Tájékoztató a MÁV-START Zrt. felé fennálló, utazás során keletkezett tartozások rendezéséhez

Elérhetőségeink:

Telefon: 06 1 433 7980

kovetelesbehajtas [KUKAC] mav-start.hu

Postacím: 1426 Budapest Pf.: 56.

Fax: 061/511-4705

on-line felület

Amennyiben járatunk szabályoktól eltérő igénybevétele miatt Önre büntetést szabtunk ki, úgy a további költségek és kellemetlenségek elkerülése céljából a tartozás mihamarabbi befizetésére kérjük. A tartozás rendezésére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

Pénztári befizetés: Tartozását a vonaton átvett, vagy utólagosan Önnek megküldött utasleadási lappal bármely pénztárunkban készpénzzel, vagy bankkártyájával befizetheti a kézhezvételt követő 30 napon belül.

Banki utalás: Tartozását az utasleadási lap kiállítását, ill. átvételét követő 30. napig átutalással is megfizetheti. Az összeget kérjük az alábbi számlaszámra átutalni:

Bank neve:                 K&H

Számlaszám:             10402142-50485757-57511017

A közlemény rovatban kérjük, hogy az utasleadási lap számát ne felejtse el feltüntetni. Külföldről történő utalás esetén a következő további adatok is szükségesek az utaláshoz:

IBAN száma:              HU58 1040 2142 5048 5757 5751 1017

SWIFT-kód:                OKHBHUHB

Fizetés csekken: Mivel az utaleadási lap birtokában a felszámított büntetés rendezése a vasúti pénztárakban, ill. banki utalással is teljesíthető, csekk a vonaton nem kerül átadásra. Szükség esetén a befizetéshez szükséges csekk azonban igényelhető a MÁV-START Követelésbehajtásától.

Fizetési könnyítések

A MÁV-START számos lehetőséget biztosít a tartozások rendezésének megkönnyítésére, melyekkel célszerű élni annak érdekében, hogy a követelés összegének további növekedése elkerülhető legyen.

3 munkanapon belüli befizetés: Amennyiben Ön a vonaton együttműködést tanúsított munkatársunkkal, és tartozását az utasleadási lap bemutatásásval három munkanapon belül rendezi, úgy bizonyos esetekben a felszámított 25000 Ft pótdíj helyett csak mérsékelt összegű pótdíjat, 2600 Ft-t kell megfizetnie. A menetdíj megfizetése minden esetben kötelező. A részletekről érdeklődhet pénztárosainknál, a MÁVDIREKT-nél, vagy követelésbehajtó munkatársainknál.

15 napon belüli utólagos bemutatás: Azon utasoknak, akik a vonaton munkatársainkkal együttműködtek, de az utazási kedvezményre való jogosultságukat nem tudták megfelelően igazolni, módjukban áll az utasleadási lap és a kedvezményre jogosító okmány / igazolvány 15 napon belüli utólagos bemutatása. Az okmányt pénztárainkban, vagy személyes ügyfélszolgálataink bármelyikén kell utólagosan bemutatni, mely esetben a felszámított díjak helyett csökkentett mértékű, úgynevezett utólagos bemutatási díjat kell fizetni. A csökkentett díj ez esetben mindösszesen 2600 Ft. Szintén a csökkentett mértékű díjat kell csak fizetnie annak, aki a felszámított büntetést a vonaton már megfizette, a különbség visszatérítéséről pénztárosaink gondoskodnak a kedvezményre jogosító okmány 15 napon belüli utólagos bemutatása esetén.

Részletfizetés: Nagyobb összegű követelés esetén, a befizetés megkönnyítésére a MÁV-START engedélyezheti a tartozás részletekben történő rendezését. A kérelmek akár telefonon, akár írásban benyújthatók elérhetőségeinken.

A tartozást fontos a határidőn belül rendezni, mert annak elmulasztása esetén emelt összegű (50000 Ft) pótdíj és egyéb költségek (kezelési és postaköltség, jelenleg 2145 Ft) megfizetése válik szükségessé

A fizetés elmulasztásának következményei:

Amennyiben az utasleadási lapon felszámolt követelés 30 napon belül nem kerül rendezésre, úgy az utasleadási lapon addig felszámított 25000 Ft értékű pótdíj helyett emelt összegű (50000 Ft) pótdíj befizetése válik szükségessé, melyről az utast írásban értesítjük. ez esetben az értesítés költségei (posta- és kezelési költség, jelenleg 2145 Ft) szintén felszámításra kerülnek. A magasabb összegű díjak befizetésének elmulasztása esetén a követelés érvényesítése érdekében követelésbehajtó munkatársaink járnak el, szükség esetén a követelés jogi úton, vagy követelésbehajtó cég útján kerül érvényesítésre.

Kérelmek benyújtása:

Amennyiben Ön esetlegesen nagyobb összegű tartozást halmozott fel, annak rendezése érdekében kérelmet nyújthat be Társaságunkhoz. Követelésbehajtó munkatársaink a beérkezett kérelmeket minden esetben egyedileg bírálják el, és személyre szabott fizetési módot, valamint konstrukciót dolgoznak ki az együttműködő utasaink számára.

A Társaságunkhoz benyújtott kérelem elbírálásának idejét jelentős mértékben felgyorsíthatja, ha Ön valamennyi szükséges, ügyében releváns dokumentumot már a kérelem benyújtásával egyidejűleg rendelkezésünkre bocsátja. A kérelemben kérjük az alábbi adatok feltüntetését:

  • utasleadási lap száma
  • személyazonosító okmány száma
  • lakcímkártya száma
  • diákigazolvány, egyéb kedvezményre jogosító okmány másolata
  • telefonszám
  • e-mail cím

A MÁV-START Zrt.-t megillető követelések kezelésével összefüggésben végzett adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató IDE kattintva érhető el.