Előfizethető az e-VASUT digitális előírástár

2017. november 15. szerda, 12.10 / Utolsó módosítás: 2017. november 15. szerda, 12.11

A Magyar Út- és Vasútügyi Társaság (MAÚT), a MÁV és a GYSEV együttműködésével elvégzett fejlesztések eredményeképpen elérhetővé vált az e-VASUT® Digitális Vasútügyi Előírástár (e-VASUT) a szakmai felhasználók részére. A 2009. óta üzemelő e-UT digitális útügyi előírástárával azonos rendszerű, előfizetési szerződéssel igénybe vehető e-VASUT előírástárban mintegy 900 szakmai szabvány, műszaki előírás és utasítás érhető el bármikor az éppen aktuális, hatályos változatban.

 

Az e-VASUT létrehozásának fő célja az volt, hogy a MAÚT tapasztalatait felhasználva a vasúti előírások folyamatos korszerűsítésének feltételeit megteremtsék, továbbá a digitális előírástár révén az érvényes előírásokat, adatokat, információkat könnyen hozzáférhetővé tegyék az előfizetőknek, és ezáltal biztosítsák a szakértői csoportok szorosabb együttműködését is.

A rendszer fontos szolgáltatása a jogszabálykeresések során már megszokott, széles körben alkalmazott „időgép”, amely a rendszer (2014. október 1-jei) indítása utáni bármely időpontra megmutatja a dokumentum akkor érvényes állapotát. Az előírástár böngészését megkönnyíti, hogy a címekben, a tartalomjegyzékben és a teljes szövegben is működik a keresőfunkció. Rendszeresen frissítik, gondozzák a teljes készletet, az előfizetők pedig havi hírlevélben kapnak tájékoztatást a változásokról.

Az e-VASUT előfizetési rendszere rugalmas, a Magyar Út- és Vasútügyi Társaság többféle változatot kínál, megfelelő választási lehetőséget adva a különféle igényekkel jelentkező felhasználók számára. Köthető szerződés egy, kettő vagy tíz munkahelyre, kisebb cégek vagy akár nagy szervezetek szervereire. A szerver-előfizetések pedig tetszőleges számú munkahelyet szolgálhatnak ki. A felhasználói szerződéskötéskor belépési díjat kell fizetni, később a megújító készletek díjai félévente esedékesek. A MAÚT jogi tagjai az előfizetéseket kedvezményes áron vásárolhatják meg. Lehetőség lesz egy-egy dokumentum teljes vagy tetszőleges részletének beszerzésére.

A MAÚT az e-VASUT előfizetési díjaiból biztosítja a rendszer folyamatos, naprakész üzemeltetését. A MÁV-val kötött együttműködési megállapodás és felhasználói szerződés alapján pedig biztosítja a vasúttársaságnak – az előírástárhoz szükséges adatok és ismeretek szolgáltatójának, illetve átadójának – a rendszer szolgáltatásait, előfizetési díj nélkül. A MÁV a rendszer dokumentumaiban történő változtatások, átdolgozások, frissítések esetén átadja a MAÚT részére a módosított dokumentumok érvényes és hatályos szövegét, hogy azok a rendszerben megjelenjenek. A MAÚT 2017. szeptemberében telepítette az e-VASUT-at a MÁV szerverére; a programhoz hozzáférő felhasználók meghatározása megtörtént, a kliens telepítések a befejezéshez közelednek.

További részletek a MAÚT honlapján érhetők el:

http://www.maut.hu/home/tartalom/1/1?U=b9dd42d2-fcb6-483c-85c2-0356d2d400ce

 

Háttérinformációk:

A Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) 2012. őszén, Közlekedés Operatív Program (KözOP) keretében nyerte el a „Vasúti műszaki szabályozási rendszer felülvizsgálata és folyamatos működési modelljének kialakítása” elnevezésű projektet.

A pályázatukat az alapozta meg, hogy a MAÚT 20 éves fennállása alatt komoly sikereket ért el az útügyi műszaki szabályozási rendszer dokumentumainak korszerűsítésében, továbbá az e-UT digitális útügyi előírástár létrehozásával és működtetésével követendő példát mutatott.

A projekt megvalósítása érdekében 2013. szeptemberében a MÁV a MAÚT-tal együttműködési megállapodást kötött, biztosítva a vasúttársaság szakembereinek részvételét a KözOP projektben.

A MÁV már e megállapodásban megfontolásra ajánlotta a két évtizede sikeresen működő MAÚT szervezeti átalakítását a vasúti és közúti infrastruktúra kérdéseivel együttesen foglalkozó, mindkét szakterületet nevében is jelző társasággá. Ezt követően a MÁV a GYSEV-vel együtt részt vett az új, kibővített társaság létrejöttének előkészítésében, az új alapszabály kidolgozásában.

Ennek eredményeként a MAÚT 2014. május 23-i közgyűlésén sor került az Alapszabály módosítására: a MAÚT átalakult Magyar Út- és Vasútügyi Társasággá. Szerepe és feladatai kibővültek a vasúti szabályozások, építési, karbantartási előírások felügyeletével és folyamatos gondozásával.

Az új társaság létrejöttével, működésével biztosítható a vasúti infrastruktúra területén meghatározóan az EU konform szabályozási rendszer nem vállalat-specifikus elemei folyamatos elérhetősége, hozzáférhetősége a liberalizált vasúti közlekedés szereplői részére.

A KözOP projekt kidolgozása 2015. közepén sikeresen befejeződött – a MÁV szakembereinek közreműködésével, – és létrejött a vasúti szabályozási dokumentumokat tartalmazó e-VASUT digitális vasúti előírástár teszt változata.

A MÁV 2015. novemberében újabb együttműködési megállapodást kötött a MAÚT-tal. A megállapodásban meghatározták a további kooperáció kereteit, az e-VASUT tesztelését és a rendszer végleges változatának létrehozását. Az e-VASUT tesztelését a MÁV részéről 30 fős, az érintett szakterületeket reprezentáló szakértői társaság végezte el. A MAÚT a rendszert folyamatosan korszerűsítette a tesztelés eredményeinek figyelembe vételével.

A MAÚT-tal 2017. júliusában megkötött, harmadik együttműködési megállapodás, valamint az e-VASUT előfizetői szerződés célja a digitális előírástár felhasználása, és a külső felek részére történő biztosítása.

 

Budapest, 2017. november 15.

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG