Közérdekű adatok

 

Közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1. Elérhetőségi adatok

Név: MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társasásg

Rövidített cégnév: MÁV FKG Kft.

Székhelye: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

Postacím: 1103 Budapest, Kőér utca 2/E.

Telefon: +36 (57) 450-941

Fax: +36 (57) 550-230

Központi mobilszámok: (30) 435-86-80, (30) 695-14-03

Web: www.mavcsoport.hu/mav-fkg/

Titkárság: titkarsag [KUKAC] fkg.hu

 

2. Szervezeti struktúra

 

2.1. Ügyvezető és szervezete

A Társaság irányítása az Alapító által meghatározott keretek között, különös tekintettel a stratégia és a tervek kidolgozására, megvalósítására, valamint a szervezet felépítésének, irányítási rendjének és működésének kialakítására az alapítói elvárások teljesülése érdekében. A Társaságra háruló vasúti pályaépítési és karbantartási, gépüzemeltetési, javítási, gyártási és szolgáltatási igények optimális szintű kielégítése.

2.1.1 Belső ellenőrzés

Független, tárgyilagos ellenőrző tevékenysége során, a Társaság szervezete esetleges hiányosságainak, a folyamatok működési zavarainak, a működési hibák feltárásával a Társaság fejlődésének szabályszerű működésének elősegítése. Rendszerszemléletű, módszeres értékelések végrehajtása, melyek alapján javaslatot tesz a szervezet kockázatkezelési, kontroll és irányítási eljárásainak fejlesztésére a szervezeti hatékonyság fokozása érdekében.

2.1.2. Jog

A Társaság jogi képviseletének ellátása, valamint a tevékenység jogi, igazgatási támogatása a Társaság törvényes, szabályos működésének biztosítása érdekében. Közreműködés a Társaság belső szabályzatainak elkészítésében.

 

2.2. Működéstámogatási és Vállalatfejlesztési üzletág

Az ügyvezető stratégiai és operatív döntéseinek megfelelő előkészítésével és nyomon követésével, az ügyviteli rendszer naprakész és pontos működtetésével hozzájárulni a szervezeti és vezetői feladatok határidőre történő megvalósulásához.

2.2.1. Beszerzés és Vállalkozás

A Társaság beszerzési, anyaggazdálkodási tevékenységének irányításával, a gazdasági érdekeinek érvényre juttatásával és a jogszabályok betartásával a termelési, karbantartási, felújítási, beruházási folyamatokhoz szükséges szolgáltatási és vállalkoztatási igények kielégítése a megrendelési és vállalkozási szolgáltatások szerződéseinek előkészítésével a folyamatos munkavégzés biztosítására.

2.2.2. Minőség- és Környezetirányítás

A Társaság által megfogalmazott célok és eredmények elérése, valamint a minőség- és környezettudatos működés érdekében a Társaság meghatározott működési területén a vonatkozó szabványoknak megfelelő minőségirányítási, környezetirányítási, valamint karbantartási rendszerek kiépítése, integrált működtetése és folyamatos fejlesztése.

2.2.3. Biztonság és védelem

A Társaság valamennyi a biztonsággal és védelemmel (vagyon-, objektum-, információ-, tűz és katasztrófa stb.) összefüggő funkciójának ellátásával, a Társaság biztonságos törvényi szabályozásoknak megfelelő zavartalan működésének biztosítása, az ezzel kapcsolatos átfogó, integrált feladatok végrehajtása.

2.2.4. Ingatlangazdálkodás és Üzemeltetés

A Társaság tulajdonában, használatában lévő ingatlanokkal történő gazdálkodással, a jászkiséri és a Budapest Kőér utcai telephelyek, valamint a szántódi üdülő ingatlanjainak gazdaságos és hatékony üzemeltetésével hozzájárulni a biztonságos és megfelelő munkafeltételek kialakításához, a Társaság eredményes működéséhez.

2.2.5. Gépjárműflotta kezelés és üzemeltetés

A társaság használatában lévő közúti járművek üzemeltetése, fenntartása, illetve a bérelt közúti járművekkel kapcsolatos ügyintézés és folyamatos korszerűsítése.

2.2.6. Informatikai koordináció

Az informatikai szolgáltatások, eszközök működésének koordinálásával hozzájárul a Társaság szervezeteinek eredményes működéséhez.

