érvényes 33%-os egyúti kedvezmény,

4 darab díjmentes egyúti kerékpárjegy.

A kártya felmutatásával korlátlan számú alkalommal vehető igénybe 50%-os kedvezmény a Balatonfenyvesi Kisvasút valamennyi menetrend szerinti személyszállító járatán.

Az 50%-os és 33%-os kedvezmények pót- és helyjegyekre nem vonatkoznak. A kedvezményes menetjegy, kerékpárjegy csak akkor érvényes, ha az utas fel tudja mutatni a Hungary Card 2019. kártyát és annak sorszámával megegyező sorszámú szelvényfüzetet, benne a lebélyegzett tőszelvényt.

Február hónapban miért nem 30 napot fed le a 30 napos bérletem?

A Magyar Állam és Társaságunk között létrejött Közszolgáltatási Szerződés szerint a 30 napos bérlet bármely kezdőnappal kiváltható, és a kezdőnapon 0.00 órától a tárgyhónapot követő hónap azonos napját megelőző napon 24.00 óráig jogosít utazásra. A szabályozás nem tesz különbséget a 30, 31 illetve 28 (29) napos hónapok esetében, ezért a rendelet valamennyi hónapra általános érvényű. Éves időtávban tekintve, a 31 napos hónapok következtében, a februárban bekövetkező hátrány eltűnik. A 30 napos bérlet előnye, hogy – mivel az érvényesség kezdőnapját a vásárló választhatja meg – e bérlettípus nagyobb mozgásteret biztosít utasaink részére, mindemellett a hosszadalmas pénztári sorban állás is elkerülhetővé válik. Természetesen a tárgyhónap első napján 0.00 órától a következő hónap 5. napján 24.00 óráig érvényes havibérlet – a 30 napos bérlettel megegyező áron - igény szerint továbbra is megváltható jegypénztárainknál.

Lehet-e Széchenyi Pihenő Kártyával (SZÉP Kártyával) vásárolni a MÁV-START-nál?

A SZÉP Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló, többször módosított 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet értelmében a SZÉP Kártyát továbbra sem áll módunkban elfogadni. Megértésüket köszönjük.

Elektromos cigaretta használható-e a vonatokon, állomásokon?

A nemdohányzók védelméről szól 1999. évi XLII. törvény 2016.05.20.-val hatályba lépő változtatásával a dohányzási tilalmat kiterjesztették az elektromos cigarettára is. Ennek értelmében, a közforgalom előtt megnyitott vasúti területeken, személyszállító vonatokon az e-cigaretta használata is tiltott lett.

 

Mennyi időn belül köteles a MÁV-START Zrt. visszatérítési kérelmeket elbírálni és teljesíteni?

A visszatérítési igényeket igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül elbírálni és jogosságuk esetén a visszatérítést elvégezni, ugyanakkor sztrájk időszakában a kérelmek száma jelentősen megnövekszik, mely az ügyintézési időt lelassítja. Az egységes nemzetközi díjszabási rendelkezések alapján: „A szállítási vállalatok a visszatérítéseket legkésőbb az utas kérelmének és az utas által benyújtandó bizonyítékok beérkezését számított 3 hónapon belül intézik el”.

Ha nem volt nálam a diákigazolványom / bérletem a vonaton és megbüntettek, mit tegyek?

Ha a jegyvizsgáló un. Utasleadási lapot állított ki az utazás során, akkor Önnek lehetősége van 15 naptári napon belül a menetjeggyel az utasleadási lappal és az érvényes diákigazolvánnyal bármely pénztárunkhoz odafáradni, és a bemutatási díjat befizetni, ami jelenleg 1.300 Ft.

Ha Ön a vonaton megfizette a jegyvizsgáló által felszámított összeget, akkor lehetősége az utólagos bemutatásra, amennyiben 15 napon belül a menetjeggyel, a jegyvizsgálótól kapott menetjeggyel és az érvényes diákigazolvánnyal bármely személypénztárunkba befárad. Ez esetben a vonaton fizetett összeget, az 1.300 Ft bemutatási díj levonása után visszatérítik Önnek.

