Integrált Irányítási Rendszer

A MÁV VAGON Kft. legfőbb stratégiai célja ügyfeleink elégedettségének folyamatos növelése a tevékenységének jövedelmezőségének folyamatos fenntartása mellett. A MÁV VAGON Kft. törekszik a piacon elfoglalt helyének megtartására és növekvő piaci részesedés megszerzésére a termékeinek és szolgáltatásainak folyamatos minőségfejlesztésével, a termékbiztonsággal, környezetének védelmével, energiahatékonyságának és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság növelésével. 

A MÁV VAGON Kft. a céljaink folyamatos teljesítése érdekében integrált irányítási rendszert működtet (MIR, VMIR, KIR, MEBIR, EgIR, BIR és hegesztőüzem alkalmasság). Irányítási és egyéb rendszereiben folyamatszemléletű módszert alkalmaz és a folyamatos javítás érdekében azonosítja, nyilvántartja és értékeli a tevékenységével kapcsolatos minőségi, munkavédelmi, környezeti és energiahatékonysági kockázatokat, lehetőségeket. A Társaság folyamatosan nyomon követi a minőségi, környezeti- és energiahatékonysági mutatókat, továbbá törekszünk a vasúti balesetek és váratlan események, illetve a munkahelyi balesetek, beleértve a kvázi baleseteket is, és ártalmak megelőzésére, a MEB-kockázatok csökkentésére, a veszélyek kiküszöbölésére. 

A MÁV VAGON Kft. a vasúti járművek karbantartásának végrehajtásáért felelős szervezettel szemben támasztott követelmények teljesülése érdekében Biztonságirányítási Rendszert működtet. A Társaság Vezetősége vállalja, hogy tevékenységét az alkalmazott menedzsmentrendszer-szabványok követelményei szerint végzi, és ennek betartását elvárja valamennyi munkatársától. Irányítási rendszereink megfelelőségét független akkreditált tanúsítószervezetekkel tanúsíttatjuk.

tamlogo-2022.jpgmav_vagon_r_talogo_qm_um_45001_50001_21.png