Budapest–Cegléd–Szolnok–Lőkösháza vonalszakasz rehabilitációja II/1. ütem /Szajol–Mezőtúr, Békéscsaba–Lőkösháza/

2011. december 22.

Kivitelezés kezdete: 2004. II. félév

Projekt összköltsége: 122 M EUR

Projekt utolsó műszaki átadás-átvétele: 2009.10.15.

A Berlin / Nürnberg – Prága – Pozsony / Bécs – Budapest – Konstanca / Szaloniki / Isztambul vasúti tengely (22. TEN-T prioritásos tengely) különleges szerepet játszik Európában. Összeköti Magyarországot a nyugat-európai hálózattal, de egyben meghatározó a Közép-Európán keresztül vezető tranzit útvonalak között is. E folyosó része a magyar fővárost a román határátkelőhellyel összekötő nagyrészt kétvágányú, villamosított vasútvonal. A folyosó fejlesztését, illetve a hálózatok átjárhatóvá tételét az Európai Unió kiemelten támogatja.

A II/1-es ütem keretei között a Szajol – Mezőtúr, illetve a Békéscsaba – Lőkösháza szakaszok rehabilitációjára került sor, illetve megvalósultak a Bp. Ferencváros „C” elágazás – Vecsés, és a Szajol – Békéscsaba szakasz tervezői munkái is.

Szajol – Mezőtúr szakaszon a sebesség növelése érdekében szükséges volt a pálya felújítása, néhány helyen ívkorrekciót kellett végrehajtani, illetve időszerű volt a biztosítóberendezések rekonstrukciója, és az állomási infrastruktúra fejlesztése egyrészt balesetvédelmi, másrészt esélyegyenlőségi célzattal.

Békéscsaba és Lőkösháza között az eredeti paraméterek kerültek visszaállításra. (100 km/h, 210 kN)

A projekt megvalósítási szakasza lezárult, ennek eredményeként Szajol – Mezőtúr szakaszon 225 kN tengelyterhelésűvé vált pálya, és alkalmas lett a 160 km/h sebességű közlekedésre is.

Az ETCS L2 vonatbefolyásoló berendezés telepítésének befejezéséig Szajol és Mezőtúr között 120 km/h marad a megengedett legnagyobb sebesség.

Az átépítés az Európai Unió ISPA előcsatlakozási alapjának támogatásával valósult meg, a szükséges forrás legfeljebb 54%-át (max 56,8 M EUR-t) biztosította az Európai Unió, a fennmaradó 65,2 M EUR a Központi Költségvetéséből került finanszírozásra.

A beruházás 2007.06.30-ig a MÁV Zrt, azután a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. irányításával zajlott.

További kapcsolódó fejlesztések:

II/2. ütem: Budapest-Ferencváros „C” elágazás – Vecsés és Mezőtúr – Gyoma szakaszok pályarehabilitációs és biztosítóberendezési munkái lezárultak;
III/1. ütem: Gyoma – Békéscsaba pályarehabilitációs és biztosítóberendezési munkák előreláthatólag 2012 – 2015 között valósulnak meg.
Szolnok – Lőkösháza szakasz teljeskörű átépítése után 20 perccel fog csökkenni az IC vonatok menetideje a két település között.

Térképes összesítő a projekt által érintett szakaszokról