A megváltott InterCity pótjegyemet mikor válthatom még vissza?

Legfeljebb az indulás előtt egy órával. Amennyiben a vonat tíz percen túli késéssel indul lemondhat az utazásról, és ebben az esetben szintén visszakapja pótjegye, menetjegye teljes árát.

Mikor szállhatok fel a vonatra jegy nélkül?

Kizárólag abban az esetben, amennyiben a felszállás állomásán nincs jegykiadás. Ellenkező esetben pótdíjat kell fizetni.

Milyen esetben kérhetek átalány-kártérítést vonatkésés esetén?

A meghirdetett Üzletszabályzatunk III. Fejezet, 1.3.1. pontja alapján a belföldi forgalomban közlekedő feláras vonatok vasúthibára visszavezethető késése esetén, az Utas átalány-kártérítésre jogosult a menetjegyen feltüntetett indulási állomás és célállomás között, amelynek mértéke:

- 30 -119 perc késés esetén a menetjegy árának 25%-a

- 120 perc vagy annál nagyobb késés esetén a menetjegy árának 50%-a.

Az átalány-kártérítés számításának alapja a menetjegy árának a késett vonatra eső része, menettérti útra kiadott menetjegy esetén a menettérti jegy árának azon útra (oda vagy vissza) eső része, amely út során az Utas a késést elszenvedte.

Belföldi forgalomban a bérlettel vagy bérlet jellegű más jeggyel, igazolvánnyal történő utazás esetén az átalány-kártérítés alapja az ugyanazon viszonylatra érvényes teljesárú egy útra szóló menetjegy ára, tanuló bérlet esetén az ugyanazon viszonylatra érvényes 90%-os mérséklésű egy útra érvényes menetjegy ára.

Nem kérhető kártérítés, ha az Utas nem rendelkezett menetjeggyel és pót-és helyjeggyel, pótjeggyel, vagy helyjeggyel.

Az állomási pénztárainknál egyéb feltételek függvényében az utazás napjától számított 14 napon belül teljesítjük a kifizetéseket, ezt követően az átalány-kártérítési igényt az Ügyfélszolgálathoz kell benyújtani.

Ha az átalány-kártérítés számított összege nem haladja meg az 1000 Ft-ot, azt a vasúti társaság nem fizeti ki. Ugyanazon utas több, egyenként 1000 Ft-ot meg nem haladó kártérítését a vasúti társaság kifizeti, amint összegük meghaladja az 1000 Ft-ot.

Részletes feltételekért keresse információs szolgálatainkat, vagy tanulmányozza Üzletszabályzatunkat.

Lehetséges-e levelezős diákigazolvánnyal a lakóhely illetve az iskola közötti útvonalon kívüli viszonylaton utazni?

Igen, az „Igazolás a tanulók vasúti kedvezménye igénybevételéhez” nyomtatvány kiváltásával és lebélyegeztetésével. Az ehhez szükséges kérelem honlapunkról letölthető. Bővebb információért forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz, vagy állomási információszolgálatunkhoz.

Lehetséges-e az állam által biztosított szociálpolitikai kedvezménnyel első osztályon utazni?

A szociálpolitikai kedvezmények 2. kocsiosztályon vehetők igénybe, ha a jogosult 1. osztályon szeretne utazni, akkor köteles a teljesárú 2-1 kocsiosztály különbözetet megfizetni az általa igénybevett viszonylaton.

A külföldön tanuló diák az intézmény által kiadott diákigazolvánnyal igénybe veheti-e a magyar diákokra érvényes belföldi kedvezményeket?