 

2.3. Humán szervezet

Célja a Társaság üzleti értékét maximalizáló emberi erőforrás menedzsment tevékenység irányítása, ellenőrzése és folyamatos fejlesztése az eredményes gazdálkodás érdekében.

2.3.1 Humánerőforrás Gazdálkodás

Célja a humánerőforrás rendszerek szakszerű és hatékony működtetésével hozzájárulni a Humán Szervezet és a Társaság stratégiai céljainak, elképzeléseinek magvalósulásához.

2.3.2. Személyügyi Koordináció

A humánerőforrás menedzsment adminisztratív tevékenységeinek koordinálásával és a kapcsolódó szolgáltatások biztonságos és jogszerű működtetésében való együttműködésével hozzájárulni a Humán Szervezet és a Társaság stratégiai céljainak, elképzeléseinek magvalósulásához.

 

2.4. Gazdasági szervezet

A Társaság üzleti értékét maximalizáló gazdálkodási, pénzügyi és kontrolling tevékenység irányítása a likviditás fenntartása és az eredményes gazdálkodás. A Társaság gazdálkodásáról megbízható, valós összkép kialakításának biztosítása, valamint transzparens, döntés-orientáló információk biztosítása.

2.4.1. Kontrolling

A Társaság kontrolling feladatainak teljes körű irányítása és ellátása. A Társaság termelési folyamatainak és működésének követése, ellenőrzése és az eredmények visszacsatolása az üzleti eredmények elérése, a működési feltételek folyamatos javítása, az átlátható működés biztosítása érdekében.

2.4.2. Pénzügy

A Társaság pénzügyi és gazdálkodási folyamatainak szervezése. A gazdasági folyamatok megfelelő bizonylatolása, naprakészségének biztosítása. A Társaság számviteli folyamatainak működtetése a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által szolgáltatott számviteli és az adózási tevékenység felügyelete.

 

2.5. Műszaki Üzletág

A Társaság vasúti pályaépítési, karbantartási és felújítási, gépészeti, üzemeltetési, előkészítési feladatainak irányítása, tevékenységének optimalizálása. Az elfogadott stratégia és tervek keretein belül a műszaki, termelési és logisztikai tevékenység irányítása és összehangolása annak érdekében, hogy a termékek és szolgáltatások határidőre, megfelelő minőségben, a tervezett költségkeretek betartásával előálljanak. A Társaság vasúti szállítási igényeinek kielégítése, az azokhoz kapcsolódó külső és belső szolgáltatások megszervezése, valamint a vasúti társasági működéshez szükséges feltételek biztosítása.

 

2.5.1. Építési Főmérnökség

Határidőre és minőségben, mind a MÁV Zrt., mind a külső partnerek által megrendelt vasúti pályaépítési, és mérnöki létesítmények karbantartási és -felújítási munkák elvégeztetése.

2.5.1.1. Divízió

A vasúti pályaépítési, és mérnöki létesítményi-karbantartási és -felújítási feladatok hatékony és operatív végrehajtása.

2.5.1.2. Műszaki Előkészítés

A Társaság gazdasági érdekeinek érvényre juttatásával és a jogszabályok betartásával a termelési, karbantartási, felújítási, beruházási folyamatokhoz szükséges előkészítési feladatok megvalósítása. A vállalkozási, vállalkoztatási, anyagellátási feladatok teljesítéséhez szükséges műszaki előkészítések biztosítása.

2.5.1.3. Vasútüzemeltetés és Cargo

A Társaság vasúti szállítási igényeinek kielégítése, az azokhoz kapcsolódó külső és belső szolgáltatások megszervezése, valamint a vasúti társasági működéshez szükséges feltételek biztosítása.

2.5.2. Hegesztési Felügyelet

A Társaság által megfogalmazott célok és eredmények elérése, valamint a vasúti járművek gyártásánál és karbantartásánál alkalmazott hegesztési eljárásokra vonatkozó az Európai Szabványokban rögzített alapvető és speciális követelmények betartása és betartatása.

2.5.3. Gépészeti Főmérnökség

A Társaság használatában lévő vasúti pályakarbantartó gépek, vasúti és közúti gépjárművek üzemeltetésének, működőképességének biztosítása. A gépgyártó, felújító és karbantartó gépészeti tevékenység kapcsán hozzájárulás a Társaság bevételszerző tevékenységéhez.

