Budapest – Esztergom vasútvonal rekonstrukciója I. ütem

2011. december 22.

Kivitelezés kezdete: 2011. január

Projekt összköltsége: 59,3 milliárd Ft.

Projekt várható befejezése: 2014. augusztus

Az I. ütem az alábbi elemeket tartalmazza:

Ø     Budapest Északi összekötő vasúti híd kiegészítő építési munkái II.;

Ø     Északi összekötő vasúti híd (kiz.) – Pilisvörösvár (bez.) pályaépítési munkák;

Ø     Pilisvörösvár (kiz.) – Piliscsaba (bez.) pályaépítési munkák;

Ø     Piliscsaba (kiz.) – Esztergom (bez.) vonalszakasz pályaépítési munkák;

Ø     Óbuda – Piliscsaba vonalszakasz biztosítóberendezési és távközlési munkái.

Budapest Északi összekötő vasúti híd kiegészítő építési munkái II.

Északi híd 2009-ben lezárult átépítéséből kimaradt munkák megvalósítása történt meg:

Népszigeti kerethíd felújítása;
Népszigeti járdaburkolat felújítása;
Újpest megállóhelyhez kapcsolódó járda és zajvédő fal felújítása.
Az elkészült eszközök átadása 2011. június 30-ával lezárult.

Északi összekötő vasúti híd (kiz.) – Pilisvörösvár (bez.) pályaépítési munkák

Az alábbiak fognak megvalósulni a projekt keretei között:

Az Északi híd és a Szentendrei út közötti szakasz egyvágányú marad, a felújítás következtében alkalmas lesz 80/100 km/h sebességre és 225 kN tengelyterhelésre;
Szentendrei út és Pilisvörösvár között a meglévő vágány rehabilitációja és új 2. vágány kiépítése fog megtörténni, melyet követően 60/100 km/h sebességre és 225 kN tengelyterhelésre lesz alkalmas a vonalszakasz;
Továbbá a projekt tartalmazza Óbuda, Solymár és Pilisvörösvár állomások átépítését, három új megállóhely kialakítását (Budapesten Bécsi út végénél, Solymár Pemünél és Pilisvörösvár Mátyás király útnál), illetve több helyszínen
P+R parkolók kialakítását.

Jelenleg a vállalkozó kiválasztását célzó eljárás zajlik.

Kivitelezés várható befejezése: 2014. május 30.

Pilisvörösvár (kiz.) – Piliscsaba (bez.) pályaépítési munkák

Az alábbiak fognak megvalósulni a projekt keretei között:

A szakasz egyvágányú pályája a projekt megvalósítását követően alkalmas lesz 60/80 km/h sebességre és 225 kN tengelyterhelésre;
Továbbá a projekt tartalmazza Piliscsaba állomás átépítését, illetve P+R parkoló kialakítását Piliscsaba állomáson és Klotildliget megállóhelyen.
Jelenleg a nyertes vállalkozóval történő szerződéskötés van folyamatban, a helyszíni munkák várhatóan 2012 elején kezdődnek meg.

Kivitelezés várható befejezése: 2013. december 30.

Piliscsaba (kiz.) – Esztergom (bez.) vonalszakasz pályaépítési munkák

Az alábbiak fognak megvalósulni a projekt keretei között:

A szakasz egyvágányú pályája a projekt megvalósítását követően alkalmas lesz Piliscsaba és Esztergom-Kertváros között 60/100 km/h, Esztergom-Kertváros és Esztergom között 100 km/h sebességre, illetve Dorogig 225 kN, Dorog és Esztergom között 210 kN tengelyterhelésre;
Továbbá a projekt tartalmazza Leányvár, Dorog és Esztergom-Kertváros állomások átépítését, illetve valamennyi állomáson és megállóhelyen P+R parkolók és B+R tárolók kialakítását.
Jelenleg a nyertes vállalkozóval történő szerződéskötés van folyamatban, a helyszíni munkák várhatóan 2012 elején kezdődnek meg.

 

Kivitelezés várható befejezése: 2012. december 30.

 

Óbuda – Piliscsaba vonalszakasz biztosítóberendezési és távközlési munkái

Projekt keretei között a vonalszakaszon új állomási és vonali biztosítóberendezés és távközlés kiépítése, továbbá a biztosítóberendezés által vezérelt kitérőkhöz villamos váltófűtő berendezés kerül telepítésre.

Jelenleg a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.

 

Kivitelezés várható befejezése: 2014. augusztus 30.

Budapest – Esztergom vasútvonal rehabilitációja az Európai Unió támogatásával, a KözOP keretein belül fog megvalósulni. /85% Kohéziós Alap, 15% Operatív Programon belüli hazai társfinanszírozás/

A fejlesztés beruházója a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.