Adatvédelem

Adatvédelem

Általános információk a MÁV VAGON Kft. által végzett adatkezelésekről

A jelen tájékoztató célja, hogy általános tájékoztatást nyújtson az érintettek részére a MÁV VAGON Kft., mint adatkezelő által végzett adatkezelésekről, az adatkezelő személyéről és pontos elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb szabályokról és az adatvédelemmel összefüggő alapfogalmakról.

Amennyiben a MÁV VAGON Kft. által végzett valamely konkrét adatkezelés tekintetében szeretne tájékoztatást kapni, úgy tekintse meg a honlapon az Adatkezelési tájékoztatók menüpontot, amely alatt a MÁV VAGON Kft.-vel kapcsolatba kerülő természetes személyeket érintő személyes adatkezelések adatkezelési tájékoztatóit - ide kattintva - elérheti.

A MÁV VAGON Kft. szerződéses partnereit érintő személyes adatkezelések adatkezelési tájékoztatói a szerződés megkötésekor kerülnek átadásra.

A MÁV VAGON Kft. munkavállalóit érintő személyes adatkezelések adatkezelési tájékoztatói az érintett munkavállalók részére a belső szabályzatokban, belső hálózati megosztáson-, illetve helyben szokásos módon közzé téve érhetők el.

 

Amennyiben az Önt, mint érintettet megillető jogokról és a joggyakorlás módjáról, menetéről szeretne tájékozódni, úgy kérjük, tekintse meg az Érintetti jogok és azok gyakorlása (tájékoztató) menüpontot, amelyet ide kattintva érhet el.

Az Adatkezelő személye és elérhetősége

Név:

MÁV VAGON Vasúti Jármű Gyártó és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3.

Levelezési cím:

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Cégjegyzékszám:

16-09-020355

Adószám:

11103499-2-16

E-mail:

titkarsag [KUKAC] mav-vagon.hu

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

E-mail:        adatvedelem [KUKAC] mav-vagon.hu

Postai cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. – a borítékon kérjük megjelölni a következőket: „Adatvédelmi tisztviselő részére”

Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, így pl. az érintett neve, személyazonosító adatai (születési adatok, anyja neve, személyazonosító okmányok száma), kapcsolattartási adatok (név, telefonszám), utazási kedvezményre jogosító igazolványon szereplő adatok, bankszámla adatok, az érintett hang- és képmása.

Adatkezelő: az a – jellemzően, de nem kizárólagosan – jogi személy (pl. a MÁV VAGON Kft.), amely az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntéseket meghozza, így pl. meghatározza az adatkezelés célját és eszközeit, a kezelt adatok körét, dönt az adatkezelés időtartamáról, biztosítja az érintetti jogokat, az adatkezelés kockázataira tekintettel meghatározza az adatbiztonsági követelményeket.

Adatfeldolgozó: az a személy, aki az adatkezelő (a MÁV VAGON Kft.) nevében és érdekében, valamint kizárólagos utasításai szerint végez adatkezelést, amely során az adatkezelésre vonatkozó önálló döntéseket nem hozhat, így pl. informatikai szolgáltatások nyújtása során végzett adattárolás, rendszerezés, törlés.

Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb jogszabályok és belső szabályozók

Az alábbiakban a MÁV VAGON Kft. által végzett adatkezelésekre vonatkozó legfontosabb jogszabályok kerülnek megjelölésre, illetve a jogszabály elnevezésére történő kattintással elérheti a jogszabály hatályos szövegét is. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jogszabályok megjelölése nem teljes körű!

A MÁV VAGON Kft. az alábbi belső szabályozót alkalmazza az általa végzett adatkezelések során:

Az adatvédelmi felügyeleti hatóság elérhetőségei

A MÁV VAGON Kft. által végzett adatkezelések tekintetében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság rendelkezik felügyeleti jogkörrel, amelyhez az érintett panasszal fordulhat az alábbi elérhetőségek bármelyikén.

Név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely:

1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Postacím:

1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon:

+36 (1) 391-1400 / +36 (30) 683-5969 / +36 (30) 549-6838

Telefax:

+36 (1) 391-1410

E-mail:

ugyfelszolgalat [KUKAC] naih.hu

Honlap:

www.naih.hu