Cégtörténet

MÁV VAGON Kft.

A MÁV-VAGON Kft. a MÁV Rt. alapításával jött létre, 1993. január 1-jétől MÁV VAGON Vasúti Jármű Gyártó és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság néven került bejegyzésre. 2021-ben a Kormány a vasúti gördülőállomány-fejlesztés stratégiai céljainak megvalósításához szükséges feladatokról szóló 1257/2021. (V. 12.) Korm. határozata értelmében, a korábban a MÁV-START Zrt. által végzett járműgyártási tevékenység, a vasúti fővizsgákhoz szükséges javítási tevékenység, valamint a feladat ellátásához szükséges humán- és eszközerőforrások 2021. október 1-jével a MÁV VAGON Kft-be kerültek áthelyezésre.

A MÁV VAGON története is a régmúltra nyúlik vissza, szerves része a 2021-ben 175 éves magyar vasúttörténetnek. 1892-ben a Császári és Királyi Déli Vasúttársaság nyolc műhelyt hozott létre Magyarországon, melyek közül az egyik a székesfehérvári Vasúti Javító Üzem volt. 1993. január 1-jén a székesfehérvári Vasúti Javító Üzemet, MÁV Vagon Kft. néven újra-alapította a tulajdonos MÁV, megőrizve korábbi működési területeinek jelentős részét. A 130 éves tapasztalat ipartörténeti jelentőségű, amely a jelenben történő folyamatos fejlesztéssel megalapozza a MÁV VAGON magas színvonalú tevékenységét. A több mint 125 éves vasútgépészeti történet és tapasztatok, valamint a folyamatos fejlesztés az alapja a mai MÁV Vagon Kft. magas szintű termelési tevékenységének. 

A MÁV VAGON közel 30 éve végzi a személyszállító vasúttársaság részére a járműjavítási szolgáltatásokat, gyártja az ehhez szükséges járműalkatrészeket, továbbá a cégcsoporton kívüli vasúti járműjavítási piac vevői igényeinek megfelelő komplex vasúti járműjavítási, karbantartási, felújítási szolgáltatásokat is ellátja. A gyártási tevékenység áthelyezése a hosszú távú IC+ gyártási, egyéb járműgyártási és karbantartási tervek megvalósítása érdekében történt.

Az átalakítás által többek között a nemzetközi piacon is érdekelt járműgyártó projekteket is hatékonyabban lehet végezni. A járműgyártási folyamatok racionalizálásának köszönhetően megnőhet a lehetőség új technológiák bevezetésére, meghonosítására, a gyártási kapacitások további fejlesztésére is, amely fejlesztésekkel lényegesen lerövidülhet a járműfejlesztési és járműgyártási tevékenység ideje.

MÁV VAGON Kft.

Adószáma: 11103499-2-16

Statisztikai számjele: 11103499-3020-113-16