MÁV-START: Jogellenes a sztrájkfenyegetés és a sztrájk

2022. február 7. hétfő, 16.57 / Utolsó módosítás: 2022. február 7. hétfő, 16.58

A vasúttársaság alaptalannak, jogszerűtlennek és felelőtlennek tartja a Mozdonyvezetők Szakszervezetének sztrájkbejelentését, ezért a MÁV-START benyújtotta ellenkérelmét a sztrájk jogellenességéről dönteni jogosult Fővárosi Törvényszékhez. A sztrájkfenyegetés felelőtlen hangulatkeltés, és nem szól másról, mint a kezdeményező szakszervezeti vezetők egyéni ambícióiról.

A MÁV-START együttműködési kötelezettségének eleget téve a mai napon megtartotta az első sztrájkegyeztetést a Mozdonyvezetők Szakszervezetével. Az érdekképviselet változatlanul fenntartotta sztrájkkövetelését. 

A vasúttársaság a Mozdonyvezetők Szakszervezetének sztrájkfenyegetését jogellenesnek tartja, különös tekintettel arra, hogy a bérmegállapodás módosításakor a kollektív szerződést kötő szakszervezetek kijelentették, a 2021. és 2022. évre vonatkozó bértárgyalásokat lezártnak tekintik. A hároméves bérmegállapodásban foglaltak a MÁV-START Kollektív Szerződésének a részét képezik, így az annak megváltoztatása érdekében meghirdetett sztrájk a sztrájktörvény értelmében jogellenesnek minősül.

Valótlan a Mozdonyvezetők Szakszervezetének az az állítása, amely szerint tavaly nem történt többletkifizetés. 2021-ben a MÁV-START több más egyéb bérjellegű juttatás mellett alanyi jogon járó SZÉP-kártya juttatást vagy a munkavállalók döntése szerint készpénzt utalt a munkavállalók részére összesen 300 ezer forint értékben.

A MÁV-START a mozdonyvezetők felelősségteljes munkájának jelentőségét a javadalmazásukban is kiemelten ismeri el. Keresetük 2016 óta több mint 60 százalékkal növekedett a tavalyi év végéig. A 2022. január 1-jétől megvalósított, 10 százalékos béremelés tovább növeli járandóságukat. A mozdonyvezetők MÁV-Volán-csoporton belül és a teljes nemzetgazdaságban is kiemelkedő mértékű havi átlagkeresete tavaly meghaladta a 700 ezer forintot.

A tavaly megkötött, 2022 januárjában módosított és jelenleg is hatályos hároméves bérmegállapodásban foglaltakat a munkáltató 2021-ben maradéktalanul betartotta, és 2022-ben is betartja. A hároméves bérmegállapodás megkötésekor a kollektív szerződést felek számos körülményt mérlegeltek, az év eleji módosításkor figyelembe vették a minimálbér és a garantált bérminimum változásait, és tulajdonosi engedély birtokában elfogadták a szakszervezetek bértorlódás kezelésére irányuló követelését is. A hároméves bérmegállapodás fedezetet biztosít az inflációs hatásokra, a bérfejlesztés és a béren kívüli juttatások nettó értéke jelentősen meghaladja a 2021-re megállapított és a 2022-re prognosztizált infláció együttes hatását.

Budapest, 2022. február 7.

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság