Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdése értelmében a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem bekövetkeztekor eljáró szerv:

Hivatalos megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11.

Telefonszám: +36-1/391-1400

Telefaxszám: +36-1/391-1410

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Honlap: http://naih.hu

Ügyfélfogadás helye: a székhelyen

Ügyfélfogadás rendje: személyes ügyintézés előzetes bejelentkezés alapján

Ügyfélfogadás rendje: hétfő - csütörtök 9:00 – 16:00 óra között, péntek: 9:00 – 14.00 óra között.

Telefonos ügyintézés: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838

Online ügyintézés: http://naih.hu/online-uegyinditas.html

E-mail: ugyfelszolgalat [KUKAC] naih.hu