2.5.3.1. Műszaki Fejlesztés és Tervezés

A műszaki előkészítési és tervezési feladatokhoz, a műszaki fejlesztéshez, beruházáshoz szükséges konstrukciós tervek, kivitelezési rajzok, műszaki számítások biztosítása gazdaságossági szempontok figyelembe vételével.

2.5.3.2. Gépészet

A Társaság által üzemeltetett gépek karbantartása, javítása, egyéb gépjavítási és gyártási szolgáltatás kivitelezési feladatainak gazdaságosan történő végrehajtása, valamint a pályakarbantartó gépláncok és egyedi gépek, saját tulajdonú közúti gépjárművek munkavégzésre alkalmas műszaki állapotának biztosítása.

2.5.3.3. Vasúti munkagép Üzemeltetés, Irányítás

Nagygépes pálya- és felépítmény-karbantartás irányítása, munkagép irányítás. Gondoskodás a Társaság tulajdonában lévő közúti járművek és munkaeszközök üzemeltetéséről.

 

3. A szervezet vezetői

 

Filó Gábor ügyvezető

Fábián Lajos működéstámogatás és vállaltfejlesztés üzletágvezető

Sejkóczki András műszaki üzletágvezető

Váczi István gazdasági vezető

Alföldi Antal humán vezető

Kocsor László gépészeti főmérnök

Kovács Zsolt építési főmérnök

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköre

Főtevékenység: 4212’08 vasút építése.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája.

 

A vasúti tevékenységre és a MÁV FKG Kft.-re vonatkozó alapvető szabályok:

 • 2005. évi CLXXXIII. tv. a vasúti közlekedésről
 • 2005. évi CLXXXIV. tv. a légi-, a vasúti-, és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról
 • 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
 • 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól
 • 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól
 • 168/2010. (V. 11.) Kormányrendelet az országos törzshálózati, regionális és egyéb vasúti pályák felsorolásáról
 • 263/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról
 • 8/2006. (I. 13.) Kormányrendelet a vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról
 • 70/2012. (XII. 20.) NFM rendelet a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó átjárhatóságot biztosító műszaki előírásokról
 • 24/2012. (V. 8.) NFM rendelet a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól
 • 10/2008.(VI. 30.) KHEM rendelet a vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről
 • 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
 • 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól
 • 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról
 • 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet a vasúti járművek üzembe helyezése engedélyezéséről, időszakos |vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról
 • 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól
 • 83/2007. (X. 6.) GKM-PM rendelet a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól
 • 50/2007. (IV. 26.) GKM-PM rendelet a vasúti közlekedési tevékenységek vasúti társaságon belüli számviteli elkülönítéséről
 • 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
 • 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről
 • 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet a vasútbiztonsági tanúsítványról
 • 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról
 • 26/2003. (IV. 28.) GKM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat III. kötetének kiadásáról
 • 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról
 • 16/1994. (IV. 26.) KHVM rendelet a vasutas biztosítottak köréről
 • 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet a vasútüzemi munkák biztonsági szabályzata
 • Az Európai Parlament és Tanács 913/2010/EU rendelete a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról
 • A Tanács 1084/2006/EK rendelete (2006. július 11.) a Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • A Tanács 1083/2006/EK rendelete (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1080/2006/EK rendelete (2006. július 5.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • A Bizottság 2168/2005/EK rendelete (2005. december 23.) a Kohéziós Alap finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról szóló 1831/94/EK rendelet módosításáról
 • 2006/702/EK: a Tanács határozata (2006. október 6.) a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról
 • A Bizottság 2035/2005/EK rendelete (2005. december 12.) a strukturális politikák finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról szóló 1681/94/EK rendelet módosításáról
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról
 • A Tanács 91/440/EK irányelve (1991. július 29.) a közösségi vasutak fejlesztéséről
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2001/12/EK irányelve (2001. február 26.) a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv módosításáról
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2004/51/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv módosításáról
 • A Tanács 95/18/EK irányelve (1995. június 19.) a vasúttársaságok engedélyezéséről
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2001/14/EK irányelve (2001. február 26.) a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról

