Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

 

Építési és Közlekedési Minisztérium, Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Vasúti Hatósági Főosztály

[mint a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (Vtv.) szerinti közlekedési hatóság]

Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Postai cím: 1440 Budapest Pf. 1.

Telefon: +36 1 474 1761

Fax: +36 1 312 6614

E-mail: vasut.nsa [KUKAC] itm.gov.hu

Honlap: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium

 

Építési és Közlekedési Minisztérium, Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Vasúti Hatósági Főosztály

[mint a Vtv. szerinti vasúti igazgatási szerv]

Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Postai cím: 1440 Budapest, Pf. 1.

Telefon: +36 1 373 1405

E-mail: igazgatasiszerv.vasut [KUKAC] itm.gov.hu

Honlap: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium

 

Építési és Közlekedési miniszter [mint tulajdonosi jogkörgyakorló]

https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium

 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

A Vtv. szerinti közlekedési hatóság mint a MÁV Zrt. felügyeleti szerve ügyfélszolgálata elérhetősége:

1138 Budapest, Váci út. 188.

 

 

A Vtv. szerinti közlekedési hatóság mint a MÁV Zrt. felügyeleti szerve ügyfélfogadási rendje:

személyes ügyintézés csak előre egyeztetett időpontban lehetséges

* Hétfő-csütörtök: 08.00-16.00

* Péntek: 08.00-12.00

 

A Vtv. szerinti vasúti igazgatási szerv mint a MÁV Zrt. felügyeleti szerve ügyfélszolgálati elérhetősége:

1066 Budapest, Teréz krt. 38.

 

A Vtv. szerinti vasúti igazgatási szerv mint a MÁV Zrt. felügyeleti szerve ügyfélfogadási rendje:

személyes ügyintézés csak előre egyeztetett időpontban lehetséges

 

 


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdése értelmében a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem bekövetkeztekor eljáró szerv:

Hivatalos megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11.

Telefonszám: +36-1/391-1400

Telefaxszám: +36-1/391-1410

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Honlap: http://naih.hu

Ügyfélfogadás helye: a székhelyen

Ügyfélfogadás rendje: személyes ügyintézés előzetes bejelentkezés alapján

Ügyfélfogadás rendje: hétfő - csütörtök 9:00 – 16:00 óra között, péntek: 9:00 – 14.00 óra között.

Telefonos ügyintézés: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838

Online ügyintézés: http://naih.hu/online-uegyinditas.html

E-mail: ugyfelszolgalat [KUKAC] naih.hu