Ha a diákigazolványt nem Magyarországon állították ki, a kedvezményre jogosultság igazolására csak abban az esetben használható fel, ha a jogosultság adati az igazolványról egyértelműen megállapíthatóak

  • az igazolványt az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség egyik tagállamában adták ki,
  • az igazolvány névre szóló,
  • az igazolvány fényképpel ellátott vagy az utas egyidejűleg más fényképes igazolvánnyal tudja igazolni személyazonosságát,
  • az igazolvány érvényességi ideje megállapítható (érvényességi időtartam vagy érvényesítő bélyegzés, matrica, stb.),
  • az igazolvány tartalmazza az oktatási intézmény megnevezését és székhelyét.

Amennyiben a külföldön kiállított diákigazolványról a képzés jellege (nappali, levelező, stb.) nem állapítható meg, akkor azt nappali képzésre kiadott diákigazolványként fogadjuk el.

Az ún. nemzetközi diákigazolványok (amelyeket nem oktatási intézmény vagy hivatal állít ki, pl.: ISIC) alapján kedvezmény nem vehető igénybe.

A külföldön tanuló magyar diák igényelhet a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Ügyfélszolgálati Irodáján (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) diákigazolványt.

További információk: www.diakigazolvany.hu

A belföldi diákigazolvány igénybe vehető-e nemzetközi utazáshoz?

Nemzetközi utazások esetén diákigazolvánnyal nem vehetők igénybe kedvezmények, viszont számos ajánlat biztosít kedvezményt 26 év alattiak részére. A menetjegy megváltása előtt tájékozódjon az ifjúsági kedvezmények esetleges meglétéről.

Mit kínál a Budapest-bérlet, és milyen kedvezményes jegy vagy havijegy váltható hozzá?

A Budapest-bérlettel (ide értve a dolgozóknak, a nyugdíjasoknak, a tanulóknak, valamint a kismamáknak kiadott Budapest-bérletet) rendelkező utas Budapest közigazgatási határán belül (a főváros közigazgatási területén található utolsó budapesti állomásig, a továbbiakban: közigazgatási határállomás), korlátlan számú díjtalan utazásra, a fővárosból a BKSZ területén található állomásra történő utazása esetén a közigazgatási határállomástól BKSZ csatlakozó menetjegy vásárlására jogosult.

A vasút csak a bérletigazolvány tulajdonosának személyazonosságát vizsgálja. A nyugdíjasok esetében a bérletigazolványra való jogosultságot a vasút nem ellenőrzi.

Az éves Budapest-bérlet és a kedvezményes éves Budapest-bérlet naptári éves változata a tárgyév 1. napjának 0.00 órájától a követő év január hónap 6. napjának 02.00 órájáig érvényes. A kedvezményes éves Budapest-bérlet csúszó érvényességű (tetszőleges kezdőnappal váltható) változata a feltüntetett kezdőnaptól számított 1 évig érvényes.

A negyedéves, a havi illetve a félhavi (15 napos) Budapest-bérlet a rajta feltüntetett időszakban érvényes. (Az érvényesség első napja +99 nap, + 1 hónap, illetve +14 nap)

A Budapest-bérlettel rendelkező utas díjfizetés nélkül utazhat a főváros közigazgatási területén belül a BKK Zrt., a VOLÁNBUSZ Zrt. és a MÁV-START Zrt. kijelölt járatain.

A Budapest-bérlet nem érvényes az EN, EC, rj, IC, ICR, IP és Expressz vonatokon (kivéve a helybiztosítás nélküli kocsikkal is közlekedő IC-ken). A Budapest-bérlet kizárólag 2. kocsiosztályon érvényes. Az 1. kocsiosztály igénybevétele esetén az utasnak a budapesti helyi forgalomban érvényes kilométer-távolságok alapján teljesárú 2-1. kocsiosztály-különbözeti jegyet kell kiadni. A Budapest-bérlethez kiadott 2.-1. kocsiosztály-különbözeti jeggyel az utazást az érvényesség első napján be kell fejezni. A Budapest bérlet a gyorsvonati pótjegy köteles vonatok esetén a felár megváltása alól nem mentesít.