A legfontosabb általános szabályok:

 • 2013. évi CCXXX. tv. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 2007. évi CVI. tv. az állami vagyonról
 • 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 1999. évi LXXVI. tv. a szerzői jogról
 • 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről
 • 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2003. évi C. tv. az elektronikus hírközlésről
 • 2000. évi C. tv. a számvitelről
 • 2009. évi CXXII. tv. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
 • 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
 • 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról
 • 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
 • 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól
 • 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználások rendjéről
 • 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
 • 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
 • 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról
 • 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről

2. Közlemények3. Közérdekű adatok igényléseAz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a MÁV FKG Kft. kezelésében lévő közérdekű adatok megismerése iránt bárki igényt nyújthat be.

 

Az igény benyújtható:

a) e-mailben: titkarsag [KUKAC] fkg.hu

b) levélben: MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem, 1103 Budapest, Kőér u 2/E.

c) faxon: 06-1-511-2246

 

Kérelmét írásban benyújthatja − alaki követelmények teljesítése nélkül − írott igénylés formájában.

 

Amennyiben a kért adatokat elektronikus levélben kéri megküldeni, szíveskedjék elektronikus levélcímét megadni; ha az adatokat postai úton vagy faxon kéri megküldeni, szíveskedjék nevét és levelezési címét, illetve faxszámát megadni.

 

Az igényelt adat részletes és egyértelmű megjelölése elősegíti az igény pontos teljesítését.

Nem teljesíthető az igény, ha a válaszadáshoz szükséges pontos elérhetőségi adat nem áll rendelkezésre.

Amennyiben ugyanazon kérelmező azonos ügyben ismételten benyújtja kérelmét, érdemi intézkedés helyett tájékoztatást kap a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről.

Tájékoztatjuk, hogy az igénylés során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait kizárólag ezen igény teljesítésével kapcsolatban használjuk fel.

A MÁV FKG Kft. a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az igény tudomásra jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz.

A KÖZÉRDEKŰ ADATRÓL KÉSZÍTETT MÁSOLATÉRT FIZETENDŐ KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MÉRTÉKE:

Formátum                                                                                 Egységár

A/4-es oldal másolása papíralapú adathordozóra             50 Ft + ÁFA

A/3-as oldal másolása papíralapú adathordozóra             70 Ft + ÁFA

A/4-es oldal másolása digitális adathordozóra                   30 Ft + ÁFA

A/3-as oldal másolása digitális adathordozóra                   50 Ft + ÁFA

 

III. Gazdálkodási adatok

1. Foglalkoztatottak

A MÁV FKG Kft. foglalkoztatottainak létszáma 2016. március 31-én: 1437 fő

Az Mt. 208. § (1) bekezdés szerinti vezető állású munkavállalók:

Név      Munkakör Közvetlenül nyújtott pénzbeni juttatások Közvetve nyújtott pénzbeli juttatások Felmondási idő (nap)* Végkielégítés Munka Törvénykönyve (MT) szerint (hónap) Végkielégítés Kollektív - Szerződés (KSZ) szerint** (hónap)

Személyi alapbér (Ft/hó)

Rendszeres bérpótlék Kitűzés szerinti maximális prémium mérték Prémium kifizetést megalapozó teljesítmény-követelmények Választható béren kívüli juttatási rendszer (Ft/év)
Filó Gábor Ügyvezető 1 500 000 0 2016. január 01-től módosítás alatt 271 400 35 1 -
Sejkóczki András Műszaki üzletágvezető 1 100 000 0 2016. január 01-től módosítás alatt 271 400 35 1 -
                   

* 2173/2003 (VII.29.) Kormány határozat alapján megállapított felmondási idő

** A KSZ szerinti végkielégítés akkor illeti meg a munkavállalót, ha a rendes felmondás a munkáltató oldalán felmerülő ok miatt következik be

 

 

2006. évi IV. tv. 22. § (2) bekezdés a) pont szerinti jogviszony, valamint elügyelőbizottsági tagok esetén
Név Tisztség Tisztelet díj (Ft/hó) Egyéb járandóságok Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások
Szalai Zsolt FB elnök 130 000 0 0
Tulik Károly FB tag 100 000 0 0
Surman Péter FB tag 100 000 0 0