Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban Vtv.) szerinti közlekedési hatóságra, mint a MÁV VAGON Kft. felügyeleti szervére vonatkozó adatok:

Hivatalos megnevezés: Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Vasúti Hatósági Főosztály

Székhely: 1038 Budapest, Váci út 188.

Postacím: 1441 Budapest, Pf.: 88.

Telefonszám: +36 1 474-1761

E-mail cím: vasut.nsa [KUKAC] itm.gov.hu

Honlap cím: https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/web/vasuti-hatosagi-foosztaly

Ügyfélszolgálat elérhetősége: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.

Ügyfélfogadási rendje: telefonon vagy e-mailben előre egyeztetett időpontban

 


A Vtv. szerinti vasúti igazgatási szervre, mint a MÁV VAGON Kft. felügyeleti szervére vonatkozó adatok:

Hivatalos megnevezés: Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Vasúti Igazgatási Szerv

Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.

Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1.

Telefonszám: +36 1 373 1405

E-mail címe: igazgatasiszerv.vasut [KUKAC] itm.gov.hu, regulatorybody.rail [KUKAC] itm.gov.hu

Honlap cím: www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium

Ügyfélszolgálat elérhetősége: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.

Ügyfélfogadási rendje: telefonon vagy e-mailben előre egyeztetett időpontban

 


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdése értelmében a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem bekövetkeztekor eljáró szerv:

Hivatalos megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11.

Telefonszám: +36-1/391-1400

Telefaxszám: +36-1/391-1410

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Honlap: http://naih.hu

Ügyfélfogadás helye: a székhelyen

Ügyfélfogadás rendje: személyes ügyintézés előzetes bejelentkezés alapján

Ügyfélfogadás rendje: hétfő - csütörtök 9:00 – 16:00 óra között, péntek: 9:00 – 14.00 óra között.

Telefonos ügyintézés: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838

Online ügyintézés: http://naih.hu/online-uegyinditas.html

E-mail: ugyfelszolgalat [KUKAC] naih.hu