A Budapest-bérlet hosszabb út részbeni fedezésére csak a BKSZ területén belül használható fel, ilyen esetben a vasút BKSZ csatlakozó menetjegyet vagy bérletet szolgáltat ki. A Budapest-bérlettel az utazás korlátlan számban igazoltatás nélkül megszakítható.

A MÁV-START által értékesített bérletszelvények típusai és árai:

  • Havi Budapest-bérlet természetes személyeknek 9 500 Ft

  • Havi Budapest-bérlet nem természetes személyeknek 10 500 Ft

  • Havi Budapest-bérlet tanulóknak 3 450 Ft

  • Havi Budapest-bérlet nyugdíjasoknak 3 330 Ft

Meddig érvényes a nemzetközi menetjegy?

A nemzetközi menetjegyek érvénytartama általában 4 nap, azonban vannak bizonyos ajánlatok, melyeknél az érvénytartam hosszabb, míg vannak olyan ajánlatok is, melyeknél a menetjegy csak adott napra, adott vonatra érvényes. A menetjegy megváltása előtt tájékozódjon az ajánlat igénybevételi feltételeiről.

Nemzetközi utazáshoz igénybe vehetőek-e a belföldi kedvezmények a határig?

Nem. Nemzetközi utazás esetén az egész útvonalra nemzetközi menetjeggyel kell rendelkeznie az utasnak.

Az Uniós államok 65 év feletti polgárai jogosultak-e díjmentes utazásra Magyarországon?

Az Európai Unió 65 éven felüli polgárai – életkoruk és személyazonosságuk megfelelő igazolása mellett – menetdíj megfizetése nélkül utazhatnak belföldi forgalomban, 2. kocsiosztályon. A díjmentesség a magasabb kocsiosztály igénybe vételére és a felárra nem terjed ki.

Az Uniós államok 26 év alatti polgárai megkaphatják-e a belföldön érvényes 33%-os kedvezményt?

Igen, bármely viszonylaton péntek 10.00 órától vasárnap 24.00 óráig, és a vasárnapi közlekedési rend szerint meghirdetett ünnepnapokon korlátlan számban, 2. osztályon

Budapest – Debrecen viszonylatú menettérti jeggyel utazhatok először Debrecen és Budapest között majd fordítva?

Nem. A menettérti jeggyel, ha a visszautazás megkezdődött az a menetjegy odaútra érvényét veszti.

Megosztható-e az „Ellátottak utazási utalványa” kedvezmény?

A jogosult az Ellátottak utazási utalványa alapján biztosított kedvezményt – saját elhatározása alapján – számszerű megkötöttség nélkül házastársával (élettársával) megosztva is használhatja, ha az saját jogán is rendelkezik Ellátottak utazási utalványával. Annak a jogosultnak az Ellátottak utazási utalványát vagy a jogosultságát bizonyító más iratot, akivel a jogosult a kedvezményt megosztja, a menetjegy ellenőrzésekor be kell mutatni. A házastárs (élettárs) az igényjogosulttal együtt történő vagy önálló utazása esetén is igénybe veheti a kedvezményt. A kedvezmény megosztása az utazási lehetőségek számát nem növeli.

Nem osztható meg a kedvezmény – élettársi kapcsolatra hivatkozással – az egyenes ági rokonok (anya-lánya, anya-fia, apa-fia, apa-lánya stb.) között.

Részletes feltételekért keresse információs szolgálatainkat, vagy tanulmányozza Díjszabásunkat.

Az automatáknál illetve az interneten megvásárolt kedvezményes menetjegyek esetén hol szükséges bemutatni a kedvezményre jogosító okmányokat?

Amennyiben az állomási menetjegy automatából vagy az interneten keresztül vásárolja meg kedvezményes menetjegyét, a kedvezményre jogosító utalványt illetve szelvényt a vonaton a jegyvizsgáló fogja érvényesíteni. Természetesen pótdíj felszámítása nélkül.