A MÁV FKG Kft. alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 

 

A Társaság főtevékenysége:

 

4212’08 Vasút építése

 

 

A Társaság működése szempontjából jelentőséggel bíró alapvető jogszabályok:

                    

2005. évi CLXXXIII. tv. a vasúti közlekedésről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

1999. évi LXXVI. tv. a szerzői jogról

1996. évi LIII. tv. a természet védelméről

1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről

1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2000. évi C. tv. a számvitelről

2009. évi CXXII. tv. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

46/2015. (VIII. 26.) NFM rendelet a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról

10/2008.(VI. 30.) KHEM rendelet a vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről

9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól

30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról

412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos és rendkívüli vizsgálatáról, hatósági járműnyilvántartásáról

55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól

72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet a vasútbiztonsági tanúsítványról

103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról

26/2003. (IV. 28.) GKM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat III. kötetének kiadásáról

18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról

16/1994. (IV. 26.) KHVM rendelet a vasutas biztosítottak köréről

17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet a vasútüzemi munkák biztonsági szabályzata

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

 

 

 

Közérdekű adatok igénylése

 

MÁV FKG Kft.

1426 Budapest Pf.: 98/1.

e-mail: kozadat [KUKAC] fkg.hu

Közadatfelelős neve: Bánóci Zoltánné

 

 

 

Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon MÁV FKG Kft. SZMSZ 2020.04.0111.1 MB2020.03.31.
PDF ikon MÁV FKG Kft. Társasági szerződése868.46 KB2018.02.26.